Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  10138/L

Business name: 
Stavebný podnik Dolný Kubín štátny podnik " v likvidácii"
  (from: 08/19/1994 until: 06/28/2013)
Registered seat: 
M.R.Štefánika 1832/40
Dolný Kubín
  (from: 07/01/1991 until: 06/28/2013)
Identification number (IČO): 
00 183 415
  (from: 07/01/1989)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 07/01/1989)
Date of deletion: 
06/29/2013
  (from: 06/29/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/29/2013)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1989)
Ordinary capital: 
55 271 000 Kčs
  (from: 01/14/1992 until: 06/28/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/19/1994
  (from: 03/06/2003)
 Liquidators:
doc. PhDr. Zoltán Rózsa , PhD.
Električná 324/3
Trenčín 911 01
From: 11/15/2012 Until: 06/29/2013
  (from: 03/12/2013)
Other legal facts: 
Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 07.06.2013, na základe súhlasu zriaďovateľa štátneho podniku zo dňa 30.05.1994 o zrušení štátneho podniku a jeho vstupu do likvidácie, na základe predloženej konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku , tiež na základe predloženej účtovej závierky a súhlasu správcu dane - Daňového úradu Dolný Kubín zo dňa 20.06.2013 sa štátny podnik s obchodným menom Stavebný podnik Dolný Kubín štátny podnik "v likvidácii" so sídlom M. R. Štefánika 1832/40 026 80 Dolný Kubín , IČO: 00 183 415 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 15.05.2012 V Y M A Z Á V A.
  (from: 06/29/2013)
Súd opravuje text informácie o dátume výmazu štátneho podniku zapísaný v iných právnych skutočnostiach tak, že tento má správne znieť: Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 07.06.2013, na základe súhlasu zriaďovateľa štátneho podniku zo dňa 30.05.1994 o zrušení štátneho podniku a jeho vstupu do likvidácie, na základe predloženej konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku , tiež na základe predloženej účtovej závierky a súhlasu správcu dane - Daňového úradu Dolný Kubín zo dňa 20.06.2013 sa štátny podnik s obchodným menom Stavebný podnik Dolný Kubín štátny podnik "v likvidácii" so sídlom M. R. Štefánika 1832/40 026 80 Dolný Kubín , IČO: 00 183 415 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 29.06.2013 V Y M A Z Á V A.
  (from: 07/09/2013)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person