Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10076/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Agro Zemianska Olča a.s.
  (from: 08/16/2006)
Registered seat: 
Kvetná 23/15
Zemianska Olča 946 14
  (from: 08/16/2006)
Identification number (IČO): 
36 228 648
  (from: 07/15/1998)
Date of entry: 
07/15/1998
  (from: 07/15/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/15/1998)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/15/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 07/15/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 07/15/1998)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/15/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/15/1998)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/15/1998)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/15/1998)
reklamné činnosti
  (from: 07/15/1998)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 07/15/1998)
činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu, predaja, prenájmu nehnuteľností a upratovacie služby s tým spojené
  (from: 07/15/1998)
chov exotickej zveri
  (from: 07/15/1998)
stavebná činnosť - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/07/2001)
výroba a predaj transportného betónu
  (from: 08/07/2001)
vykonávanie prác poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 08/07/2001)
vykonávanie prác stavebnými strojmi, demolácia a zemné práce
  (from: 08/07/2001)
výroba a predaj organického hnojiva
  (from: 08/07/2001)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, čistenie a sušenie obilia
  (from: 08/07/2001)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 11/27/2002)
prenájom a predaj športových potrieb
  (from: 11/27/2002)
organizovanie školení a kurzov
  (from: 11/27/2002)
prevádzkovanie parkovísk
  (from: 11/27/2002)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/27/2002)
pohostinská a reštauračná činnosť
  (from: 11/27/2002)
chov koní
  (from: 11/27/2002)
nakladanie s odpadmi s výnimkou zvlášť nebezpečných
  (from: 11/27/2002)
vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a s tým súvisiaca ťažba štrkopieskov
  (from: 05/05/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/15/1998)
Eugen Zakál - predseda predstavenstva
Kvetná 23/15
Zemianska Olča 946 14
From: 06/28/2006
  (from: 08/16/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť robí predseda predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/16/2006)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 11/27/2002)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/07/2000)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: predkupné právo akcionárov
  (from: 11/27/2002)
Stockholder: 
TENSA, s.r.o.
Kvetná 23/15
Zemianska Olča 946 14
  (from: 08/16/2006)
Supervisory board: 
Imrich Mészáros
133
Trstená na Ostrove 930 04
From: 06/28/2006
  (from: 08/16/2006)
Tibor Bajcsy
Kvetná 23/15
Zemianska Olča 946 14
From: 06/28/2006
  (from: 08/16/2006)
Ladislav Virág
127
Horný Bar 930 33
From: 06/28/2006
  (from: 08/16/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.06.1998 a rozhodnutím zakladateľov spísaným dňa 25.06.1998 do notárskej zápisnice N 220/98, Nz 223/98 podľa slovenského práva.
  (from: 07/15/1998)
Valné zhromaždenie, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 221/99, Nz 204/99 spísanou dňa 13.12.1999 schválilo zmenu stanov.
  (from: 01/07/2000)
Valné zhromaždenie, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 168/00, Nz 159/00 spísanou dňa 19.12.2000 schválilo zmenu stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 113/02, Nz 183/02 spísanou dňa 21.10.2002 schválilo zmenu a nové úplné znenie stanov.
  (from: 11/27/2002)
PREDAJ PODNIKU ALEBO ČASTI PODNIKU Predaj časti podniku "Biofermentačný závod, Relaxačné stredisko" na základe Zmluvy o predaji časti podniku "Biofermentačný závod, Relaxačné stredisko" uzatvorenej dňa 12.06.2006 medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o., 930 21 Dunajský Klátov 3, IČO: 36 275 662.
  (from: 06/17/2006)
PREDAJ PODNIKU ALEBO ČASTI PODNIKU Predaj časti podniku "Agroturistické zariadenie Hubert, rybník - štrkopiesky" na základe Zmluvy o predaji časti podniku "Agroturistické zariadenie Hubert, rybník - štrkopiesky " uzatvorenej dňa 12.06.2006 medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim Dron Agro, s.r.o., Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 408 761.
  (from: 06/20/2006)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluva o predaji časti podniku "Živočíšna výroba COAGRO, a.s." zo dňa 03.09.2004
  (from: 11/19/2004 until: 04/21/2006)
*
Zmluva o predaji časti podniku "Živočíšna výroba COAGRO, a.s." zo dňa 03.09.2004. Predaj časti podniku "poľnohospodárska výroba" na základe Zmluvy o predaji časti podniku "poľnohospodárska výroba" uzatvorenej medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim Dron Agro, s.r.o., Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 408 761.
  (from: 04/22/2006 until: 05/15/2006)
*
Zmluva o predaji časti podniku "Živočíšna výroba COAGRO, a.s." zo dňa 03.09.2004. Predaj časti podniku "poľnohospodárska výroba" na základe Zmluvy o predaji časti podniku "poľnohospodárska výroba" uzatvorenej medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim Dron Agro, s.r.o., Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 408 761. Dodatok č. 1 k Zmluve o predaji časti podniku "poľnohospodárska výroba" uzatvorený dňa 09.05.2006 medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim Dron Agro, s.r.o., Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 408 761.
  (from: 05/16/2006)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person