Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  365/V

Business name: 
Manažérska škola Zväzu priemyslu, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
  (from: 05/22/1991 until: 01/27/2009)
Registered seat: 
Trieda SNP č. 61
Košice
  (from: 05/22/1991 until: 01/27/2009)
Identification number (IČO): 
00 697 656
  (from: 05/22/1991)
Date of entry: 
04/08/1991
  (from: 05/22/1991)
Person dissolved from: 
24.12.2008
  (from: 01/28/2009)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka
  (from: 01/28/2009)
Date of deletion: 
01/28/2009
  (from: 01/28/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/28/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/22/1991)
Objects of the company: 
Organizovanie a prevádzkovanie manažérskej školy
  (from: 05/22/1991 until: 01/27/2009)
Partners: 
VSŽ Košice, a.s. Košice,
  (from: 11/08/1996 until: 06/04/2000)
VSŽ Košice, a.s. Košice,
  (from: 08/27/1993 until: 11/07/1996)
Zväz priemyslu SR Bratislava,
  (from: 08/27/1993 until: 11/07/1996)
VSŽ Košice, a.s. Košice,
  (from: 05/22/1991 until: 08/26/1993)
Zväz priemyslu SR Bratislava,
  (from: 05/22/1991 until: 08/26/1993)
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
ul. ČA 328
Kremnica
Slovak Republic
  (from: 08/27/1993 until: 06/04/2000)
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
ul. ČA 328
Kremnica
Slovak Republic
  (from: 05/22/1991 until: 08/26/1993)
Ing. Marcel Šesták
Makarenková 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/27/1993 until: 06/04/2000)
Ing. Mikuláš Šesták , CSc.
Orgovánová 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/27/1993 until: 06/04/2000)
Ing. Marcel Šesták
Makarenková 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/22/1991 until: 08/26/1993)
Ing. Mikuláš Šesták , CSc.
Orgovánová 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/22/1991 until: 08/26/1993)
Ing. Jozef Širotňák
Šafáriková 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/27/1993 until: 06/04/2000)
Ing. Jozef Širotňák
Šafáriková 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/22/1991 until: 08/26/1993)
Ing. Mikuláš Šesták , CSc.
Piešťanská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/05/2000 until: 01/27/2009)
Ing. Marcel Šesták
Piešťanská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/05/2000 until: 01/27/2009)
Ing. Jozef Širotňák
Bratislavská 58
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/05/2000 until: 01/27/2009)
VSŽ akciová spoločnosť Košice, IČO: 00 011 088
  (from: 06/05/2000 until: 01/27/2009)
JUDr. Peter Szczeczina
Svornosti 21
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/05/2000 until: 01/27/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Mikuláš Šesták , CSc.
Amount of investment: 484 000 Sk
  (from: 05/22/1991 until: 08/26/1993)
Ing. Marcel Šesták
Amount of investment: 250 000 Sk
  (from: 05/22/1991 until: 08/26/1993)
Ing. Jozef Širotňák
Amount of investment: 483 000 Sk
  (from: 05/22/1991 until: 08/26/1993)
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
Amount of investment: 483 000 Sk
  (from: 05/22/1991 until: 08/26/1993)
Zväz priemyslu SR Bratislava,
Amount of investment: 212 500 Sk
  (from: 05/22/1991 until: 08/26/1993)
VSŽ Košice, a.s. Košice,
Amount of investment: 212 500 Sk
  (from: 05/22/1991 until: 08/26/1993)
Ing. Mikuláš Šesták , CSc.
Amount of investment: 484 000 Sk Paid up: 484 000 Sk
  (from: 08/27/1993 until: 06/04/2000)
Ing. Marcel Šesták
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 08/27/1993 until: 06/04/2000)
Ing. Jozef Širotňák
Amount of investment: 483 000 Sk Paid up: 483 000 Sk
  (from: 08/27/1993 until: 06/04/2000)
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
Amount of investment: 483 000 Sk Paid up: 483 000 Sk
  (from: 08/27/1993 until: 06/04/2000)
Zväz priemyslu SR Bratislava,
Amount of investment: 213 000 Sk Paid up: 213 000 Sk
  (from: 08/27/1993 until: 11/07/1996)
VSŽ Košice, a.s. Košice,
Amount of investment: 212 000 Sk Paid up: 212 000 Sk
  (from: 08/27/1993 until: 11/07/1996)
VSŽ Košice, a.s. Košice,
Amount of investment: 425 000 Sk Paid up: 425 000 Sk
  (from: 11/08/1996 until: 06/04/2000)
Ing. Mikuláš Šesták , CSc.
Amount of investment: 484 000 Sk Paid up: 484 000 Sk
  (from: 06/05/2000 until: 01/27/2009)
Ing. Marcel Šesták
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 06/05/2000 until: 01/27/2009)
Ing. Jozef Širotňák
Amount of investment: 483 000 Sk Paid up: 483 000 Sk
  (from: 06/05/2000 until: 01/27/2009)
VSŽ akciová spoločnosť Košice,
Amount of investment: 425 000 Sk Paid up: 425 000 Sk
  (from: 06/05/2000 until: 01/27/2009)
JUDr. Peter Szczeczina
Amount of investment: 483 000 Sk Paid up: 483 000 Sk
  (from: 06/05/2000 until: 01/27/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/27/1993 until: 01/27/2009)
Ing. Mikuláš Šesták , CSc.
Orgovánova 12
Košice
  (from: 08/27/1993 until: 01/27/2009)
Acting in the name of the company: 
Písomností, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/27/1993 until: 01/27/2009)
Ing. Mikuláš Šesták, CSc.,-riaditeľ spoločnosti. Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisuje riaditeľ spoločnosti, prípadne ním splnomocnený zástupca spoločnosti.
  (from: 05/22/1991 until: 08/26/1993)
Capital: 
2 125 000 Sk
  (from: 05/22/1991 until: 01/27/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I. č.k. 33Cbr/16/2008-44 zo dňa 12.11.2008.
  (from: 01/28/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 08.04.1991 na základe zák.č. 109/64 Zb.v znení novely č.103/90 Zb.
  (from: 05/22/1991 until: 01/27/2009)
Zmena zápisu prevedená podľa dodatku spoločenskej zmluvy zo dňa 18.3.1993 podľa § 764 Obch.zák.
  (from: 08/27/1993 until: 01/27/2009)
Dodatok k spoločenskej zmluve č.2 zo dňa 18.3.1993.
  (from: 11/08/1996 until: 01/27/2009)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.4.2000 vo forme notárskej zápisnice č. N 53/00, Nz 50/00.
  (from: 06/05/2000 until: 01/27/2009)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person