Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10169/B

Business name: 
BANET, s.r.o.
  (from: 01/08/2002 until: 08/31/2007)
INET MUSIC, spol. s r.o.
  (from: 10/17/1997 until: 01/07/2002)
INET, spol. s r.o.
  (from: 01/09/1996 until: 10/16/1997)
Registered seat: 
Lazaretská 4
Bratislava 811 08
  (from: 10/17/1997 until: 08/31/2007)
Špitálska 57
Bratislava 811 01
  (from: 01/09/1996 until: 10/16/1997)
Identification number (IČO): 
35 681 276
  (from: 01/09/1996)
Date of entry: 
01/09/1996
  (from: 01/09/1996)
Person dissolved from: 
24.7.2007
  (from: 09/01/2007)
Date of deletion: 
09/01/2007
  (from: 09/01/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/01/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/09/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/09/1996 until: 08/31/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/09/1996 until: 08/31/2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/09/1996 until: 08/31/2007)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 01/09/1996 until: 08/31/2007)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností - realitná agentúra
  (from: 01/09/1996 until: 08/31/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/09/1996 until: 08/31/2007)
vydavateľská činnosť
  (from: 01/09/1996 until: 08/31/2007)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 01/09/1996 until: 08/31/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 01/09/1996 until: 08/31/2007)
distribúcia filmov, videozáznamov, zvukových záznamov a kníh a tlače
  (from: 10/17/1997 until: 08/31/2007)
Partners: 
Ing. arch. Janette Pokorná
Kalinčiakova 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/09/1996 until: 10/16/1997)
Miroslav Boris
V. Clementisa 3
Trnava
Slovak Republic
  (from: 10/17/1997 until: 08/31/2007)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Janette Pokorná
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/09/1996 until: 10/16/1997)
Miroslav Boris
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/17/1997 until: 08/31/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/17/1997 until: 08/31/2007)
konatelia
  (from: 01/09/1996 until: 10/16/1997)
Ing. arch. Janette Pokorná
Kalinčiakova 1
Bratislava
  (from: 01/09/1996 until: 10/16/1997)
Miroslav Boris
V. Clementisa 3
Trnava
  (from: 10/17/1997 until: 08/31/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 10/17/1997 until: 08/31/2007)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 01/09/1996 until: 10/16/1997)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 01/09/1996 until: 08/31/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I v Bratislave 36Exre/266/2005 zo dňa 27.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.07.2007 súd zrušuje obchodnú spoločnosť BANET s.r.o., so sídlom Lazaretská 4, 811 08 Bratislava, zapísanú v odd. Sro, vo vložke č. 10169/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť BANET s.r.o., so sídlom Lazaretská 4, 811 08 Bratislava, zapísaná v odd. Sro, vo vložke č. 10169/B sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 01.09.2007.
  (from: 09/01/2007)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 415/95, Nz 407/95 napísanej dňa 20.12.1995 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 17080
  (from: 01/09/1996 until: 08/31/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme no- társkej zápisnice N 352/97, Nz 344/97 napísa- nej dňa 1.8.1997 notárom JUDr. Pavlovičom v Bratislave, zmena obchodného mena z INET, spol. s r.o. na INET MUSIC, spol. s r.o. Starý spis: S.r.o. 17080
  (from: 10/17/1997 until: 08/31/2007)
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice č. N 905/2001, Nz 892/2001 zo dňa 9.11.2001 - zmena obchodného mena z: INET MUSIC, spol. s r.o. na: BANET, s.r.o.
  (from: 01/08/2002 until: 08/31/2007)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 04.04.2007, ktorým súd začal konanie ex offo o zrušenie spoločnosti bez likvidácie z dôvodu že spoločnosť nemá žiaden obchodný majetok.
  (from: 04/06/2007 until: 08/31/2007)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person