Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6421/V

Business name: 
INTER M & K, spol. s r.o.
  (from: 06/29/1995)
Registered seat: 
Bernolákova 17
Košice 040 11
  (from: 12/10/2008)
Moldavská cesta 11
Košice 040 01
  (from: 06/29/1995 until: 12/09/2008)
Identification number (IČO): 
31 710 239
  (from: 06/29/1995)
Date of entry: 
06/29/1995
  (from: 06/29/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/29/1995)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod: priemyselný a spotrebný tovar, textil, obuv, čaj, korenie, ovocie, zelenina, mäso a mäsové výrobky, ryby, kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce, mlieko, mliečne a mliekarenské výrobky, prírodný med, obilie, olejnaté semená, olejnaté plody, semená a plody, živočíšne a rastlinné tuky, oleje a výrobky z nich, bylinkové čaje, rastlinné výrobky, ochranné pomôcky, drogériový tovar, kozmetika, farby, laky, pracie a čiastiace prostriedky, papier a papierenské výrobky, hnojivá, minerálne oleje, výrobky a ich destilácie, guma, živica, kartón, lepenka, športové potreby, spotrebná elektronika, telekomunikačná technika, kancelárska a výpočtová technika, kancelárske potreby, hračky, hudobné nástroje, výrobky z dreva, dreveného uhlia, keramiky, skla, buničiny, celulóznych vláknin, stavebný materiál, spojovací a zvarací materiál, drevo, nábytok, výrobky zo železa a ocele, rudy, kovy, čerpadlá a ventilátory, tabak a tabakové výrobky, stroje, prístroje, elektrické zariadenia a ich časti, počítače a počítačové systémy, svietidlá, koberce, živé zvieratá, živočíšne a rastlinné výrobky, plasty, výrobky z plastov a kaučuku, surových koží a kožiek, kožušiny a výrobky z nich, textílie a textilné výrobky, jednostopové a dvojstopové motorové vozidlá, súčiastky a príslušenstvo, účelové automobily, prívesy a návesy, stroje a zariadenia, lietadlá, plavidlá a dopravné zariadenia, pekárenské, cukrárske a lahôdkárske výrobky, nástroje a prístroje, optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, lekárske a lekárenské, hodinárske, lôžkoviny, montované stavby, výrobky z ropy a ropných produktov, nafta, benzín, prírodný plyn, energetické a koksové uhlie, palivá a rudy vrátane kovových rúd, železné rudy, tuhé palivo pre atómové elektrárne, ferrozliatiny
  (from: 06/29/1995)
veľkoobchod: farmaceutické výrobky, polotovary a výrobky chemického priemyslu
  (from: 06/29/1995)
veľkoobchod: hutnícke polotovary
  (from: 06/29/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/29/1995)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 06/29/1995)
prenájom strojov a zariadení k povrchovej úprave
  (from: 06/29/1995)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/29/1995)
tepelné, chemické a mraziarenské spracovanie zeleniny, ovocia, mäsa
  (from: 06/29/1995)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 06/29/1995)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/29/1995)
poradenská činnosť v oblasti kozmetiky a liečivých prírodných produktov
  (from: 06/29/1995)
výskum trhu
  (from: 06/29/1995)
reklamná činnosť a rozmnožovacie služby
  (from: 06/29/1995)
preklady a tlmočenie v jazyku nemeckom, anglickom, francúzskom, maďarskom, talianskom a ruskom /okrem činností úpravených zákonom č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch/
  (from: 06/29/1995)
preklad nákladov
  (from: 06/29/1995)
skladovanie
  (from: 06/29/1995)
upratovacie práce a autoumývarka
  (from: 06/29/1995)
zemné práce
  (from: 06/29/1995)
malé vodné elektrárne
  (from: 06/29/1995)
výroba elektriny
  (from: 06/29/1995)
realitná kancelária-prenájom nehnuteľností v kategórii voľných živností
  (from: 06/29/1995)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 06/29/1995)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovenie programov na zákazku
  (from: 06/29/1995)
dopravné a manipulačné systémy, hydraulické manipulátory a pracovné komplexy, tvárniace komplexy s technológiou, prevedové zariadenia a ich uzly, slaboprúdová a silnoprúdová technika vrátane jej komponentov, stavebné mechanizmy a ich príslušenstvá, technológie stroje a zariadenia pre verejné stravovanie a kuchynské zariadenia, transportné a manipulačné zariadenia, priemyselné roboty a manipulátory, tvarovacie a obrábacie stroje oceľové zvarované rúry, nosné kovové konštrukcie pre stavby a technologické zariadenia, tenkostenné ohýbané profily a trapézové stavebné dielce, vykurovacie telesá a vykurovacie systémy vrátane regulačných systémov, ekologické zariadenia, zvarované a pozinkované potrubia vrátane príslušenstva, filtračno-ventilačné zariadenia vrátane špirál, nástrešné ventilačné jednotky s rekuperáciou tepla, chladiče a čističe vzduchu a oleja, kovové prepravné prostriedky, kotly pre vykurovanie, rôzne výrobky z plechov a výrobky zo strojárskej metalurgie najmä zlievárenské a špeciálne výrobky, žeriavy, mostové a iné dvíhacie zariadenia, zariadenia a dielce na reguláciu vykurovacích systémov a humanizáciu sídlisk, pece a vykurovacie systémy, vane a sanitárne zariadenia
