Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10156/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
BONIS, s.r.o.
  (from: 02/14/2002)
BONIS, s.r.o. v likvidácii
  (from: 11/30/1999 until: 02/13/2002)
BONIS, s.r.o.
  (from: 12/21/1995 until: 11/29/1999)
Registered seat: 
Železničiarska 1427/60
Galanta 924 01
  (from: 02/14/2002)
Karpatské námestie 12
Bratislava 831 06
  (from: 06/20/2000 until: 02/13/2002)
Tomášikova 26
Bratislava 820 09
  (from: 04/28/1998 until: 06/19/2000)
Čajakova 26
Bratislava 831 01
  (from: 12/21/1995 until: 04/27/1998)
Identification number (IČO): 
35 681 136
  (from: 12/21/1995)
Date of entry: 
12/21/1995
  (from: 12/21/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/21/1995)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
  (from: 12/21/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/21/1995)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a pre- daja tovarov
  (from: 12/21/1995)
sprostredkovanie nákupu a predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 12/21/1995)
reklamná činnosť
  (from: 12/21/1995)
prieskum trhu
  (from: 12/21/1995)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí k horeuvedeným činnostiam
  (from: 12/21/1995)
faktoring a forfaiting, mimo vymáhania súdnych pohľadávok
  (from: 10/29/1997)
Partners: 
Atanaz Angelov
Železničiarska 1427/60
Galanta
Slovak Republic
  (from: 02/14/2002)
Slovenská katolícka charita IČO: 00 179 132
Kapitulská 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/25/1996 until: 04/10/1996)
Viera Gallová
Beniakova 3132/5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/05/1996 until: 02/06/1997)
JUDr. Zoroslav Kollár
Nad Lúčkami 45
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/07/1997 until: 04/27/1998)
JUDr. Zoroslav Kollár
Nad Lúčkami 45
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/05/1996 until: 02/06/1997)
JUDr. Zoroslav Kollár
Nad Lúčkami 45
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/11/1996 until: 09/04/1996)
JUDr. Zoroslav Kollár
Nad Lúčkam 45
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/21/1995 until: 01/24/1996)
Mgr. Peter Kubík
kpt. Rašu 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/21/1995 until: 01/24/1996)
Ing. Miroslav Líška
Nové Košariská 31
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 04/28/1998 until: 02/13/2002)
Peter Sýkora
A. Hlinku 53
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 02/07/1997 until: 04/27/1998)
Peter Sýkora
Bělohorská 1374
Praha
Česká republika
  (from: 09/05/1996 until: 02/06/1997)
Peter Sýkora
Bělohorská 1374
Praha
Česká republika
  (from: 04/11/1996 until: 09/04/1996)
Contribution of each member: 
Atanaz Angelov
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/14/2002)
JUDr. Zoroslav Kollár
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/21/1995 until: 01/24/1996)
Mgr. Peter Kubík
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/21/1995 until: 01/24/1996)
Slovenská katolícka charita
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/25/1996 until: 04/10/1996)
JUDr. Zoroslav Kollár
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/11/1996 until: 09/04/1996)
Peter Sýkora
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/11/1996 until: 09/04/1996)
JUDr. Zoroslav Kollár
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/05/1996 until: 02/06/1997)
Peter Sýkora
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/05/1996 until: 02/06/1997)
Viera Gallová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/05/1996 until: 02/06/1997)
JUDr. Zoroslav Kollár
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/07/1997 until: 04/27/1998)
Peter Sýkora
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/07/1997 until: 04/27/1998)
Ing. Miroslav Líška
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/28/1998 until: 02/13/2002)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/14/2002)
likvidátor
  (from: 11/30/1999 until: 02/13/2002)
Individual managing director
  (from: 10/29/1997 until: 11/29/1999)
konatelia
  (from: 02/07/1997 until: 10/28/1997)
konatelia
  (from: 12/21/1995 until: 02/06/1997)
Atanaz Angelov
Železničiarska 1427/60
Galanta
  (from: 02/14/2002)
JUDr. Zoroslav Kollár
Nad Lúčkam 45
Bratislava
  (from: 12/21/1995 until: 04/27/1998)
Ing. Miroslav Líška
Nové Košariská 31
Dunajská Lužná
  (from: 04/28/1998 until: 11/29/1999)
Peter Sýkora
A. Hlinku 53
Piešťany
  (from: 02/07/1997 until: 10/28/1997)
Acting in the name of the company: 
Konateľ v mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje samostatne,
  (from: 02/14/2002)
Konateľ v mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje samostatne.
  (from: 10/29/1997 until: 11/29/1999)
Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 02/07/1997 until: 10/28/1997)
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/21/1995 until: 02/06/1997)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 04/28/1998)
100 000 Sk
  (from: 12/21/1995 until: 04/27/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Martin Neštrák
Švabinského 8
Bratislava 851 01
  (from: 11/30/1999 until: 02/13/2002)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor v mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje samostatne.
  (from: 11/30/1999 until: 02/13/2002)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločen- skou zmluvou zo dňa 28.11.1995 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 17066
  (from: 12/21/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.01.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 40/96, Nz 38/96 napísanej dňa 18.01.1996 notárom JUDr. Romanom Blahom. Starý spis: S.r.o. 17066
  (from: 01/25/1996)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 40/1996, Nz 35/1996 zo dňa 26.2.1996 na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Zápis z valného zhromaždenia konaného dňa 12.3.1996. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 12.3.1996. Starý spis: S.r.o. 17066
  (from: 04/11/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 3.7.1996, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 3.7.1996. Starý spis: S.r.o. 17066
  (from: 09/05/1996)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 9.7.1996, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.7.1996. Starý spis: S.r.o. 17066
  (from: 02/07/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.3.1998, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Notárska zápisnica č. N 101/98, Nz 96/98 zo dňa 25.3.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Starý spis: S.r.o. 17066
  (from: 04/28/1998)
Notárska zápisnica č. N 469/99, Nz 437/99 zo dňa 25.10.1999 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menovaní likvidátora.
  (from: 11/30/1999)
Notárska zápisnica zo dňa 13.6.2000 č. N 231/2000, Nz 209/2000 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka.
  (from: 06/20/2000)
Zápis o rozhodnutí jediného spoločníka zo dňa 7.12.2001. Notárska zápisnica č. N 593/2001, Nz 558/2001 zo dňa 14.12.2001.
  (from: 02/14/2002)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person