Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10079/T

Business name: 
West East Alliance, a. s.
  (from: 12/16/2010)
Registered seat: 
Robotnícka 79
Senica 905 01
  (from: 12/16/2010)
Identification number (IČO): 
36 228 729
  (from: 07/22/1998)
Date of entry: 
07/22/1998
  (from: 07/22/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/22/1998)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskyh výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/22/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/22/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/22/1998)
mechanizované zemné práce
  (from: 07/22/1998)
piliarska výroba
  (from: 08/19/1998)
špedičná činnosť
  (from: 08/19/1998)
miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
  (from: 09/30/1998)
reklamné činnosti
  (from: 09/30/1998)
zasielateľstvo
  (from: 09/30/1998)
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
  (from: 09/30/1998)
ťažba dreva
  (from: 11/25/2003)
práca s motorovou pílou
  (from: 11/25/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/25/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 11/25/2003)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 11/25/2003)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/11/2008)
skladovanie
  (from: 04/11/2008)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 04/11/2008)
počítačové služby
  (from: 04/11/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/11/2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/11/2008)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 04/11/2008)
organizovanie dobrovoľných dražieb
  (from: 04/11/2008)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/16/2010)
podlahárstvo
  (from: 12/16/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/30/1998)
JUDr. Štefan Dostál - predseda
Štefánikova 726/2
Senica 905 01
From: 03/19/2008
  (from: 04/11/2008)
Mgr. Ondrej Dostál - člen
Stromová 1067/10
Senica 905 01
From: 03/19/2008
  (from: 04/11/2008)
Štefan Dostál - člen
Stromová 1067/10
Senica 905 01
From: 12/29/2009
  (from: 03/26/2010)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovať vo veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 09/30/1998)
Capital: 
34 068 EUR
  (from: 01/09/2010)
Shares: 
Number of shares: 1002
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 01/09/2010)
Supervisory board: 
Mgr. Radovan Ulehla
Vajanského 1949/19
Piešťany 921 01
From: 03/19/2008
  (from: 04/11/2008)
Zuzana Škodová
Hviezdoslavova 483/8
Senica 905 01
From: 03/19/2008
  (from: 04/11/2008)
Peter Kučera
Hollého 751/10
Senica 905 01
From: 03/19/2008
  (from: 04/11/2008)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 06.07.1998 a rozhodnutím zakladateľov spísaným dňa 06.07.1998 do notárskej zápisnice N 259/98, Nz 137/98 podľa slovenského práva.
  (from: 07/22/1998)
Valné zhromaždenie konané dňa 05.08.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: ALFA - NATURÁLNE VÝROBNÉ A OBHODNÉ DRUŽSTVO, a.s.; na: TANACO TRADE, a.s.).
  (from: 08/19/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 09.09.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 882/98, Nz 673/98 a dňa 29.09.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 940/98, Nz 715/98. Zmena obchodného mena a sídla spoločnosti z: TANACO TRADE, a.s., M.R. Štefánika 520, Šaštín - Stráže na: TANACO Int., a.s., Továrenská 532, Senica.
  (from: 09/30/1998)
Zmena sídla spoločnosti zo: Senica, Továrenská ul. č. 532 na: Senica, Nám. oslobodenia č. 13 Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí valného zhromaž- denia dňa 27.10.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 1029/98, Nz 779/98.
  (from: 11/24/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 28.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 980/99, NZ 723/99.
  (from: 07/31/2001)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 14.10.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 172/03, NZ 92300/03.
  (from: 11/25/2003)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person