  (from: 06/29/1995)
uchovávanie spisov nearchívnej povahy
  (from: 06/07/2001)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 06/07/2001)
výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied
  (from: 06/07/2001)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/07/2001)
poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v oblasti obchodu, dizajnu, reklamy, cestovného ruchu a dopravy
  (from: 06/07/2001)
vydavateľská činnosť
  (from: 12/10/2008)
počítačové služby
  (from: 12/10/2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/10/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/10/2008)
prevádzkovanie práčovne
  (from: 06/07/2001 until: 12/09/2008)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 06/07/2001 until: 12/09/2008)
Partners: 
Ing. Viktor Šlapka
Bernolákova 17
Košice - Západ 040 11
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Ing. Viktor Šlapka
Moldavská cesta 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/20/2003 until: 12/09/2008)
Ing. Viktor Šlapka
Moldavská cesta 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/13/1997 until: 03/19/2003)
Ing. Viktor Šlapka
Moldavská cesta 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/29/1995 until: 02/12/1997)
Ing. Viktor Šlapka
Bernolákova 17
Košice - Západ 040 11
Slovak Republic
  (from: 12/10/2008 until: 05/19/2022)
Natalii Gorislavets
Spaska 24
Kyjev
Ukrajina
  (from: 06/29/1995 until: 02/12/1997)
Contribution of each member: 
Ing. Viktor Šlapka
  (from: 05/15/2010 until: 05/19/2022)
Ing. Viktor Šlapka
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/20/2022)
Ing. Viktor Šlapka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/29/1995 until: 02/12/1997)
Natalii Gorislavets
Amount of investment: 180 000 Sk Paid up: 180 000 Sk
  (from: 06/29/1995 until: 02/12/1997)
Ing. Viktor Šlapka
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/13/1997 until: 03/19/2003)
Ing. Viktor Šlapka
  (from: 03/20/2003 until: 12/09/2008)
Ing. Viktor Šlapka
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/10/2008 until: 05/14/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/10/2008)
konatelia
  (from: 03/20/2003 until: 12/09/2008)
Individual managing director
  (from: 06/29/1995 until: 03/19/2003)
Ing. Viktor Šlapka
Bernolákova 17
Košice 040 11
From: 11/24/2008
  (from: 12/10/2008)
Juraj Socha
Idanská 29
Košice
From: 12/19/2002
  (from: 03/20/2003 until: 12/09/2008)
Juraj Socha
Idanská 29
Košice
From: 12/19/2002 Until: 11/24/2008
  (from: 12/10/2008 until: 12/09/2008)
Ing. Viktor Šlapka
Moldavská cesta 11
Košice
  (from: 06/29/1995 until: 02/12/1997)
PaedDr. Amália Šlapková
Moldavská cesta 11
Košice
  (from: 02/13/1997 until: 03/19/2003)
PaedDr. Amália Šlapková
Moldavská cesta 11
Košice
From: 02/13/1997
  (from: 03/20/2003 until: 12/09/2008)
PaedDr. Amália Šlapková
Moldavská cesta 11
Košice
From: 02/13/1997 Until: 11/24/2008
  (from: 12/10/2008 until: 12/09/2008)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/10/2008)
Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/20/2003 until: 12/09/2008)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/29/1995 until: 03/19/2003)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/15/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/20/2003 until: 05/14/2010)
200 000 Sk
  (from: 06/29/1995 until: 03/19/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.6.1995 podľa zákona č. 513/91 Zb. Zmena spoločenskej zmluvy na základe notárskej zápisnice N 499/96 a Nz 495/96 zo dňa 10.12.1996.
  (from: 02/13/1997)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 22.2.2001 vo forme notárskej zápisnice N 92/2001, Nz 92/2001.
  (from: 06/07/2001)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 19.12.2002. Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 19.12.2002.
  (from: 03/20/2003)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.6.1995 podľa zákona č. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál: 90% - Ukrajina
  (from: 06/29/1995 until: 02/12/1997)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person