Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10098/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Renesans, a.s.
  (from: 12/08/1998)
Registered seat: 
Sládkovičova 4
Bratislava 811 06
  (from: 01/28/2003)
Identification number (IČO): 
36 230 138
  (from: 12/08/1998)
Date of entry: 
12/08/1998
  (from: 12/08/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/08/1998)
Objects of the company: 
poradenská činnosť v oblasti investícií a financovania
  (from: 12/08/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/08/1998)
obchodovanie na vlastný účet v oblasti investovania a nakladania s majetkom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/08/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/08/1998)
leasingová činnosť
  (from: 12/08/1998)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/08/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/08/1998)
Vladimír Čečetka - predseda predstavenstva
Švermova 9
Pezinok 902 01
From: 12/08/1998
  (from: 01/28/2003)
Július Kasa - člen predstavenstva
Čajakova 15
Bratislava 811 05
From: 12/05/2002
  (from: 01/28/2003)
Daniel Čečetka - člen predstavenstva
Švermova 9
Pezinok 902 01
From: 12/05/2002
  (from: 01/28/2003)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom na uzavretie právneho úkonu v mene spoločnosti je potrebný podpis predsedu predstavenstva (alebo ním písomne povereného člena predstavenstva) a jedného člena predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosťsa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 12/08/1998)
Capital: 
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 01/28/2003)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 01/28/2003)
Supervisory board: 
Ján Hacaj - predseda dozornej rady
Novomeského 52
Pezinok 902 01
From: 12/08/1998
  (from: 01/28/2003)
Vladimír Krajčovič - člen dozornej rady
Mudroňova 40
Bratislava 811 01
From: 12/05/2002
  (from: 01/28/2003)
Daniela Repáňová - člen dozornej rady
Čmelikova 3
Bratislava 821 03
From: 12/05/2002
  (from: 01/28/2003)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov dňa 26.11.1998 do notárskej zápisnice N 148/98, Nz 133/98 podľa slovenského práva.
  (from: 12/08/1998)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 05.12.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 584/02, NZ 557/02. Zmena sídla spoločnosti z: Dunajská Streda, Nám. Slobody 1203 na: Bratislava, Sládkovičova 4.
  (from: 01/28/2003)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person