Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  10034/P

Business name: 
UVEX Safety SK k.s.
  (from: 04/01/2008)
Registered seat: 
Jesenná 1
Prešov 080 05
  (from: 04/01/2008)
Identification number (IČO): 
34 149 716
  (from: 04/01/2008)
Date of entry: 
11/11/1996
  (from: 04/01/2008)
Legal form: 
Limited partnership
  (from: 04/01/2008)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/01/2008)
výroba a predaj ochranných pracovných pomôcok
  (from: 04/01/2008)
výroba a predaj výrobkov z plastov a lamínovanie
  (from: 04/01/2008 until: 08/13/2008)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení VN-NN-do 52 KV a bleskozvodov v objektoch skupiny A-B"
  (from: 04/01/2008 until: 08/13/2008)
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 04/01/2008 until: 08/13/2008)
Partners: 
Limited partner
UVEX SAFETY INTERNATIONAL GMBH
Würzburger Str. 181-189
Fürth 907 66
Nemecká spolková republika
  (from: 10/01/2022)
General partner
UVEX Safety Management SK s.r.o. IČO: 36 785 849
Jesenná 1
Prešov 080 05
  (from: 10/01/2022)
General partner
UVEX Safety Management SK s.r.o.
Jesenná 1
Prešov 080 05
  (from: 05/23/2009 until: 09/30/2022)
Limited partner
UVEX SAFETY INTERNATIONAL GMBH
Würzburger Str. 181-189
Fürth 907 66
Spolková republika Nemecko
  (from: 04/01/2008 until: 09/30/2022)
General partner
UVEX Safety Management SK s.r.o.
Kpt. Nálepku 5
Prešov 080 01
  (from: 04/01/2008 until: 05/22/2009)
Limited partner
Otto Bergmann
Dlouhá 1
Liberec XXV - Vesec 463 12
Česká republika
  (from: 04/01/2008 until: 12/19/2011)
Limited partner
Josef Dýčka
Lokot 101
Rychnov nad Kněžnou 516 01
Česká republika
  (from: 04/01/2008 until: 12/19/2011)
Limited partner
Ing. Slavomír Mačišák
Sibírska 39
Prešov 080 01
  (from: 08/14/2008 until: 12/19/2011)
Limited partner
Slavomír Mačišák
Sibírska 39
Prešov 080 01
  (from: 04/01/2008 until: 08/13/2008)
Amount of each limited partner's investment: 
UVEX SAFETY INTERNATIONAL GMBH
  (from: 12/20/2011 until: 09/30/2022)
UVEX SAFETY INTERNATIONAL GMBH
Amount of investment: 6 641 EUR Paid up: 6 641 EUR
  (from: 10/01/2022)
Otto Bergmann
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
Lien: Záložné právo zriadené v prospech veriteľa Ing. Slavomíra Mačišáka, Sibírska č. 39, 080 01 Prešov podľa zmluvy uzatvorenej dňa 02.08.2007
  (from: 04/01/2008 until: 08/13/2008)
Josef Dýčka
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
Lien: Záložné právo zriadené v prospech veriteľa Ing. Slavomíra Mačišáka, Sibírska č. 39, 080 01 Prešov podľa zmluvy uzatvorenej dňa 02.08.2007
  (from: 04/01/2008 until: 08/13/2008)
Slavomír Mačišák
Amount of investment: 36 000 Sk Paid up: 36 000 Sk
  (from: 04/01/2008 until: 08/13/2008)
UVEX SAFETY INTERNATIONAL GMBH
Amount of investment: 104 000 Sk Paid up: 104 000 Sk
  (from: 04/01/2008 until: 05/22/2009)
Otto Bergmann
Amount of investment: 12 000 Sk Paid up: 12 000 Sk
  (from: 08/14/2008 until: 05/22/2009)
Josef Dýčka
Amount of investment: 12 000 Sk Paid up: 12 000 Sk
  (from: 08/14/2008 until: 05/22/2009)
Ing. Slavomír Mačišák
Amount of investment: 72 000 Sk Paid up: 72 000 Sk
  (from: 08/14/2008 until: 05/22/2009)
UVEX SAFETY INTERNATIONAL GMBH
Amount of investment: 3 453 EUR Paid up: 3 453 EUR
  (from: 05/23/2009 until: 12/19/2011)
Otto Bergmann
Amount of investment: 399 EUR Paid up: 399 EUR
  (from: 05/23/2009 until: 12/19/2011)
Josef Dýčka
Amount of investment: 399 EUR Paid up: 399 EUR
  (from: 05/23/2009 until: 12/19/2011)
Ing. Slavomír Mačišák
Amount of investment: 2 390 EUR Paid up: 2 390 EUR
  (from: 05/23/2009 until: 12/19/2011)
Management body: 
General partner
  (from: 04/01/2008)
UVEX Safety Management SK s.r.o.
Jesenná 1
Prešov 080 05
From: 04/01/2008
  (from: 05/23/2009)
UVEX Safety Management SK s.r.o.
Kpt. Nálepku 5
Prešov 080 01
From: 04/01/2008
  (from: 04/01/2008 until: 05/22/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene komanditnej spoločnosti koná komplementár, ktorý má jedného alebo viacerých konateľov. Ak je menovaných viac konateľov komplementára, koná v mene komanditnej spoločnosti každý konateľ komplementára samostatne. Konatelia komplementára podpisujú v mene komanditnej spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje mená a vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/10/2016)
Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Ak je menovaných viac konateľov, konajú v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje mená a vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/01/2008 until: 05/09/2016)
Capital: 
6 641 EUR Paid up: 6 641 EUR
  (from: 05/23/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/01/2008 until: 05/22/2009)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person