Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4421/B

Business name: 
PATRIA INVEST, a. s.
  (from: 07/12/2013)
PATRIA Consulting & Development, a. s.
  (from: 03/13/2008 until: 07/11/2013)
Registered seat: 
Trnavská cesta 27/A
Bratislava 831 04
  (from: 02/22/2012)
Plynárenská 1
Bratislava 821 09
  (from: 03/13/2008 until: 02/21/2012)
Identification number (IČO): 
35 927 135
  (from: 03/13/2008)
Date of entry: 
03/23/2005
  (from: 03/13/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/13/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/13/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/13/2008)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 03/13/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/13/2008)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/13/2008)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/13/2008)
poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/13/2008)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/13/2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/13/2008)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/13/2008)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/13/2008)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/13/2008)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností - realitná činnosť
  (from: 03/13/2008)
organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov a kultúrno-spoločenských podujatí
  (from: 03/13/2008)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/13/2008)
inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 03/13/2008)
prípravné práce pre stavbu – búracie, výkopové a zemné práce
  (from: 03/13/2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/27/2014)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/27/2014)
sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/27/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/13/2008)
Jozef Brhel , MBA - predseda
Bulíkova 1
Bratislava 851 04
From: 07/10/2013
  (from: 09/03/2014)
BCom. Jozef Brhel - podpredseda
Bulíkova 1457/13
Bratislava 851 04
From: 03/13/2008
  (from: 03/13/2008 until: 07/23/2013)
BCom. Jozef Brhel - podpredseda
Bulíkova 1457/13
Bratislava 851 04
From: 03/13/2008 Until: 07/10/2013
  (from: 07/24/2013 until: 07/23/2013)
BCom. Jozef Brhel - predseda
Bulíkova 1457/13
Bratislava 851 04
From: 07/10/2013
  (from: 07/12/2013 until: 09/02/2014)
Ing. Jozef Brhel - predseda
Zámocká 16
Bratislava 811 01
From: 03/13/2008
  (from: 03/13/2008 until: 07/11/2013)
Ing. Jozef Brhel - predseda
Zámocká 16
Bratislava 811 01
From: 03/13/2008 Until: 07/10/2013
  (from: 07/12/2013 until: 07/11/2013)
Michal Brhel - člen
Zámocká 16
Bratislava 811 01
From: 03/13/2008 Until: 05/05/2022
  (from: 05/18/2022 until: 05/17/2022)
Michal Brhel - člen
Zámocká 16
Bratislava 811 01
From: 03/13/2008
  (from: 03/13/2008 until: 05/17/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z členov predstavenstva samostatne.
  (from: 07/12/2013)
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva spoločne.
  (from: 03/13/2008 until: 07/11/2013)
Capital: 
8 000 000 EUR Paid up: 8 000 000 EUR
  (from: 06/18/2015)
7 966 540,5299 EUR Paid up: 7 966 540,5299 EUR
  (from: 12/19/2009 until: 06/17/2015)
240 000 000 Sk Paid up: 240 000 000 Sk
  (from: 06/27/2008 until: 12/18/2009)
134 854 000 Sk Paid up: 134 854 000 Sk
  (from: 03/13/2008 until: 06/26/2008)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 80 000 EUR
  (from: 06/18/2015)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 44 763,327359 EUR
  (from: 12/19/2009 until: 06/17/2015)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 902,07794 EUR
  (from: 12/19/2009 until: 06/17/2015)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 348 540 Sk
  (from: 03/13/2008 until: 12/18/2009)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 051 460 Sk
  (from: 06/27/2008 until: 12/18/2009)
Supervisory board: 
Peter Brhel
Okružná 187
Rovinka 900 41
From: 03/13/2008
  (from: 03/13/2008)
Štefan Cích
Topoľčianska 23
Bratislava 851 05
From: 03/13/2008
  (from: 03/13/2008)
Antónia Brezovanová
Na Križovatkách 21
Bratislava 821 04
From: 03/13/2008
  (from: 03/13/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 09.03.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 03/13/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 26.10.2005.
  (from: 03/13/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice N 189/2008 Nz 8500/2008 zo dňa 28.02.2008 o zmene právnej formy spoločnosti PATRIA Consulting & Development, s.r.o., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 35 927 135, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 35374/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 03/13/2008)
Notárska zápisnica N 446/2008 Nz 19660/2008 o rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti zo dňa 12.5.2008 o zlúčení so spoločnosťou TARPAS, a.s. so sídlom Drobného 27, Bratislava 841 01, IČO 35 819 677 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddiel Sa, vložka 2805/B. Zmluva o zlúčení bola spísaná JUDr. Ludmilou Joanidisovou vo forme notárskej zápisnice N 447/2008, Nz 19663/2008 dňa 12.5.2008. Spoločnosť PATRIA Consulting & Development, a.s. so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava je právnym nástupcom spoločnosti TARPAS, a.s. so sídlom Drobného 27, Bratislava 841 01, IČO 35 819 677 a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 06/01/2008)
Notárska zápisnica č. N 626/2008, Nz 26521/2008, NCRls 26242/2008 zo dňa 20.06.2008.
  (from: 06/27/2008)
Notárska zápisnica číslo N 243/2012, Nz 2834/2012, NCRls 2931/2012 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.01.2012.
  (from: 02/22/2012)
Zmena obchodného mena z PATRIA Consulting & Development, a. s. na PATRIA INVEST, a. s.
  (from: 07/12/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 280/2014 Nz 5257/2014 NCRls 5329/2014 zo dňa 12.02.2014.
  (from: 02/27/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/01/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
TARPAS, a.s.
Drobného 27
Bratislava 841 01
  (from: 06/01/2008)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person