Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  51391/B

Business name: 
Cinema City Slovakia s. r. o.
  (from: 05/04/2011)
Registered seat: 
Einsteinova 20
Bratislava 851 01
  (from: 03/29/2008)
Identification number (IČO): 
44 066 490
  (from: 03/29/2008)
Date of entry: 
03/29/2008
  (from: 03/29/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/29/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/29/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/29/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu verejných kultúrnych podujatí
  (from: 03/29/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 03/29/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/29/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 03/29/2008)
administratívne služby
  (from: 03/29/2008)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/29/2008)
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 03/29/2008)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 03/29/2008)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 03/29/2008)
prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 03/29/2008)
poskytovanie služieb rýchleho obšerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 03/29/2008)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/29/2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním dát
  (from: 03/29/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/29/2008)
technické služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov
  (from: 03/29/2008)
producentská činnosť v oblasti videotvorby
  (from: 03/29/2008)
výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 03/29/2008)
rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
  (from: 03/29/2008)
predaj a požičiavanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
  (from: 03/29/2008)
Partners: 
Cinema City Holding B.V.
Weena 210
Rotterdam 3012 NJ
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 55722059
  (from: 09/09/2022)
I.T. Magyar Cinema Moziüzemeltető és Filmforgalmazó Kft.
Váci út 22-24. 1. em.
Budapest 1132
Republic of Hungary
Other identification number : 01 09 663792
  (from: 09/09/2022)
Contribution of each member: 
I.T. Magyar Cinema Moziüzemeltető és Filmforgalmazó Kft.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 09/09/2022)
Cinema City Holding B.V.
Amount of investment: 3 182 548 EUR Paid up: 3 182 548 EUR
  (from: 09/09/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/04/2011)
Oldřich Kubišta
Padovská 747/5
Praha 10 109 00
Česká republika
From: 04/28/2015
  (from: 09/25/2020)
Guy Rorlich
Bracha Habas I
Haifa 333 93
Izraelský štát
From: 04/01/2017
  (from: 09/09/2022)
Zvi Shvarz
Zalman Shneur 7
Haifa 3254305
Izraelský štát
From: 12/05/2023
  (from: 12/30/2023)
Georgi Kalaydzhiev
Pobeda Street 56, ap. 3
Plovdiv PO 4003
Bulharská republika
From: 12/05/2023
  (from: 12/30/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že jedným z dvoch konateľov konajúcich spoločne je Guy Rorlich alebo Zvi Shvarz a druhým konateľom je Georgi Kalaydzhiev alebo Oldřich Kubišta.
  (from: 12/30/2023)
Capital: 
3 183 298 EUR Paid up: 3 183 298 EUR
  (from: 08/01/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.03.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 03/29/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.07.2008.
  (from: 09/10/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.07.2008.
  (from: 09/26/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2010.
  (from: 04/09/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.01.2011.
  (from: 02/04/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.04.2011. Zmena obchodného mena z Palace Multikino, s. r. o. na Cinema City Slovakia s. r. o..
  (from: 05/04/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.06.2011 o zlúčení so spoločnosťou Palace Cinemas Slovak Republic, s.r.o., so sídlom Einsteinova 20, 851 01 Bratislava, IČO: 35 796 375, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 22518/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 307/2011, Nz 21526/2011 zo dňa 13.06.2011, na základe ktorej preberá spoločnosť Cinema City Slovakia s. r. o., so sídlom Einsteinova 20, 851 01 Bratislava, IČO: 44 066 490, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 51391/B, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti.
  (from: 08/01/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.11.2011
  (from: 11/25/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.07.2012.
  (from: 07/25/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2012.
  (from: 01/18/2013)
Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2014.
  (from: 08/14/2014)
Na základe Notárskej zápisnice o zlúčení 15/16-9-2014 EV/CAV/EV/CWE zo dňa 16.09.2014 došlo s účinnosťou k 17.9.2014 k zlúčeniu spoločnosti Cinema City Finance B.V. so sídlom Weena 210-212, Rotterdam 3012 NJ, Holandsko a spoločnosti Cinema City Holding B.V. so sídlom Weena 210, Rotterdam 3012 NJ, Holandské kráľovstvo a k zániku spoločnosti Cinema City Finance B.V. a k prechodu všetkého jej majetku a záväzkov na spoločnosť Cinema City Holding B.V. ako jej univerzálneho právneho nástupcu.
  (from: 12/02/2014)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2015
  (from: 06/02/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 03.06.2015.
  (from: 07/16/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/01/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Palace Cinemas Slovak Republic, s.r.o. 35796375 ,
Einsteinova
20
  (from: 08/01/2011)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person