Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  789/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkých Kapušanoch
  (from: 04/20/1949 until: 05/23/2008)
Registered seat: 
Veľké Kapušany 079 01
  (from: 05/18/1998 until: 05/23/2008)
Identification number (IČO): 
00 206 458
  (from: 04/20/1949)
Date of entry: 
04/27/1949
  (from: 04/20/1949)
Date of deletion: 
05/24/2008
  (from: 05/24/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/24/2008)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/20/1949)
Registered capital: 
6 270 000 Sk
  (from: 02/17/1993 until: 05/23/2008)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/11/2018
dodatočná likvidácia
  (from: 11/08/2018)
 Liquidators:
JUDr. Jozef Vaško , S1021
Szakkayho 1
Košice 040 01
From: 08/11/2018 Until: 05/24/2008
  (from: 11/08/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene družstva samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu podniku pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
  (from: 11/08/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 6K 134/01 zo dňa 30.1.2008.
  (from: 05/24/2008)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 29CbR/128/2017 zo dňa 26.06.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.08.2018 nariadil dodatočnú likvidáciu majetku družstva Poľnohospodárske družstvo vo Veľkých Kapušanoch, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 00 206 458 a za likvidátora menoval správcu JUDr. Jozefa Vaška, značka správcu: S1021.
  (from: 11/08/2018)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/01/2001
  (from: 10/01/2001)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Agáta Havrilčáková
189
Udavské
  (from: 10/01/2001)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person