Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21544/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Quam s. r. o.
  (from: 02/19/2008)
IB Project management s.r.o.
  (from: 02/12/2007 until: 02/18/2008)
Registered seat: 
Dr.Vladimíra Clementisa 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
  (from: 01/06/2016)
Vajanského 3157/24
Galanta 924 01
  (from: 11/21/2013 until: 01/05/2016)
Vadonská 194/40
Malá Mača 925 21
  (from: 12/19/2012 until: 11/20/2013)
Športová 2
Galanta 924 01
  (from: 05/15/2010 until: 12/18/2012)
Čajkovského 5797/51
Trnava 917 08
  (from: 02/19/2008 until: 05/14/2010)
Búdkova cesta 37
Bratislava 811 04
  (from: 02/12/2007 until: 02/18/2008)
Identification number (IČO): 
36 737 631
  (from: 02/12/2007)
Date of entry: 
02/12/2007
  (from: 02/12/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/12/2007)
Objects of the company: 
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 10/22/2013)
výroba a montáž tieniacej techniky
  (from: 10/22/2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/22/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/22/2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/22/2013)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 10/22/2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 10/22/2013)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 10/22/2013)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 10/22/2013)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 10/22/2013)
počítačové služby
  (from: 10/22/2013)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/22/2013)
finančný leasing
  (from: 10/22/2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 10/22/2013)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 10/22/2013)
sťahovacie služby
  (from: 10/22/2013)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 10/22/2013)
opracovanie drevnej hmoty a výroba kompomentov z dreva
  (from: 10/22/2013)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 10/22/2013)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 02/12/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 02/12/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 02/12/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/12/2007)
technické a organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
  (from: 02/12/2007)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 02/12/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/12/2007)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/2007)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť
  (from: 02/12/2007)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 02/12/2007)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/2007)
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 02/12/2007)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 02/12/2007)
činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov
  (from: 02/12/2007)
Partners: 
Ing. arch. Miroslav Slahučka
Športová 498/2
Galanta 924 01
Slovak Republic
  (from: 10/22/2013)
IB group a.s.
Búdkova cesta 37
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 02/12/2007 until: 02/18/2008)
Ing. Vladimír Búran
Vadonská 194/40
Malá Mača 925 21
Slovak Republic
  (from: 04/18/2012 until: 10/21/2013)
Ing. Miroslav Slahučka
Športová 2
Galanta 924 01
Slovak Republic
  (from: 02/19/2008 until: 04/17/2012)
Ing. arch. Viktor Becker
Švermova 2307/30
Šaľa 927 01
Slovak Republic
  (from: 10/22/2013 until: 01/05/2016)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Miroslav Slahučka
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/06/2016)
IB group a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/12/2007 until: 02/18/2008)
Ing. Miroslav Slahučka
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/19/2008 until: 05/14/2009)
Ing. Miroslav Slahučka
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 05/15/2009 until: 04/17/2012)
Ing. Vladimír Búran
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 04/18/2012 until: 10/21/2013)
Ing. arch. Viktor Becker
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/22/2013 until: 01/05/2016)
Ing. arch. Miroslav Slahučka
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/22/2013 until: 01/05/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/22/2013)
Individual managing director
  (from: 12/19/2012 until: 10/21/2013)
konatelia
  (from: 02/12/2007 until: 12/18/2012)
Ing. arch. Miroslav Slahučka
Športová 2
Galanta 924 01
From: 10/01/2013
  (from: 10/22/2013)
Štefan Slahučka
Jilemnického 507/14
Galanta 924 01
From: 12/16/2015
  (from: 01/06/2016)
Ing. Vladimír Búran
Vadonská 194/40
Malá Mača 925 21
From: 04/03/2012
  (from: 04/18/2012 until: 10/21/2013)
Ing. Vladimír Búran
Vadonská 194/40
Malá Mača 925 21
From: 04/03/2012 Until: 10/01/2013
  (from: 10/22/2013 until: 10/21/2013)
Patrik Izakovič
Čajkovského 5797/51
Trnava 917 08
From: 02/12/2007
  (from: 02/12/2007 until: 02/18/2008)
Patrik Izakovič
Čajkovského 5797/51
Trnava 917 08
From: 02/12/2007 Until: 10/31/2007
  (from: 02/19/2008 until: 02/18/2008)
Štefan Slahučka
Jilemnického 507/14
Galanta 924 01
From: 11/01/2007
  (from: 02/19/2008 until: 03/02/2010)
Štefan Slahučka
Jilemnického 507/14
Galanta 924 01
From: 11/01/2007 Until: 01/29/2010
  (from: 03/03/2010 until: 03/02/2010)
Ing. Miroslav Slahučka
Športová 2
Galanta 924 01
From: 11/01/2007
  (from: 02/19/2008 until: 03/02/2010)
Ing. arch. Miroslav Slahučka
Športová 2
Galanta 924 01
From: 11/01/2007
  (from: 03/03/2010 until: 04/17/2012)
Ing. arch. Miroslav Slahučka
Športová 2
Galanta 924 01
From: 11/01/2007 Until: 04/03/2012
  (from: 04/18/2012 until: 04/17/2012)
Silvia Slahučková
Športová 2
Galanta 924 01
From: 11/01/2007
  (from: 02/19/2008 until: 04/17/2012)
Silvia Slahučková
Športová 2
Galanta 924 01
From: 11/01/2007 Until: 04/03/2012
  (from: 04/18/2012 until: 04/17/2012)
Ing. arch. Viktor Becker
Švermova 2307/30
Šaľa 927 01
From: 10/01/2013 Until: 12/16/2015
  (from: 01/06/2016 until: 01/05/2016)
Ing. arch. Viktor Becker
Švermova 2307/30
Šaľa 927 01
From: 10/01/2013
  (from: 10/22/2013 until: 01/05/2016)
Lukáš Fiala
Šeříkova 106/31A
Brno 637 00
Česká republika
From: 02/12/2007
  (from: 02/12/2007 until: 02/18/2008)
Lukáš Fiala
Šeříkova 106/31A
Brno 637 00
Česká republika
From: 02/12/2007 Until: 10/31/2007
  (from: 02/19/2008 until: 02/18/2008)
Ing. Ivo Křipský
Brněnská 300
Černá Hora 679 21
Česká republika
From: 02/12/2007
  (from: 02/12/2007 until: 02/18/2008)
Ing. Ivo Křipský
Brněnská 300
Černá Hora 679 21
Česká republika
From: 02/12/2007 Until: 10/31/2007
  (from: 02/19/2008 until: 02/18/2008)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 10/22/2013)
V mene spoločnosti je konateľ oprávnený konať samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis a funkciu.
  (from: 03/03/2010 until: 10/21/2013)
V mene spoločnosti konajú spoločne vždy aspoň dvaja konatelia. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis a funkciu.
  (from: 02/12/2007 until: 03/02/2010)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/22/2013)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 05/15/2009 until: 10/21/2013)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/12/2007 until: 05/14/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.1.2007 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 02/12/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.10.2007. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného IB Project management s.r.o. na Quam s. r. o.
  (from: 02/19/2008)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person