Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  51523/B

Business name: 
AS Legal s.r.o.
  (from: 05/30/2013)
ABELOVSKÝ & ŠULVA LEGAL s.r.o.
  (from: 06/05/2012 until: 05/29/2013)
AS Legal s. r. o.
  (from: 04/03/2008 until: 06/04/2012)
Registered seat: 
Hlučínska 1
Bratislava 831 03
  (from: 02/02/2022)
Hlučínska 1
Bratislava 831 03
  (from: 12/16/2009 until: 02/01/2022)
Hlučínska 1
Bratislava 831 01
  (from: 04/03/2008 until: 12/15/2009)
Identification number (IČO): 
36 857 688
  (from: 04/03/2008)
Date of entry: 
04/03/2008
  (from: 04/03/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/03/2008)
Objects of the company: 
poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 528/2003 Z.z o advokácii
  (from: 04/03/2008)
Partners: 
JUDr. Milan Šulva
Hlučínska 1/11
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 02/02/2022)
JUDr. Iveta Abelovská
Chrasťová 29
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 04/03/2008 until: 02/01/2022)
Mgr. Tomáš Abelovský
Björnsonova 3042/11
Bratislava 811 05
Slovak Republic
  (from: 06/05/2012 until: 05/29/2013)
JUDr. Milan Šulva
Hlučínska 1
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 04/03/2008 until: 02/01/2022)
Contribution of each member: 
JUDr. Milan Šulva
Amount of investment: 13 280 EUR Paid up: 13 280 EUR
  (from: 02/02/2022)
JUDr. Milan Šulva
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/03/2008 until: 12/15/2009)
JUDr. Iveta Abelovská
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/03/2008 until: 12/15/2009)
JUDr. Milan Šulva
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/16/2009 until: 05/29/2013)
JUDr. Iveta Abelovská
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/16/2009 until: 05/29/2013)
Mgr. Tomáš Abelovský
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/05/2012 until: 05/29/2013)
JUDr. Milan Šulva
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/30/2013 until: 02/01/2022)
JUDr. Iveta Abelovská
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/30/2013 until: 02/01/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/02/2022)
konatelia
  (from: 04/03/2008 until: 02/01/2022)
JUDr. Milan Šulva
Hlučínska 1
Bratislava 831 01
From: 04/03/2008
  (from: 04/03/2008)
JUDr. Iveta Abelovská
Chrasťová 29
Bratislava 831 01
From: 04/03/2008
  (from: 04/03/2008 until: 02/01/2022)
JUDr. Iveta Abelovská
Chrasťová 29
Bratislava 831 01
From: 04/03/2008 Until: 12/31/2021
  (from: 02/02/2022 until: 02/01/2022)
Mgr. Tomáš Abelovský
Björnsonova 3042/11
Bratislava 811 05
From: 05/17/2012
  (from: 06/05/2012 until: 05/29/2013)
Mgr. Tomáš Abelovský
Björnsonova 3042/11
Bratislava 811 05
From: 05/17/2012 Until: 05/31/2013
  (from: 05/30/2013 until: 05/29/2013)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
  (from: 04/03/2008)
Procuration: 
Mgr. Róbert Baumann
Kadnárova 2536/88
Bratislava - mestská časť Rača 831 51
From: 07/09/2022
  (from: 06/16/2022)
Prokurista je splnomocnený konať za spoločnosť samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 06/16/2022)
Capital: 
13 280 EUR Paid up: 13 280 EUR
  (from: 06/05/2012)
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/16/2009 until: 06/04/2012)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/03/2008 until: 12/15/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 11.3.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 04/03/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2009.
  (from: 12/16/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 17.05.2012, ktoré rozhodlo o zmene obchodného mena spoločnosti z AS Legal s. r. o. na ABELOVSKÝ & ŠULVA LEGAL s.r.o.
  (from: 06/05/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2013.
  (from: 05/30/2013)
Date of updating data in databases:  04/17/2024
Date of extract :  04/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person