Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10218/B

Business name: 
ADITA NOVA, s.r.o.
  (from: 05/25/1998 until: 05/10/2004)
Z - MiCRON s.r.o.
  (from: 01/15/1996 until: 05/24/1998)
Registered seat: 
Benediktiho 5
Bratislava 811 05
  (from: 01/15/1996 until: 05/10/2004)
Identification number (IČO): 
35 681 870
  (from: 01/15/1996)
Date of entry: 
01/15/1996
  (from: 01/15/1996)
Person dissolved from: 
11. 5. 2004
  (from: 05/11/2004)
Date of deletion: 
05/11/2004
  (from: 05/11/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/15/1996)
Objects of the company: 
nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 01/15/1996 until: 05/10/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 01/15/1996 until: 05/10/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 01/15/1996 until: 05/10/2004)
poskytovanie servisných služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 01/15/1996 until: 05/10/2004)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/15/1996 until: 05/10/2004)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť, súvisiaca s predmetom podnikania
  (from: 01/15/1996 until: 05/10/2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/15/1996 until: 05/10/2004)
montáž a kompletovanie výpočtovej techniky
  (from: 04/25/1997 until: 05/10/2004)
Partners: 
MICRON, spol. s r.o. zastúpená štatutárnym zástupcom Ing. Ottom Fassingerom, r.č. XXXXXX/XXXX IČO: 17 316 065
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 01/15/1996 until: 05/24/1998)
RNDr. František Lindner
Šustekova 15
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 05/25/1998 until: 05/10/2004)
RNDr. František Lindner
Šustekova 15
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 01/15/1996 until: 05/24/1998)
Contribution of each member: 
RNDr. František Lindner
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/15/1996 until: 05/24/1998)
MICRON, spol. s r.o. zastúpená štatutárnym zástupcom Ing. Ottom Fassingerom, r.č. XXXXXX/XXXX
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/15/1996 until: 05/24/1998)
RNDr. František Lindner
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/25/1998 until: 05/10/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/25/1998 until: 05/10/2004)
konatelia
  (from: 01/15/1996 until: 05/24/1998)
Ing. Otto Fassinger
Chrapčiakova 3
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 01/15/1996 until: 05/24/1998)
RNDr. František Lindner
Šustekova 15
Bratislava 851 04
  (from: 01/15/1996 until: 05/10/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 05/25/1998 until: 05/10/2004)
V mene spoločnosti koná konateľ, každý samostatne s výnimkou prípadov, keď je potrebný vzájomný súhlasobidvoch konateľov: a/ podpisovanie platobných príkazov v hodnote nad 1 mil.Sk s výnimkou platobnýchpríkazov pre Bull Slovakia s.r.o., kde je táto hodnota stanovená nad 2 milióny Sk b/ uzatváranie obchodnýchzmlúv v hodnote nad 2 milióny Sk c/ nákup investičného tovaru nad 200 000 Sk. Podpisovanie za spoločnosťsa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svojpodpis.
  (from: 01/15/1996 until: 05/24/1998)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 01/15/1996 until: 05/10/2004)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3 K 82/18-68 zo dňa 15.5.2002 právoplatné 8.7.2002 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok ADITA NOVA s.r.o. zamietnutý pre nedostatok majetku. Vymazuje sa: Obchodná spoločnosť ADITA NOVA s.r.o. so sídlom Benediktiho 5, Bratislava 811 05 , IČO 35681 870 zapísaná v odd. Sro vl. č. 10218/B sa dňom 11.5.2004 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia KS v Bratislave č.k. 3K 82/98 - 68 s poukazom na ust. § 68 ods.1,2,3 písm d,4 Obchodného zákona.
  (from: 05/11/2004)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.12.1995 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 17132
  (from: 01/15/1996 until: 05/10/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.1996. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.1.1997. Stary spis: S.r.o. 17132
  (from: 04/25/1997 until: 05/10/2004)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení konanom dňa 9.2.1998. Zmena obchodného mena - pôvodné - Z - MiCRON s.r.o.
  (from: 05/25/1998 until: 05/10/2004)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person