Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10274/B

Business name: 
SPINET, spol. s r.o.
  (from: 01/22/1996 until: 06/16/1997)
Registered seat: 
Trnavská 44
Bratislava 821 02
  (from: 04/11/1996 until: 06/16/1997)
Teslova 43
Bratislava 821 02
  (from: 01/22/1996 until: 04/10/1996)
Identification number (IČO): 
35 682 515
  (from: 01/22/1996)
Date of entry: 
01/22/1996
  (from: 01/22/1996)
Person dissolved from: 
17. 6. 1997
  (from: 06/17/1997)
Date of deletion: 
06/17/1997
  (from: 06/17/1997)
Grounds for deleting: 
zrušenie premenou
  (from: 06/17/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/22/1996)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
  (from: 01/22/1996 until: 06/16/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/22/1996 until: 06/16/1997)
servis a údržba výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 01/22/1996 until: 06/16/1997)
záznam a archivácia dát na CD-rom
  (from: 01/22/1996 until: 06/16/1997)
inštalácia software
  (from: 01/22/1996 until: 06/16/1997)
montáž a inštalácia hardware, počítačových a dátových sietí
  (from: 01/22/1996 until: 06/16/1997)
servis hardware a sotfware
  (from: 01/22/1996 until: 06/16/1997)
projektovanie počítačových a dátových sietí a informačných systémov
  (from: 01/22/1996 until: 06/16/1997)
konzultačná a školiaca činnosť v predmete podnikania
  (from: 01/22/1996 until: 06/16/1997)
Partners: 
Ing. Pavel Čičák
Bzovícka 30
Bratislava 851 07
Slovak Republic
  (from: 04/11/1996 until: 06/16/1997)
Ing. Pavel Čičák
Bzovícka 30
Bratislava 851 07
Slovak Republic
  (from: 01/22/1996 until: 04/10/1996)
Ing. Anrej Kadlic
Bezručova 9
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 04/11/1996 until: 06/16/1997)
Ing. Anrej Kadlic
Bezručova 9
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 01/22/1996 until: 04/10/1996)
Ing. Daniel Pauer , CSc.
Hronská 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/11/1996 until: 06/16/1997)
Ing. Daniel Pauer , CSc.
Hronská 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/22/1996 until: 04/10/1996)
Contribution of each member: 
Ing. Daniel Pauer , CSc.
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 01/22/1996 until: 04/10/1996)
Ing. Pavel Čičák
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 01/22/1996 until: 04/10/1996)
Ing. Anrej Kadlic
Amount of investment: 104 000 Sk Paid up: 52 000 Sk
  (from: 01/22/1996 until: 04/10/1996)
Ing. Daniel Pauer , CSc.
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 04/11/1996 until: 06/16/1997)
Ing. Pavel Čičák
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 04/11/1996 until: 06/16/1997)
Ing. Anrej Kadlic
Amount of investment: 104 000 Sk Paid up: 104 000 Sk
  (from: 04/11/1996 until: 06/16/1997)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/22/1996 until: 06/16/1997)
Ing. Daniel Pauer , CSc.
Hronská 2
Bratislava
  (from: 01/22/1996 until: 06/16/1997)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti vo všetkých veciach v zmysle čl.VII spoločenskej zmlvy.Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "p.p.a." a svojpodpis.
  (from: 01/22/1996 until: 06/16/1997)
Procuration: 
Ing. Pavel Čičák
Bzovícka 30
Bratislava 851 07
  (from: 01/22/1996 until: 06/16/1997)
Ing. Andrej Kadlic
Bezručova 9
Bratislava 811 09
  (from: 01/22/1996 until: 06/16/1997)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 01/22/1996 until: 06/16/1997)
Other legal facts: 
Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 20.1.1997, na ktorom bola spoločnosť zrušená bez likvidácie a bolo rozhodnuté o jej premene na akciovú spoločnosť. Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti prechádzajú na spoločnosť SPINET, a.s. Písomný súhlas s Daňovým úradom Bratislava II s výmazom v zmysle ust. § 33 Zák. č. 511/1992 Zb. Na základe uvedeného V Y M A Z U J E S A : spoločnosť SPINET, spol. s r.o., so sídlom Trnavská 44, 821 02 Bratislava, IČO: 35 682 515 zapísaná do obchodného regisstra dňa 22.1.1996, v odd. Sro vo vložke č. 17190/B z obchodného registra v celom rozsahu. Stary spis: S.r.o. 17190
  (from: 06/17/1997)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.12.1995 v súlade s §§ 105-153 zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 17190
  (from: 01/22/1996 until: 06/16/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.1996. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.2.1996. Stary spis: S.r.o. 17190
  (from: 04/11/1996 until: 06/16/1997)
Date of updating data in databases:  05/23/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person