Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5521/V

Business name: 
BIOHUM, s.r.o.
  (from: 12/05/1994 until: 12/06/2010)
Registered seat: 
Kamenný obrázok 14/2
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 08/16/2004 until: 12/06/2010)
Nám. M. Pajdušáka 1341
Smižany
  (from: 12/05/1994 until: 08/15/2004)
Identification number (IČO): 
31 700 209
  (from: 12/05/1994)
Date of entry: 
12/05/1994
  (from: 12/05/1994)
Person dissolved from: 
27. 11. 2010
  (from: 12/07/2010)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka
  (from: 12/07/2010)
Date of deletion: 
12/07/2010
  (from: 12/07/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/07/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/05/1994)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, a to: výkup skladovanie, preprava a úprava odpadov kompostovaním odpadov uvedených v katalógu odpadov týchto druhov-odpad potravín, odpad pochutín, odpad krmív, odpad rastlinných a živočíšnych olejov, odpad zo spracovania mlieka, kal z výroby rastlinných a živočíšnych tukov, zvieracie fekálie, slama, časti rastlín, ostatný rastlinný odpad, drevený odpad, odpad z výroby celulózy odpad zo spracovania a zušľachťovania rastlinných a živočíšnych tukov, popol z dreva, odpad z aktívneho uhlia, vápenný kal, uhoľný kal, odpad z rastlinných vlákien, odpad zo zelene, kal z úpravy vody
  (from: 12/05/1994 until: 12/06/2010)
vykonávanie inžinierskych, občianskych, bytových a priemyselných stavieb
  (from: 12/05/1994 until: 12/06/2010)
navrhovanie, úprava a realizácia zelení
  (from: 12/05/1994 until: 12/06/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností, a to: kontrolných a meracích strojov, prístrojov, nástrojov a ich častí, súčastí a príslušenstva, kancelárskej techniky a software, prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu ich častí, súčastí a príslušenstva, elektrozariadení, technologických celkov, plastov a kaučuku a výrobkov z nich, kozmetických a drogistických tovarov, dreva a drevených výrobkov, výrobkov z kože a kožušín, výrobkov z kameňa, cementu, sádry, skla, keramických alebo podobných výrobkov, montovaných stavieb, zberateľských predmetov, umeleckých diel a klenotov
  (from: 12/05/1994 until: 12/06/2010)
Partners: 
Obec Smižany, IČO: 163 98
  (from: 01/19/1998 until: 08/15/2004)
Ján Fábry
Krátka 3
Smižany
Slovak Republic
  (from: 12/05/1994 until: 08/15/2004)
Michal Hric
Tomášovská 14
Smižany
Slovak Republic
  (from: 12/05/1994 until: 08/15/2004)
RNDr. Ján Hurný , CSc.
Wolkerova 14/30
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 12/05/1994 until: 08/15/2004)
Ing. Martin Jochman
Javorová 8/7
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 12/05/1994 until: 08/15/2004)
Ing. Ján Kuľbaga
Kolárska 1/31
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 12/05/1994 until: 08/15/2004)
Ing. Jozef Magera
Za kaštieľom 6/31
Smižany
Slovak Republic
  (from: 12/05/1994 until: 01/18/1998)
Ing. Martin Jochman
Kamenný obrázok 14/2
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 08/16/2004 until: 12/06/2010)
Pavol Mačejka
Kurská 7
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 08/16/2004 until: 12/06/2010)
Contribution of each member: 
RNDr. Ján Hurný , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 12/05/1994 until: 08/15/2004)
Ing. Martin Jochman
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 12/05/1994 until: 08/15/2004)
Ing. Jozef Magera
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/05/1994 until: 01/18/1998)
Michal Hric
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 12/05/1994 until: 08/15/2004)
Ing. Ján Kuľbaga
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 12/05/1994 until: 08/15/2004)
Ján Fábry
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 12/05/1994 until: 08/15/2004)
Obec Smižany, IČO: 163 98
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 08/15/2004)
Ing. Martin Jochman
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 08/16/2004 until: 12/06/2010)
Pavol Mačejka
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/16/2004 until: 12/06/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/16/2004 until: 12/06/2010)
konatelia
  (from: 12/05/1994 until: 08/15/2004)
Michal Hric
Tomášovská 14
Smižany
Until: 02/10/2003
  (from: 12/05/1994 until: 08/15/2004)
Ing. Martin Jochman
Kamenný obrázok 14/2
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/11/2003
  (from: 08/16/2004 until: 09/29/2008)
Ing. Jozef Magera
Za kaštieľom 6/31
Smižany
  (from: 12/05/1994 until: 01/18/1998)
Ing. Ladislav Vrana
Kukučínova 5
Smižany
Until: 02/10/2003
  (from: 01/19/1998 until: 08/15/2004)
Ing. Martin Jochman
Kamenný obrázok 14/2
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/11/2003
  (from: 09/30/2008 until: 12/06/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 08/16/2004 until: 12/06/2010)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 12/05/1994 until: 08/15/2004)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/16/2004 until: 12/06/2010)
120 000 Sk
  (from: 12/05/1994 until: 08/15/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 29Cbr/15/2010-26 zo dňa 19.10.2010.
  (from: 12/07/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.9.1994 podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 12/05/1994 until: 12/06/2010)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.9.1997.
  (from: 01/19/1998 until: 12/06/2010)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person