Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10204/B

Business name: 
BVA INVEST, s.r.o.
  (from: 01/11/1996 until: 10/30/2006)
Registered seat: 
OD Lamač, Hodonínska 1
Bratislava 841 03
  (from: 03/26/2004 until: 10/30/2006)
Drobného 27
Bratislava 841 01
  (from: 12/01/2003 until: 03/25/2004)
Štefánikova 29
Bratislava 811 07
  (from: 10/14/1998 until: 11/30/2003)
Železničiarska 18
Bratislava 811 04
  (from: 01/11/1996 until: 10/13/1998)
Identification number (IČO): 
35 681 675
  (from: 01/11/1996)
Date of entry: 
01/11/1996
  (from: 01/11/1996)
Person dissolved from: 
20.10.2006
  (from: 10/31/2006)
Date of deletion: 
10/31/2006
  (from: 10/31/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/31/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/11/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/11/1996 until: 10/30/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/11/1996 until: 10/30/2006)
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 01/11/1996 until: 10/30/2006)
leasingová činnosť
  (from: 01/11/1996 until: 10/30/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/11/1996 until: 10/30/2006)
Partners: 
WELSBACH TRADING & INVESTMENTS LIMITED
14 Bouboulinas street C-D Building, flat 302, 1060
Nikózia
Cyprus
  (from: 05/17/1999 until: 03/25/2004)
INVESTOR STRATEGY spol. s r.o. IČO: 35 730 153
Štefánikova 29
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 10/14/1998 until: 05/16/1999)
Slovakia EXIMPO, s.r.o. IČO: 35 739 142
Malé námestie SO 003/12
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 02/24/1998 until: 04/05/1998)
Ing. Dagmar Haraštová
Radarova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/11/1996 until: 12/01/1997)
Ing. Alica Miceková
Zadunajská 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/06/1998 until: 10/13/1998)
Ing. Alica Miceková
Zadunajská 1
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 12/02/1997 until: 02/23/1998)
Cyril Moravčík
Zadunajská 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/06/1998 until: 10/13/1998)
Cyril Moravčík
Podhorského 3
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 12/02/1997 until: 02/23/1998)
Priemyselný park Kopčany a.s.
Kopčianska 63
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 03/26/2004 until: 10/30/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Dagmar Haraštová
Amount of investment: 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 400 000 Sk
  (from: 01/11/1996 until: 12/01/1997)
Cyril Moravčík
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/02/1997 until: 02/23/1998)
Ing. Alica Miceková
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/02/1997 until: 02/23/1998)
Slovakia EXIMPO, s.r.o.
Amount of investment: 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 400 000 Sk
  (from: 02/24/1998 until: 04/05/1998)
Cyril Moravčík
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/06/1998 until: 10/13/1998)
Ing. Alica Miceková
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/06/1998 until: 10/13/1998)
INVESTOR STRATEGY spol. s r.o.
Amount of investment: 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 400 000 Sk
  (from: 10/14/1998 until: 05/16/1999)
WELSBACH TRADING & INVESTMENTS LIMITED
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 05/17/1999 until: 03/25/2004)
Priemyselný park Kopčany a.s.
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 03/26/2004 until: 10/30/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/14/1998 until: 10/30/2006)
Individual managing director
  (from: 01/11/1996 until: 10/13/1998)
Manuela Grossová
Pri kríži 10
Bratislava
  (from: 10/14/1998 until: 01/17/1999)
Ing. Dagmar Haraštová
Radarova 8
Bratislava
  (from: 01/11/1996 until: 12/01/1997)
Cyril Moravčík
Podhorského 3
Bratislava 811 04
  (from: 12/02/1997 until: 02/23/1998)
Cyril Moravčík
Zadunajská 1
Bratislava
  (from: 04/06/1998 until: 10/13/1998)
Leokádia Mrázová
Vajanského 347
Brodské
  (from: 02/24/1998 until: 04/05/1998)
JUDr. Zdenko Petrík
314
Dunajská Lužná
  (from: 01/18/1999 until: 03/01/2004)
Ing. Elemír Tichý
Doľany 436
Pezinok
  (from: 10/14/1998 until: 03/01/2004)
Ing. Mária Maderová
Hlavná 949/84
Stupava 900 31
From: 10/08/2003
  (from: 03/02/2004 until: 10/30/2006)
Matúš Porubec
Šulekova 42
Bratislava 811 03
From: 10/08/2003
  (from: 03/02/2004 until: 10/30/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 10/14/1998 until: 10/30/2006)
Spoločnosť zastupuje navonok a podpisuje za ňu konateľ spoločnosti.
  (from: 01/11/1996 until: 10/13/1998)
Capital: 
400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 12/01/2003 until: 10/30/2006)
400 000 Sk
  (from: 01/11/1996 until: 11/30/2003)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.10.2006 o zrušení spoločnosti BVA INVEST, s.r.o., so sídlom OD Lamač, Hodonínska 1, 841 03 Bratislava, IČO: 35 681 675, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 10204/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Priemyselný park Kopčany a.s., so sídlom Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, IČO: 35 875 232, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3267/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 20.10.2006 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 84/2006, Nz 41320/2006 notárkou JUDr. Janou Kövesiovou, stáva právnym nástupcom spoločnosti BVA INVEST, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 10/31/2006)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 279/95, Nz 275/95 napísanej dňa 15.12.1995 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 17116
  (from: 01/11/1996 until: 10/30/2006)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.11.1997. Dodatok č. 1 zo dňa 21.11.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 17116
  (from: 12/02/1997 until: 10/30/2006)
Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 18.2.1998. Dodatok č. 2 zo dňa 18.2.1998 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 17116
  (from: 02/24/1998 until: 10/30/2006)
Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 23.3.1998. Stary spis: S.r.o. 17116
  (from: 04/06/1998 until: 10/30/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.7.1998, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov, zmena sídla a zmena konateľov. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 364/98, Nz 363/98 spísanej dňa 6.8.1998.
  (from: 10/14/1998 until: 10/30/2006)
Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 15.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 498/98, Nz 466/98, rozhodlo o odvolaní a menovaní nového konateľa.
  (from: 01/18/1999 until: 10/30/2006)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.4.1999, dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 61/99, Nz 61/99 zo dňa 19.4.1999.
  (from: 05/17/1999 until: 10/30/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 130/2003, NZ 36378/2003 zo dňa 14.05.2003.
  (from: 12/01/2003 until: 10/30/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.10.2003. Ing. Elemír Tichý, deň zániku funkcie: 8.10.2003. JUDr. Zdenko Petrík, deň zániku funkcie: 8.10.2003.
  (from: 03/02/2004 until: 10/30/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.3.2004.
  (from: 03/26/2004 until: 10/30/2006)
Legal successor: 
Priemyselný park Kopčany a.s.
Kopčianska 63
Bratislava 851 01
  (from: 10/31/2006)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person