Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  789/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkých Kapušanoch
  (from: 04/20/1949 until: 05/23/2008)
Registered seat: 
Veľké Kapušany 079 01
  (from: 05/18/1998 until: 05/23/2008)
Veľké Kapušany 079 01
  (from: 04/24/1997 until: 05/17/1998)
Veľké Kapušany
  (from: 04/20/1949 until: 04/23/1997)
Identification number (IČO): 
00 206 458
  (from: 04/20/1949)
Date of entry: 
04/27/1949
  (from: 04/20/1949)
Date of deletion: 
05/24/2008
  (from: 05/24/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/24/2008)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/20/1949)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 04/20/1949 until: 02/16/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 04/20/1949 until: 02/16/1993)
hospodárenie v lesoch, spracovanie lesných surovín a ich predaj
  (from: 04/20/1949 until: 02/16/1993)
výroba a predaj stavebných materiálov a stavebných prvkov
  (from: 04/20/1949 until: 02/16/1993)
stavebno-montážna činnosť a údržbárska činnosť pre občanov a organizácie, do ktorých patrí: . výstavba obytných, priemyselných a poľnohospodárskych budov . montáž a oprava ústredného kúrenia . montáž a oprava vodovodnej siete a kanalizácie vrátane sanity . zámočnícke a montážne práce . výroba a šitie odevov
  (from: 04/20/1949 until: 02/16/1993)
práce a služby pre členov, právnické osoby a členov spočívajúce v nákladnej autodoprave, vo využívaní špeciálnej poľnohospodárskej a inej techniky, stavebnej a bytovej údržbárskej práci
  (from: 04/20/1949 until: 02/16/1993)
výpomoc a spolupráca so súkromne hospodáriacimi roľníkmi a členmi družstva pri individuálnej poľnohospodárskej činnosti
  (from: 04/20/1949 until: 02/16/1993)
obchodná činnosť, do ktorej patrí: nákup a predaj a spracovanie poľnohospodárskych a potravinárskych výrobko, nákup a predaj poľnohospodárskej techniky a náhradných súčiastok, chemických a ochranných prostriedkov a ďalších potrieb poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, prevádzkovanie vlastných predajní, zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vl.nar.č.256/90 Zb.
  (from: 04/20/1949 until: 02/16/1993)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 02/17/1993 until: 05/23/2008)
práce a služby pre členov spočívajúce v nákladnej autodoprave, vo využívaní špeciálnej, poľnohospodárskej a inej techniky, v stavebnej a bytovej údržbárkej práci vrátane opravy poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
  (from: 02/17/1993 until: 05/23/2008)
oprava-drobné agregáty, čerpadlá, dynamá, alternátory, štartéry
  (from: 02/17/1993 until: 05/23/2008)
sprostredkovanie obchodu, veľkoobchod-poľnohospodárske základné suroviny, živé zvieratá
  (from: 02/17/1993 until: 05/23/2008)
prenájom bytov a výrobných priestorov vrátane skladovacích, strojov a mechanizmov
  (from: 02/17/1993 until: 05/23/2008)
zámočnícke, montážne práce
  (from: 02/17/1993 until: 05/23/2008)
výroba a predaj vína
  (from: 02/17/1993 until: 05/23/2008)
cestná nákladná a osobná doprava
  (from: 02/17/1993 until: 05/23/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/17/1993 until: 05/23/2008)
Managing board
  (from: 04/20/1949 until: 02/16/1993)
Ing. Ján André - predseda
  (from: 04/20/1949 until: 02/16/1993)
Ing. Ján André - predseda
63
Oborín
  (from: 02/17/1993 until: 04/23/1997)
Ing. Ján André - predseda
63
Oborín
  (from: 04/24/1997 until: 05/23/2008)
Štefan Báranyai - člen
Staničná 30
Veľké Kapušany
  (from: 02/17/1993 until: 04/23/1997)
Štefan Báranyai - člen
Staničná 30
Veľké Kapušany
  (from: 04/24/1997 until: 05/23/2008)
Ondrej Béres - člen
69
Ruská
  (from: 02/17/1993 until: 04/23/1997)
Ondrej Béres - člen
69
Ruská
  (from: 04/24/1997 until: 02/07/2000)
Tibor Béreš - člen
49
Ruská
  (from: 02/17/1993 until: 04/23/1997)
Tibor Béreš - člen
49
Ruská
  (from: 04/24/1997 until: 02/07/2000)
Juraj Bernáth - člen
178
Veľké Slemence
  (from: 02/17/1993 until: 04/23/1997)
Juraj Bernáth - člen
178
Veľké Slemence
  (from: 04/24/1997 until: 05/23/2008)
Štefan Bertič - člen
Sídl. POH bl. 44
Veľké Kapušany
  (from: 02/08/2000 until: 05/23/2008)
Arpád Cap - člen
21
Maťovské Vojkovce
  (from: 02/17/1993 until: 04/23/1997)
Arpád Cap - člen
21
Maťovské Vojkovce
  (from: 04/24/1997 until: 02/07/2000)
