Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3660/N

Business name: 
INCO, spol. s r.o.
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
Registered seat: 
P.O.Box 28 D
Nitra
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
Identification number (IČO): 
17 643 864
  (from: 08/26/1991)
Date of entry: 
08/26/1991
  (from: 08/26/1991)
Date of deletion: 
07/14/2010
  (from: 07/14/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/14/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/26/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť - nákup, predaj, export a import s inálnymi výrobkami a polotovarmi vrátane materiálového zabezpečenia všetkého druhu, nápojov a potravín s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
vývoj a výroba z plastov, dreva, kože skla, kovu, potravinárskych výrobkov
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
stavebno-montážne práce
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
poradenstvo a služby v oblasti obchodu, priemyslu a poľnohospodárstva
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
prevádzka rekreačných a reštauračných zariadení
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
služby v oblasti priemyslového práva
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
Partners: 
Marián Hulala
Čajkovského 36
Nitra
Slovak Republic
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
Ing. Tomáš Krivošík , CSc.
Fatranská 4/4
Nitra
Slovak Republic
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
Ing. Peter Klepanec
Lomnická 10
Nitra
Slovak Republic
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
Ing. Peter Kováčik
Kamenná 3
Nitra
Slovak Republic
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
Štefan Civáň
Lomonosovova 28
Nitra
Slovak Republic
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
Contribution of each member: 
Marián Hulala
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
Ing. Tomáš Krivošík , CSc.
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
Ing. Peter Klepanec
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
Ing. Peter Kováčik
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
Štefan Civáň
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú spoločníci: Marián Hulala, Ing. Peter Kováčik, Ing. Peter Klepanec, Štefan Civáň.
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
Capital: 
100 000 Kčs
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 28 CbR 124/2007-52 zo dňa 09.09.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.2010, bola zrušená spoločnosť INCO, spol. s r.o., bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 3660/N sa v y m a z á v a dňom 14.07.2010 obchodná spoločnosť INCO, spol. s r.o., so sídlom P.O.Box 28 D, Nitra, IČO: 17 643 864.
  (from: 07/14/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.08.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb, ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Staré číslo Sro 2254
  (from: 08/26/1991 until: 07/13/2010)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person