Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11274/V

Business name: 
DigiTel HS Košice, s.r.o.
  (from: 11/19/1999)
Registered seat: 
Strojárenská 5
Košice 040 01
  (from: 11/19/1999)
Identification number (IČO): 
36 194 778
  (from: 11/19/1999)
Date of entry: 
11/19/1999
  (from: 11/19/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/19/1999)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v sortimente: telekomunikačná technika, kancelárska technika a výpočtová technika s príslušenstvom, registračné pokladnice a pokladničné systémy s príslušenstvom, kovové a plastové rozvádzače, výrobky poľnohospodárske, lesnícke a vodného hospodárstva, potraviny a pochutiny, tabak a tabakové výrobky, palivá, výrobky z uhlia a ropy, anorganické a organické chemické výrobky /mimo jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/, výrobky gumárensko-azbestovej výroby, kožené výrobky, kožušiny, umelé kožušiny a výrobky z nich, drevo a výrobky drevospracujúcej výroby, korok, korkové výrobky, výrobky zo slamy, espart a materiál na úplety, košikárske výrobky, papier, kartón, lepenka, výrobky z papierenských vláknin, papiera, kartonu, tlačené knihy,noviny, obrazy /ktoré nie sú starožitnosťami ani autorským dielom/, výrobky polygrafického priemyslu, rukopisy /ktoré nie sú starožitnosťami/, výrobky kultúrnej potreby, textil, textilné výrobky, konfekcia, odevy, odevné doplnky, obuv, stavebný materiál, výrobky z kameňa, sádry, cementu, azbestu a sľudy, keramické výrobky, porcelán, sklo a sklenené výrobky, pravé perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, umelá bižutéria, mince, výrobky hutníctva, železa a neželezných kovov, kovy a výrobky z nich, výrobky strojárstva a kovospracujúcej výroby, nástroje, náradie, nožiarske výrobky a jedálenské príbory z obyčajných kovov, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje, elektrické a elektronické stroje, prístroje a príslušenstvo, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu, motorové vozidlá, traktory, motocykle, bicykle a pozemné vozidlá, nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematgrafické, kontrolné a lekárske, hodiny, hodinky a ich časti, hudobné nástroje, nábytok, posteľoviny, svietidlá, reklamné lampy
  (from: 11/19/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/19/1999)
výroba, kompletáž rozvádzačov pre datové, telekomunikačné, počítačové, informačné siete a príslušenstvá k nim
  (from: 11/19/1999)
inštalácie a opravy registračných pokladníc a pokladničných systémov
  (from: 11/19/1999)
montáž a opravy prostriedkov výpočtovej techniky a periférnych zariadení k PC
  (from: 11/19/1999)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 11/19/1999)
laminovanie a viazanie
  (from: 11/19/1999)
kancelárske služby a kopírovanie
  (from: 11/19/1999)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/19/1999)
reklamné činnosti
  (from: 11/19/1999)
činnosť colného deklaranta
  (from: 11/19/1999)
rozmnožovanie nahratých nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov na zmluvnom základe so súhlasom autora
  (from: 11/19/1999)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 11/19/1999)
vydavateľské činnosti
  (from: 11/19/1999)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 11/19/1999)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 11/19/1999)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 11/19/1999)
turistické ubytovne po triedu ***
  (from: 11/19/1999)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 11/19/1999)
organizovanie školení v oblasti predmetu podnikania
  (from: 11/19/1999)
montáž, inštalácie, údržba spotrebnej elektrotechniky, kancelárskej a reprodukčnej techniky, elektrických zariadení do 1000 V
  (from: 11/19/1999)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 11/19/1999)
montáž a oprava telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 11/19/1999)
obchodná činnosť v sortimente: svetelné reklamy, svetelné ukazovatele, hračky, hry, športové potreby
  (from: 11/19/1999)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/19/1999)
Partners: 
Jarmila Štrbáková
Dolná Trnovská 65/131
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Ing. Ján Nemčík
Harangovská 399/11
Sečovská Polianka 094 14
Slovak Republic
  (from: 11/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Nemčík
Amount of investment: 1 526,92 EUR Paid up: 1 526,92 EUR
  (from: 11/23/2022)
Jarmila Štrbáková
Amount of investment: 5 111,86 EUR Paid up: 5 111,86 EUR
  (from: 05/20/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/19/1999)
Milan Štrbák
Revolučná 5
Žilina 010 01
From: 11/19/1999
  (from: 08/11/2007)
Ing. Ján Nemčík
399
Sečovská Polianka
From: 07/14/2003
  (from: 05/20/2022)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/19/1999)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 08/05/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.6.1999 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/19/1999)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 17. 11. 2001.
  (from: 08/28/2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.12.2002.
  (from: 06/26/2003)
Date of updating data in databases:  05/23/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person