Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  929/S

Business name: 
VIKTOR Group a.s. „v konkurze“
  (from: 02/03/2021)
VIKTOR Group a.s.
  (from: 03/15/2008 until: 02/02/2021)
Registered seat: 
Devíčie 53
Devíčie 962 65
  (from: 03/15/2008)
Identification number (IČO): 
36 632 911
  (from: 03/15/2008)
Date of entry: 
12/07/2004
  (from: 03/15/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/15/2008)
Objects of the company: 
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 03/15/2008)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 03/15/2008)
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných ako základných služieb - čistiace práce
  (from: 03/15/2008)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 03/15/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 03/15/2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/15/2008)
faktoring
  (from: 03/15/2008)
forfaiting
  (from: 03/15/2008)
prenájom telovýchovných a športových objektov a zariadení
  (from: 03/15/2008)
čistiace práce
  (from: 03/15/2008)
nástrojárstvo
  (from: 01/22/2009)
kovoobrábanie
  (from: 01/22/2009)
zámočníctvo
  (from: 01/22/2009)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 01/22/2009)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 01/22/2009)
prenájom motorových vozidiel a príslušenstva
  (from: 01/22/2009)
vývoj a výroba špeciálnej vojenskej techniky
  (from: 01/22/2009)
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  (from: 01/22/2009)
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 01/22/2009)
výroba poľnohospodárskych strojov
  (from: 01/22/2009)
oprava pracovných strojov
  (from: 01/22/2009)
stavba a oprava športových a rekreačných člnov
  (from: 01/22/2009)
letná a zimná údržba cestných komunikácií a chodníkov
  (from: 01/22/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/22/2009)
konštrukčné práce v strojárstve
  (from: 01/22/2009)
výskum a vývoj v oblasti strojárstva
  (from: 01/22/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/22/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/15/2008)
Michal Viktor - predseda predstavenstva
F. Kráľa 662/3
Krupina 963 01
From: 03/15/2008
  (from: 03/15/2008)
Jana Viktorová - člen
F. Kráľa 662/3
Krupina 963 01
From: 03/15/2008
  (from: 03/15/2008)
Ján Bešina - člen
Červená hora 1629
Krupina 963 01
From: 03/15/2008
  (from: 03/15/2008)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že v mene predstavenstva konajú a podpisujú buď predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia súčasne.
  (from: 09/26/2008)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne.
  (from: 03/15/2008 until: 09/25/2008)
Capital: 
10 300 000 Sk Paid up: 10 300 000 Sk
  (from: 03/15/2008)
Shares: 
Number of shares: 103
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/15/2008)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/05/2020
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 4K/8/2020-43 zo dňa 14. 10. 2020, právoplatným dňa 05. 11. 2020 a vykonateľným dňa 21. 10. 2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka VIKTOR Group a.s., Devičie 53, 962 65 Devičie, IČO: 36 632 911 a ustanovený správca konkurznej podstaty JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S1709.
  (from: 02/03/2021)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Juraj Rybár
Stráž 223
Zvolen 960 01
From: 10/21/2020
  (from: 02/03/2021)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Felix
Okružná 2436/119
Zvolen 960 01
From: 03/15/2008
  (from: 03/15/2008)
Ivan Viktor
Hontianske Nemce 224
Hontianske Nemce 962 65
From: 03/15/2008
  (from: 03/15/2008)
MUDr. Anna Močárová
F. Kráľa 43
Krupina 963 01
From: 03/15/2008
  (from: 03/15/2008)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person