Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  51005/B

Business name: 
HPL PO spol. s r. o.
  (from: 12/13/2008 until: 03/06/2011)
Registered seat: 
Istrijská 20
Bratislava 841 07
  (from: 12/13/2008 until: 03/06/2011)
Identification number (IČO): 
44 020 546
  (from: 03/08/2008)
Date of entry: 
03/08/2008
  (from: 03/08/2008)
Person dissolved from: 
28. 2. 2011
  (from: 03/07/2011)
Date of deletion: 
03/07/2011
  (from: 03/07/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/07/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/08/2008)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/07/2009 until: 03/06/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2011 o zrušení spoločnosti HPL PO spol. s r. o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO : 44 020 546, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 51005/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou HPL SERVIS spol. s r.o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO : 35 860 456, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 29095/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 22/2011, Nz 6949/2011 dňa 28.02.2011 stáva ku dňu 07.03.2011 právnym nástupcom spoločnosti HPL PO spol. s r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 03/07/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/07/2011)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
HPL SERVIS spol. s r.o. 35860456 ,
Istrijská
20
  (from: 03/07/2011)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person