Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  972/V

Business name: 
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo
  (from: 06/30/2004)
Registered seat: 
Obchodná 2
Michalovce 071 01
  (from: 07/26/1993)
Identification number (IČO): 
00 169 099
  (from: 03/22/1954)
Date of entry: 
03/23/1954
  (from: 03/22/1954)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/22/1954)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/19/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/19/2005)
komisionálny nákup a predaj
  (from: 07/19/2005)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/19/2005)
predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary)
  (from: 07/19/2005)
predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku
  (from: 07/19/2005)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva a destilátov
  (from: 07/19/2005)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 07/19/2005)
predaj jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 07/19/2005)
ambulantný predaj a predaj na trhových miestach
  (from: 07/19/2005)
zábavná činnosť a rekreačná činnosť
  (from: 07/19/2005)
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských, športových akcií a podujatí, zábav, diskoték, výstav, castingov, prezentácií
  (from: 07/19/2005)
prípravné práce pre stavbu, pomocné stavebné práce, demolácie, búracie a zemné práce
  (from: 07/19/2005)
kompletačné a dokončovacie práce interiérov a exteriérov
  (from: 07/19/2005)
omietkárske práce
  (from: 07/19/2005)
obkladanie stien a kladenie dlážkových gumových krytín, kobercových krytín a krytín z PVC
  (from: 07/19/2005)
montáž sadrokartónu, obkladov a podhľadov
  (from: 07/19/2005)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 07/19/2005)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 07/19/2005)
sprostredkovanie v oblasti dopravy - služba dopravnej agentúry
  (from: 07/19/2005)
spracovanie údajov
  (from: 07/19/2005)
prenájom nehnuteľnosti, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, prenájom odstavných plôch a garáží
  (from: 07/19/2005)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 07/19/2005)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 07/19/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/19/2005)
sprostredkovanie poskytovania úverov nebankovým spôsobom z vlastných finančných zdrojov
  (from: 07/19/2005)
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/19/2005)
organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení, seminárov vrátane ich vecného a odborného zabezpečenia
  (from: 07/19/2005)
aranžérska činnosť
  (from: 07/19/2005)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných finančných zdrojov
  (from: 07/19/2005)
leasingová činnosť
  (from: 07/19/2005)
výroba hotových jedál a polotovarov vrátane mrazených a diétnych
  (from: 07/19/2005)
výroba potravín
  (from: 07/19/2005)
výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
  (from: 07/19/2005)
spracovanie a konzervovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 07/19/2005)
výroba nealkoholických nápojov, ovocných a zeleninových štiav
  (from: 07/19/2005)
pohostinská činnosť
  (from: 07/19/2005)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 07/19/2005)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (from: 07/19/2005)
prijímanie ďalších členských vkladov a pôžičiek od svojich členov
  (from: 07/19/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/30/2004)
Ing. Mária Švecová - Chairman of the Board of Directors
Jonáša Záborského 2431/5
Michalovce 071 01
From: 03/30/2021
  (from: 03/29/2021)
Ing. Anna Uhrinová - Vice-chairman of the Board of Directors
Mierova 630/91
Strážske 072 22
From: 03/30/2021
  (from: 03/29/2021)
Ing. Marta Blašková - Member of the Board of Directors
Močarianska 1461/23
Michalovce 071 01
From: 03/30/2021
  (from: 03/29/2021)
Mária Dufincová - Member of the Board of Directors
Lipová 3567/24B
Michalovce 071 01
From: 03/30/2021
  (from: 03/29/2021)
JUDr. Ing. Ivan Ihnát - Member of the Board of Directors
Poruba pod Vihorlatom 74
Poruba pod Vihorlatom 072 32
From: 03/30/2021
  (from: 03/29/2021)
Ing. Adrián Švec - Member of the Board of Directors
Š.Moyzesa 9585/41
Zvolen 960 01
From: 03/30/2021
  (from: 03/29/2021)
Ing. Milan Šalapka - Member of the Board of Directors
Koňuš 3
Koňuš 072 63
From: 03/30/2021
  (from: 03/29/2021)
Acting: 
Predseda družstva zastupuje družstvo navonok vo všetkých veciach vyplývajúcich z jeho funkcie. V jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva, ktorých poradie stanoví predstavenstvo družstva. Za družstvo podpisuje predseda, v neprítomnosti predsedu podpisuje za družstvo podpredseda. Iní zamestnanci družstva podpisujú na základe splnomocnenia družstva. Pre platnosť písomného právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva alebo predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena predstavenstva.
  (from: 06/30/2004)
Supervisory board: 
Mária Šnorová
Martina Rázusa 1848/8
Michalovce 071 01
From: 03/30/2021
  (from: 03/29/2021)
Jozef Čižmár
Hnojné 22
Hnojné 072 33
From: 03/30/2021
  (from: 03/29/2021)
Jarmila Doričová
Horňa 101
Horňa 073 01
From: 03/30/2021
  (from: 03/29/2021)
Registered capital: 
1 157 109,05 EUR
  (from: 11/26/2009)
Basic member contribution: 
16,6 EUR
  (from: 11/26/2009)
Other legal facts: 
Stanovy schválené na členskej schôdzi dňa 15.12.1998 na základe zák. č. 94/88 Zb.
  (from: 03/22/1954)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného dňa 26.9.1992 a zmien a doplnku stanov družstva schválených dňa 26.9.1992, 5.4.1993 a 1.6.1993, v súlade s ust. zák. č. 42/92 Zb. a § 765 zák. č. 513/91 Zb., čiastková úprava stanov družstva schválená dňa 11.10.1993.
  (from: 02/21/1994)
Zmena stanov družstva schválená zo dňa 16.4.1996.
  (from: 06/18/1996)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 27.4.1998.
  (from: 09/25/1998)
Zmena stanov družstva zo dňa 29.4.2002.
  (from: 07/18/2002)
Date of updating data in databases:  03/01/2024
Date of extract :  03/04/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person