Barbora Fukszová - člen
47
Kapušianske Kľačany
  (from: 02/17/1993 until: 04/23/1997)
Barbora Fukszová - člen
47
Kapušianske Kľačany
  (from: 04/24/1997 until: 02/07/2000)
Mária Ivánová - člen
55
Veľké Slemence
  (from: 02/17/1993 until: 04/23/1997)
Mária Ivánová - člen
55
Veľké Slemence
  (from: 04/24/1997 until: 05/23/2008)
Imrich Kondás - člen
26
Ruská
  (from: 02/17/1993 until: 04/23/1997)
Imrich Kondás - člen
26
Ruská
  (from: 04/24/1997 until: 02/07/2000)
Margita Nagyová - - člen
55
Kapušianske Kľačany
  (from: 02/17/1993 until: 04/23/1997)
Margita Nagyová - - člen
55
Kapušianske Kľačany
  (from: 04/24/1997 until: 02/07/2000)
Arpád Péter - podpredseda
  (from: 04/20/1949 until: 02/16/1993)
Arpád Péter - podpredseda
Bratislavská 3
Veľké Kapušany
  (from: 02/17/1993 until: 04/23/1997)
Arpád Péter - podpredseda
Bratislavská 3
Veľké Kapušany
  (from: 04/24/1997 until: 05/23/2008)
Ladislav Szabó - člen
Čepeľ 14
Veľké Kapušany
  (from: 02/17/1993 until: 04/23/1997)
Ladislav Szabó - člen
Čepeľ 14
Veľké Kapušany
  (from: 04/24/1997 until: 02/07/2000)
Jaroslav Szabó - člen
Centrum 921/22
Veľké Kapušany
  (from: 02/08/2000 until: 05/23/2008)
Irena Sztanková - člen
29
Budince
  (from: 02/17/1993 until: 04/23/1997)
Irena Sztanková - člen
29
Budince
  (from: 04/24/1997 until: 02/07/2000)
Zoltán Tóbiás - člen
164
Kapušianske Kľačany
  (from: 02/17/1993 until: 04/23/1997)
Zoltán Tóbiás - člen
164
Kapušianske Kľačany
  (from: 04/24/1997 until: 02/07/2000)
Magdaléna Tóthová - člen
18
Ptrukša
  (from: 02/17/1993 until: 04/23/1997)
Magdaléna Tóthová - člen
18
Ptrukša
  (from: 04/24/1997 until: 02/07/2000)
Acting: 
Za družstvo navonok koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak sa pre právny úkon predstavenstva vyžaduje písomná forma, podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 02/17/1993 until: 05/23/2008)
Vo všetkých veciach je oprávnený podpisovať predseda družstva ako štatutárny zástupca. Predsedu v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda.
  (from: 04/20/1949 until: 02/16/1993)
Registered capital: 
6 270 000 Sk
  (from: 02/17/1993 until: 05/23/2008)
Basic member contribution: 
30 000 Sk
  (from: 02/17/1993 until: 05/23/2008)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/11/2018
dodatočná likvidácia
  (from: 11/08/2018)
 Liquidators:
JUDr. Jozef Vaško , S1021
Szakkayho 1
Košice 040 01
From: 08/11/2018 Until: 05/24/2008
  (from: 11/08/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene družstva samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu podniku pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
  (from: 11/08/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 6K 134/01 zo dňa 30.1.2008.
  (from: 05/24/2008)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 29CbR/128/2017 zo dňa 26.06.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.08.2018 nariadil dodatočnú likvidáciu majetku družstva Poľnohospodárske družstvo vo Veľkých Kapušanoch, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 00 206 458 a za likvidátora menoval správcu JUDr. Jozefa Vaška, značka správcu: S1021.
  (from: 11/08/2018)
Družstvo sa zakladá na stanovách schválených na členskej schôdzi dňa 22.2.1991, na základe zák.č.l62/90 Zb.
  (from: 04/20/1949 until: 05/23/2008)
Úplné znenie stanov schválené členskou schôdzou dňa 18.12.1992 vypracované na základe § 221 a nasl.zák.č. 513/91 Zb. prispôsobené Obchodnému zákonníku v zmysle § 765 zák.č.513/91 Zb.a zák.č.42/92 Zb.
  (from: 02/17/1993 until: 05/23/2008)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 27.2.1998.
  (from: 05/18/1998 until: 05/23/2008)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou zo dňa 22.3.1999.
  (from: 02/08/2000 until: 05/23/2008)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 6K 134/01 zo dňa 18.9.2001 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo vo Veľkých Kapušanoch a ustanovil správcu konkurznej podstaty: JUDr. Agátu Havrilčákovú, komerčnú právničku, Udavské 189.
  (from: 10/01/2001 until: 05/23/2008)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/01/2001
  (from: 10/01/2001)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Agáta Havrilčáková
189
Udavské
  (from: 10/01/2001)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person