Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10080/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Bažantnica Mladý Háj, a.s.
  (from: 08/04/1998)
Registered seat: 
Partizánska 73
Bánovce nad Bebravou 957 11
  (from: 02/18/2005)
Bažantnica Mladý Háj
Hlohovec 920 01
  (from: 08/04/1998 until: 02/17/2005)
Identification number (IČO): 
36 228 818
  (from: 08/04/1998)
Date of entry: 
08/04/1998
  (from: 08/04/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/04/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/04/1998)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/04/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 08/04/1998)
poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
  (from: 08/04/1998)
poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 08/04/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/04/1998)
Miroslav Gajdoš - člen
569
Horné Orešany 919 03
  (from: 03/16/2000)
Mgr. Erik Majský - predseda
Homolová 4
Bratislava 841 01
  (from: 03/16/2000)
Ing. Jozef Majský - člen
Topoľčianska 31
Bratislava 851 05
  (from: 03/16/2000)
Miroslav Gajdoš
569
Horné Orešany 919 03
  (from: 08/04/1998 until: 03/15/2000)
Ing. Vladimír Harminc
Riazanská 20
Bratislava 831 03
  (from: 08/04/1998 until: 03/15/2000)
Ing. Jana Harmincová
Riazanská 20
Bratislava 831 03
  (from: 08/04/1998 until: 03/15/2000)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje, každý člen predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/04/1998)
Capital: 
8 560 000 Sk
  (from: 08/04/1998)
Shares: 
Number of shares: 8
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 03/16/2000)
Number of shares: 55
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/16/2000)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/16/2000)
Number of shares: 8560
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/04/1998 until: 03/15/2000)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Dolník - predseda
Jilemníckeho 15
Hlohovec 920 01
  (from: 03/16/2000)
Albín Boroš - člen
552
Malá Lehota 966 42
From: 01/27/2005
  (from: 02/18/2005)
Ing. Ján Rosenberg - člen
Železničiarska 10
Zlaté Moravce 953 01
From: 01/27/2005
  (from: 02/18/2005)
Ing. Ján Beňa
7
Čilistov 931 01
  (from: 08/04/1998 until: 03/15/2000)
Ing. Ondrej Jurovčík
Lesnícka 1
Pezinok 902 01
  (from: 08/04/1998 until: 03/15/2000)
JUDr. Dagmar Kubovičová
Námestie Biely Kríž 3
Bratislava 831 02
  (from: 08/04/1998 until: 03/15/2000)
Ing. Ladislav Hrnek - člen
Budatínska 33
Bratislava 851 03
Until: 01/26/2005
  (from: 02/18/2005 until: 02/17/2005)
Ing. Pavel Novota - člen
Topoľová 1463/25
Malé Chlievany 957 01
Until: 01/26/2005
  (from: 02/18/2005 until: 02/17/2005)
Ing. Pavel Novota - člen
Topoľová 1463/25
Malé Chlievany 957 01
  (from: 03/16/2000 until: 02/17/2005)
Ing. Ladislav Hrnek - člen
Budatínska 33
Bratislava 851 03
  (from: 03/16/2000 until: 02/17/2005)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.06.1998 a rozhodnutím zakladateľov zo dňa 30.06.1998 spísaným do notárskej zápisnice č. N 595/98, Nz 595/98 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), ako právny nástupca spoločnosti Bažantnica Mladý Háj, s.r.o., Hlohovec, Bažantnica Mladý Háj zrušenej bez likvidácie jej premenou na akciovú spoločnosť podľa § 68 ods. 3 písm. e, a § 69 ods. 1,2 Obchodného zákonníka zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: S.r.o., vložka č. 10652/T. Všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej spoločnosti Bažantnica Mladý Háj, s.r.o., IČO: 35 704 454 prechádzajú na jej právneho nástupcu.
  (from: 08/04/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 24.11.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. n 1373/99, Nz 1354/99 a na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania.
  (from: 03/16/2000)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person