Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4427/B

Business name: 
GESTUS, a. s.
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 05/29/2014 until: 05/22/2018)
Haydnova 20/C
Bratislava 811 02
  (from: 05/04/2010 until: 05/28/2014)
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 03/20/2008 until: 05/03/2010)
Identification number (IČO): 
35 903 503
  (from: 03/20/2008)
Date of entry: 
10/13/2004
  (from: 03/20/2008)
Date of deletion: 
05/23/2018
  (from: 05/23/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/23/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/20/2008)
Objects of the company: 
spracovanie projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
technické a organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
poradenská činnosť v oblasti projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
poradenská činnosť v oblasti pôdohospodárstva, rozvoja vidieka, regionálneho rozvoja, životného prostredia, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, obchodu a výpočtovej techniky
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
organizačné zabezpečenie, usporadúvanie a organizovanie seminárov, kurzov a školení
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
poradenstvo v oblasti marketingových štúdií a analýz programov regionálneho rozvoja
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
poradenská činnosť v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných z prostriedkov rozvojových programov
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
príprava analytických, monitorovacích a hodnotiacich dokumentov súvisiacich s využitím prostriedkov Európskych spoločenstiev
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
verejné obstarávanie
  (from: 03/21/2009 until: 05/22/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
JUDr. Adriana Šklíbová - predseda predstavenstva
Partizánska 5
Bardejov 085 01
From: 03/20/2008
  (from: 03/20/2008 until: 10/09/2013)
JUDr. Adriana Šklíbová - predseda predstavenstva
Partizánska 5
Bardejov 085 01
From: 03/20/2008 Until: 10/01/2013
  (from: 10/10/2013 until: 10/09/2013)
Jozef Baláž - predseda
Záhradnícka 63
Bratislava 821 08
From: 10/01/2013
  (from: 10/10/2013 until: 05/22/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať samostatne predseda predstavenstva.
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 03/21/2009 until: 05/22/2018)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 03/20/2008 until: 03/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 03/21/2009 until: 05/22/2018)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/20/2008 until: 03/20/2009)
Stockholder: 
HFK GROUP, s.r.o.
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 05/29/2014 until: 05/22/2018)
Supervisory board: 
Ing. Eva Brezinová
Jungmannova 1172/18
Bratislava 851 01
From: 03/20/2008
  (from: 03/20/2008 until: 03/20/2009)
Ing. Eva Brezinová
Jungmannova 1172/18
Bratislava 851 01
From: 03/20/2008 Until: 02/10/2009
  (from: 03/21/2009 until: 03/20/2009)
Mgr. Eva Halahijová
Ľubovnianska 14
Bratislava 851 07
From: 03/20/2008
  (from: 03/20/2008 until: 05/03/2010)
Mgr. Eva Halahijová
Ľubovnianska 14
Bratislava 851 07
From: 03/20/2008 Until: 04/27/2010
  (from: 05/04/2010 until: 05/03/2010)
Ing. Iveta Mitríková
Bulharská 1
Košice 040 01
From: 03/20/2008
  (from: 03/20/2008 until: 03/20/2009)
Ing. Iveta Mitríková
Bulharská 1
Košice 040 01
From: 03/20/2008 Until: 02/10/2009
  (from: 03/21/2009 until: 03/20/2009)
Ing. Vladimíra Mokrá
Bohuslava Martinů 829/50
Brno 602 00
Česká republika
From: 02/10/2009 Until: 10/01/2013
  (from: 10/10/2013 until: 10/09/2013)
Mgr. Marek Turoček
Okružná 770/80
Poprad 058 01
From: 02/10/2009 Until: 10/01/2013
  (from: 10/10/2013 until: 10/09/2013)
PaedDr. Danuše Šklíbová
Schodová 7
Brno 600 01
ČR
From: 04/27/2010 Until: 10/01/2013
  (from: 10/10/2013 until: 10/09/2013)
Ing. Vladimíra Mokrá
Bohuslava Martinů 829/50
Brno 602 00
Česká republika
From: 02/10/2009
  (from: 03/21/2009 until: 10/09/2013)
Mgr. Marek Turoček
Okružná 770/80
Poprad 058 01
From: 02/10/2009
  (from: 03/21/2009 until: 10/09/2013)
PaedDr. Danuše Šklíbová
Schodová 7
Brno 600 01
ČR
From: 04/27/2010
  (from: 05/04/2010 until: 10/09/2013)
Alared Nzambu
Rue De La Paix 132
Paríž 75 009
Francúzska republika
From: 10/01/2013
  (from: 10/10/2013 until: 05/22/2018)
Jacques Essis Mebedje
CRS EMILE ZOLO 345
VILLEURBANNE 69 100
Francúzska republika
From: 10/01/2013
  (from: 10/10/2013 until: 05/22/2018)
Poly Tshilumba-Matenda
Rue Martin 32
Lyon I 69 001
Francúzska republika
From: 10/01/2013
  (from: 10/10/2013 until: 05/22/2018)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I bola vyššie uvedená obchodná spoločnosť zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť sa na základe uvedeného v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 05/23/2018)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 07.09.2004 v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.4.2005.
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.01.2007 - rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2007.
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2008 o zmene právnej formy spoločnosti GESTUS, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 903 503, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro Vložka č. 33441/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 03/20/2008 until: 05/22/2018)
Notárska zápisnica N 27/2009, Nz 3901/2009, NCRls 3892/2009 napísaná dňa 10.2.2009 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.2.2009.
  (from: 03/21/2009 until: 05/22/2018)
Notárska zápisnica N 243/2010, Nz 14400/2010 zo dňa 27.04.2010 z valného zhromaždenia - zmena sídla.
  (from: 05/04/2010 until: 05/22/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.10.2013.
  (from: 10/10/2013 until: 05/22/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.05.2014.
  (from: 05/29/2014 until: 05/22/2018)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person