Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10069/T

Business name: 
FARMA MAJCICHOV, a.s.
  (from: 08/15/2005)
Registered seat: 
50
Majcichov 919 22
  (from: 12/03/1999)
Identification number (IČO): 
36 228 095
  (from: 06/04/1998)
Date of entry: 
06/04/1998
  (from: 06/04/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/04/1998)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/04/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/24/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/24/1998)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/24/1998)
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 08/24/1998)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/24/1998)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/24/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/24/1998)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/24/1998)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 08/24/1998)
prenájom všetkých druhov tovarov s výnimkou tých, na ktoré sa výžaduje zvláštne povolenie
  (from: 08/24/1998)
činnosti v oblasti nehnuteľností - realitná agentúra
  (from: 08/24/1998)
vydavateľská činnosť
  (from: 08/24/1998)
vypisovanie tlačív colnej deklarácie, poradenstvo v oblasti colnej deklarácie
  (from: 08/24/1998)
tvorba a údržba zelene
  (from: 08/24/1998)
aranžérske práce
  (from: 08/24/1998)
exteriérová a interiérová tvorba
  (from: 08/24/1998)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 08/24/1998)
demolácie a zemné práce, prípravné práce pre stavbu
  (from: 08/24/1998)
administratívne práce
  (from: 08/24/1998)
kopírovacie a fotografické služby
  (from: 08/24/1998)
dopravné a prepravné služby a práce s ťažkými mechanizmami
  (from: 02/04/2003)
poľnohospodárske práce poľnohospodárskymi mechanizmami pre fyzické a právnické osoby
  (from: 02/04/2003)
opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 02/04/2003)
kovovýroba
  (from: 02/04/2003)
pohostinská činnosť - závodné stravovanie
  (from: 02/04/2003)
úprava a spracovanie mlieka - výroba mliečnych výrobkov
  (from: 02/04/2003)
montáž sádrokartónových podhľadov a konštrukcií
  (from: 02/04/2003)
cestná motorová doprava
  (from: 02/04/2003)
faktoring
  (from: 02/04/2003)
forfaiting
  (from: 02/04/2003)
záložňa
  (from: 02/04/2003)
maloobchod so starožitnosťami
  (from: 02/04/2003)
pomocné a stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/04/2003)
obchodné a podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/04/2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 02/04/2003)
činnosť ekonomického a organizačného poradcu
  (from: 02/04/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/04/2003)
finančný leasing
  (from: 02/04/2003)
operatívny leasing
  (from: 02/04/2003)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 02/04/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/04/2003)
poskytovanie informácií prostredníctvom internetu
  (from: 02/04/2003)
tvorba webovských stránok
  (from: 02/04/2003)
poskytovanie software
  (from: 02/04/2003)
obkladacie práce
  (from: 02/04/2003)
podlahárstvo
  (from: 02/04/2003)
výroba betónu
  (from: 02/04/2003)
výroba betónových tvárnic
  (from: 02/04/2003)
zámočníctvo
  (from: 02/04/2003)
kovoobrábanie
  (from: 02/04/2003)
oprava pracovných strojov
  (from: 02/04/2003)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 02/04/2003)
kúpa a predaj motorových vozidiel
  (from: 02/04/2003)
požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 02/04/2003)
nájom a prenájom audiovizuálnej techniky
  (from: 02/04/2003)
skladovanie
  (from: 02/04/2003)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 05/25/2007)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (from: 05/25/2007)
organizovanie kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí, kurzov a školení
  (from: 05/25/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/04/1998)
Andrej Baráth - Member of the Board of Directors
Klasov 397
Klasov 952 53
From: 05/24/2023
  (from: 06/10/2023)
Ing. Petr Kromíchal - Chairman of the Board of Directors
Osík 291
Osík 569 67
Česká republika
From: 05/24/2023
  (from: 06/10/2023)
Ing. Karel Kromíchal - Member of the Board of Directors
Osík 291
Osík 569 67
Česká republika
From: 05/24/2023
  (from: 06/10/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/10/2023)
Capital: 
9 652 958 EUR Paid up: 9 652 958 EUR
  (from: 09/29/2010)
Shares: 
Number of shares: 938
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 291 EUR
  (from: 09/29/2010)
Stockholder: 
SLOVAKIET INVEST A/S
Lundhedevej, Loft 25A
Grindsted 7200
Dánske kráľovstvo
  (from: 03/11/2021)
Supervisory board: 
Jozef Blesák
Spartakovská 29
Trnava
  (from: 04/28/2022)
Ing. Mgr. Juraj Lábady
R. Dilonga 7/A
Hlohovec 920 01
From: 03/01/2008
  (from: 02/27/2008)
Ing. David Ječmík
Závěrka 398/3
Praha 6 169 00
Česká republika
From: 05/24/2023
  (from: 06/10/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice č. N 175/98, Nz 142/98 dňa 07.05.1998 podľa slovenského práva.
  (from: 06/04/1998)
Valné zhromaždenie konané dňa 05.08.1998 schválilo zmenu stanov.
  (from: 08/24/1998)
Valné zhromaždenie konané dňa 25.11.1999, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice N 436/99, Nz 399/99 schválilo zmenu stanov (zmena sídla z: Trnava - Modranka, Sereďská 3 na: Majcichov 50).
  (from: 12/03/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 07.01.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 6/2000, Nz 6/2000
  (from: 04/12/2000)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 17.10.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 502/02, Nz 447/02.
  (from: 02/04/2003)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 632/02, Nz 566/02 dňa 19.12.2002.
  (from: 09/12/2003)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 19.12.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 632/02, Nz 566/02.
  (from: 10/20/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/01/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
AGRO HOSPODÁR, s.r.o.
50
Majcichov 919 22
  (from: 08/01/2010)
S.G. Holding, s.r.o.
50
Majcichov 919 22
  (from: 12/31/2014)
Slovak Farm Invest, s.r.o.
50
Majcichov 919 22
  (from: 08/01/2010)
V Investments, s.r.o.
50
Majcichov 919 22
  (from: 08/01/2010)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person