Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21741/N

Business name: 
CHARGER, s. r. o.
  (from: 03/05/2008 until: 06/10/2022)
Registered seat: 
Obchodná 2, č. 2256
Topoľčany 955 01
  (from: 03/05/2008 until: 06/10/2022)
Identification number (IČO): 
44 003 226
  (from: 03/05/2008)
Date of entry: 
03/05/2008
  (from: 03/05/2008)
Person dissolved from: 
22.6.2021
  (from: 08/21/2021)
Legal ground(s) for dissolution: 
§ 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka
  (from: 08/21/2021)
Date of deletion: 
06/11/2022
  (from: 06/11/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/11/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/05/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/05/2008 until: 06/10/2022)
demolácie, zemné práce, príprava staveniska, terénne úpravy
  (from: 03/05/2008 until: 06/10/2022)
montáž sadrokartónových priečok a podhľadov
  (from: 03/05/2008 until: 06/10/2022)
vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
  (from: 03/05/2008 until: 06/10/2022)
obkladanie stien suchým spôsobom
  (from: 03/05/2008 until: 06/10/2022)
maliarske, natieračské práce
  (from: 03/05/2008 until: 06/10/2022)
sklenárske práce
  (from: 03/05/2008 until: 06/10/2022)
kompletačné a dokončovacie práce v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/05/2008 until: 06/10/2022)
upratovacie a čistiace služby
  (from: 03/05/2008 until: 06/10/2022)
prenájom nehnuteľností spojený s upratovacími službami
  (from: 03/05/2008 until: 06/10/2022)
výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 03/05/2008 until: 06/10/2022)
výroba obuvi
  (from: 03/05/2008 until: 06/10/2022)
Partners: 
Marek Laššo
J. Matušku 2250/B
Topoľčany 955 01
Slovak Republic
  (from: 03/05/2008 until: 07/22/2010)
Ľubomír Obert
Janka Kráľa 1173/3
Partizánske 958 01
Slovak Republic
  (from: 07/23/2010 until: 05/22/2022)
Ľubomír Obert
Janka Kráľa 1173/3
Partizánske 958 01
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022 until: 06/10/2022)
Contribution of each member: 
Marek Laššo
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/05/2008 until: 02/02/2010)
Marek Laššo
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/03/2010 until: 07/22/2010)
Ľubomír Obert
  (from: 07/23/2010 until: 05/22/2022)
Ľubomír Obert
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/23/2022 until: 06/10/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/05/2008 until: 06/10/2022)
Marek Laššo
J. Matušku 2250/B
Topoľčany 955 01
From: 03/05/2008
  (from: 03/05/2008 until: 07/22/2010)
Marek Laššo
J. Matušku 2250/B
Topoľčany 955 01
From: 03/05/2008 Until: 07/12/2010
  (from: 07/23/2010 until: 07/22/2010)
Ľubomír Obert
Janka Kráľa 1173/3
Partizánske 958 01
From: 07/12/2010
  (from: 07/23/2010 until: 06/10/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 03/05/2008 until: 06/10/2022)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 07/23/2010 until: 06/10/2022)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/03/2010 until: 07/22/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/05/2008 until: 02/02/2010)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 28CbR/118/2020-30 zo dňa 19.05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.05.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť CHARGER, s. r. o. so sídlom: Obchodná 2, č. 2256, Topoľčany 955 01, IČO: 44 003 226, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 21741/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňa 11.06.2022.
  (from: 06/11/2022)
Na Okresnom súde Nitra bolo dňa 19.12.2020 začaté konanie o zrušenie spoločnosti: CHARGER, s. r. o., IČO: 44 003 226, pod sp. zn. 28CbR/118/2020.
  (from: 04/22/2021 until: 06/10/2022)
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 28CbR/118/2020 - 16 zo dňa 18.05.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.06.2021, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti CHARGER, s.r.o., so sídlom Topoľčany, Obchodná č. 2, IČO: 44003226.
  (from: 08/21/2021 until: 06/10/2022)
Date of updating data in databases:  02/06/2023
Date of extract :  02/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person