Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10300/B

Business name: 
HUA DU s.r.o.
  (from: 01/26/1996 until: 03/13/2009)
Registered seat: 
Dobrovského 1
Bratislava 811 08
  (from: 01/27/1998 until: 03/13/2009)
Palisády 59
Bratislava 811 03
  (from: 01/26/1996 until: 01/26/1998)
Identification number (IČO): 
35 682 833
  (from: 01/26/1996)
Date of entry: 
01/26/1996
  (from: 01/26/1996)
Person dissolved from: 
26.2.2009
  (from: 03/14/2009)
Date of deletion: 
03/14/2009
  (from: 03/14/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/14/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/26/1996)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/26/1996 until: 03/13/2009)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/26/1996 until: 03/13/2009)
Partners: 
Fu Yuewei, nar. 23.11.1973
Zhe Jiang Qing Tian
Čína
  (from: 01/26/1996 until: 10/13/1996)
Chen Su Li, nar. 23.3.1970
Da jian 86
Zhe Jiang Qing Tian
Čína
  (from: 01/26/1996 until: 10/13/1996)
Chen Zhi Qin, nar. 23.1.1997
Zhen Jian 11
Zhe Jiang Qing Tian
Čína
  (from: 01/26/1996 until: 10/13/1996)
Lin Xueping, nar. 19.9.1975
Zhe Jiang Qing Tian
Čína
  (from: 01/26/1996 until: 10/13/1996)
Chen Zhi Qin, nar. 23.1.1997
Zhen Jian 11
Zhe Jiang Qing Tian
Čína
  (from: 10/14/1996 until: 03/13/2009)
Chen Su Li, nar. 23.3.1970
Da jian 86
Zhe Jiang Qing Tian
Čína
  (from: 10/14/1996 until: 03/13/2009)
Lin Xueping, nar. 19.9.1975
Zhe Jiang Qing Tian
Čína
  (from: 10/14/1996 until: 03/13/2009)
Fu Yuewei, nar. 23.11.1973
Zhe Jiang Qing Tian
Čína
  (from: 10/14/1996 until: 03/13/2009)
Lin Liping
bytom Qin Tiang Da Jia 52
Zhe Jiang
Čína
  (from: 10/14/1996 until: 03/13/2009)
Zhang Su Dong, nar. 22.4.1946
Dia Jiang 5
Zhe Jiang Qing Tian
Čína
  (from: 01/27/1998 until: 03/13/2009)
Feng Dong Zhu, nar. 11.8.1950
Dia Kiang 5
Zhe Jiang Qing Tian
Čína
  (from: 01/27/1998 until: 03/13/2009)
Shu Wu Xiong, nar. 8.5.1977
JianXianBa Buzhe Xing Cheng
Guangxi
Čína
  (from: 01/27/1998 until: 03/13/2009)
Shu Xiaoping, nar. 10.1.1968
Jian Zian, Ba buzhe Xing Cheng
Guangxi
Čína
  (from: 01/27/1998 until: 03/13/2009)
Contribution of each member: 
Chen Zhi Qin, nar. 23.1.1997
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/26/1996 until: 10/13/1996)
Chen Su Li, nar. 23.3.1970
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/26/1996 until: 10/13/1996)
Lin Xueping, nar. 19.9.1975
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/26/1996 until: 10/13/1996)
Fu Yuewei, nar. 23.11.1973
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/26/1996 until: 10/13/1996)
Chen Zhi Qin, nar. 23.1.1997
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/14/1996 until: 03/13/2009)
Chen Su Li, nar. 23.3.1970
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/14/1996 until: 03/13/2009)
Lin Xueping, nar. 19.9.1975
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/14/1996 until: 03/13/2009)
Fu Yuewei, nar. 23.11.1973
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/14/1996 until: 03/13/2009)
Lin Liping
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/14/1996 until: 03/13/2009)
Zhang Su Dong, nar. 22.4.1946
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/27/1998 until: 03/13/2009)
Feng Dong Zhu, nar. 11.8.1950
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/27/1998 until: 03/13/2009)
Shu Wu Xiong, nar. 8.5.1977
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/27/1998 until: 03/13/2009)
Shu Xiaoping, nar. 10.1.1968
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/27/1998 until: 03/13/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/14/1996 until: 03/13/2009)
Individual managing director
  (from: 01/26/1996 until: 10/13/1996)
Fu Yuewei, r.č. 731123/9650
Jakubská . 7415/8
Bratislava
  (from: 10/14/1996 until: 03/13/2009)
Chen Su Li, r.č. 705323/9831
Znievska 3149/40
Bratislava
  (from: 10/14/1996 until: 03/13/2009)
Lin Xue Ping, r.č. 755919/9923
Jakubská 7415/8
Bratislava
  (from: 10/14/1996 until: 03/13/2009)
Chen Zhi Qin, r.č. 775123/9672
Veľká Mača 317
Veľká Mača
  (from: 10/14/1996 until: 03/13/2009)
Chen Qiao Li, nar.17.4.1972
residence in the Slovak Republic :
Sv.Trojice 897/3
Šaľa
  (from: 01/26/1996 until: 10/13/1996)
Lin Liping, r.č. 735829/9663
bytom Qin Tiang Da Jia 52
Zhe Jiang
Čína
residence in the Slovak Republic :
Jakubská 7415/8
Bratislava
  (from: 08/12/1997 until: 03/13/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 10/14/1996 until: 03/13/2009)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 01/26/1996 until: 10/13/1996)
Capital: 
220 000 Sk
  (from: 01/27/1998 until: 03/13/2009)
100 000 Sk
  (from: 01/26/1996 until: 01/26/1998)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 19.12.2008, právoplatné dňom 26.02.2009, č. k.: 36Exre/1450/2005, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť HUA DU s. r. o., so sídlom Dobrovského 1, 811 08 Bratislava, IČO: 35 682 833 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť HUA DU s. r. o., so sídlom Dobrovského 1, 811 08 Bratislava, IČO: 35 682 833, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 10300/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 03/14/2009)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.1.1995 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. z.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 17216
  (from: 01/26/1996 until: 03/13/2009)
Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 29.9.1996. Stary spis: S.r.o. 17216
  (from: 10/14/1996 until: 03/13/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.7.1997, na ktorom bol menovaný ďalší konateľ. Stary spis: S.r.o. 17216
  (from: 08/12/1997 until: 03/13/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.1.1998. Stary spis: S.r.o. 17216
  (from: 01/27/1998 until: 03/13/2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 10.10.2008, č. konania 36Exre/1450/2005, ktorým súd začal konanie ex offo o zrušenie spoločnosti bez likvidácie z dôvodu že spoločnosť nemá žiadny obchodný majetok.
  (from: 11/19/2008 until: 03/13/2009)
Date of updating data in databases:  06/17/2021
Date of extract :  06/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person