Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  993/S

Business name: 
GEMERTERM, s.r.o. „v konkurze“
  (from: 12/10/2015 until: 09/21/2020)
GEMERTERM, s.r.o.
  (from: 01/22/1993 until: 12/09/2015)
Registered seat: 
Daxnerova 3465
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 09/15/2005 until: 09/21/2020)
Škultétyho 1/10
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 01/22/1993 until: 09/14/2005)
Identification number (IČO): 
31 579 485
  (from: 01/22/1993)
Date of entry: 
01/22/1993
  (from: 01/22/1993)
Date of deletion: 
09/22/2020
  (from: 09/22/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/22/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/22/1993)
Objects of the company: 
výroba, inštalácia a opravy ústred. kúrenia a vetrania
  (from: 01/22/1993 until: 09/21/2020)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/22/1993 until: 09/21/2020)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 01/22/1993 until: 09/21/2020)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 01/22/1993 until: 09/21/2020)
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 01/22/1993 until: 09/21/2020)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/22/1993 until: 09/21/2020)
obchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných
  (from: 01/22/1993 until: 09/21/2020)
Partners: 
Valentín Antal
P. Hostinského 32/4
Rimavská Sobota 979 01
Slovak Republic
  (from: 02/22/2006 until: 10/28/2009)
Jaroslav Aresta
TSK 34/11
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 01/22/1993 until: 07/27/1998)
Ján Cirák
L. Svobodu 3/55
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 07/28/1998 until: 02/21/2006)
Ján Cirák
  (from: 01/22/1993 until: 07/27/1998)
Igor Magic
Škultétyho 1/10
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 07/28/1998 until: 02/21/2006)
Igor Magic
Škultétyho 1/10
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 01/22/1993 until: 07/27/1998)
Valentín Antal
Mládeže 927/23
Rimavská Sobota 979 01
Slovak Republic
  (from: 10/29/2009 until: 09/21/2020)
Zoltán Kišantal
49
Gemerček 980 31
Slovak Republic
  (from: 02/22/2006 until: 09/21/2020)
Contribution of each member: 
Ján Cirák
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 16 500 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 07/27/1998)
Igor Magic
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 07/27/1998)
Jaroslav Aresta
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 16 500 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 07/27/1998)
Ján Cirák
Amount of investment: 99 000 Sk Paid up: 99 000 Sk
  (from: 07/28/1998 until: 02/21/2006)
Igor Magic
Amount of investment: 101 000 Sk Paid up: 101 000 Sk
  (from: 07/28/1998 until: 02/21/2006)
Valentín Antal
Amount of investment: 101 000 Sk Paid up: 101 000 Sk
  (from: 02/22/2006 until: 10/28/2009)
Zoltán Kišantal
Amount of investment: 99 000 Sk Paid up: 99 000 Sk
  (from: 02/22/2006 until: 10/28/2009)
Valentín Antal
Amount of investment: 3 353 EUR Paid up: 3 353 EUR
  (from: 10/29/2009 until: 09/21/2020)
Zoltán Kišantal
Amount of investment: 3 287 EUR Paid up: 3 287 EUR
  (from: 10/29/2009 until: 09/21/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/22/1993 until: 09/21/2020)
Valentín Antal
P. Hostinského 1793/32
Rimavská Sobota 979 01
From: 08/22/2005
  (from: 09/15/2005 until: 10/28/2009)
Jaroslav Aresta
TSK 34/11
Rimavská Sobota
  (from: 01/22/1993 until: 07/27/1998)
Ján Cirák
  (from: 01/22/1993 until: 07/27/1998)
Ján Cirák
L. Svobodu 3/55
Rimavská Sobota
  (from: 07/28/1998 until: 09/14/2005)
Ján Cirák
L. Svobodu 3/55
Rimavská Sobota
Until: 08/22/2005
  (from: 09/15/2005 until: 09/14/2005)
Zoltán Kišantal
49
Gemerček 980 31
From: 08/22/2005
  (from: 09/15/2005 until: 01/10/2011)
Zoltán Kišantal
49
Gemerček 980 31
From: 08/22/2005 Until: 01/05/2011
  (from: 01/11/2011 until: 01/10/2011)
Igor Magic
Škultétyho 1/10
Rimavská Sobota
  (from: 01/22/1993 until: 07/27/1998)
Igor Magic
Škultétyho 1/10
Rimavská Sobota
  (from: 07/28/1998 until: 09/14/2005)
Igor Magic
Škultétyho 1/10
Rimavská Sobota
Until: 08/22/2005
  (from: 09/15/2005 until: 09/14/2005)
Valentín Antal
Mládeže 927/23
Rimavská Sobota 979 01
From: 08/22/2005
  (from: 10/29/2009 until: 09/21/2020)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne bez obmedzenia a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 01/11/2011 until: 09/21/2020)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (from: 01/22/1993 until: 01/10/2011)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/29/2009 until: 09/21/2020)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/15/2005 until: 10/28/2009)
100 000 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 07/27/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/06/2015
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K/10/2015-147 zo dňa 30. 07. 2015, právoplatným dňa 22. 08. 2015 a vykonateľným dňa 06. 08. 2015 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka GEMERTERM, s.r.o., Daxnerova 3465, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 579 485 a ustanovený správca konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Nosko, so sídlom kancelárie ul. SNP 33, 990 01 Veľký Krtíš.
  (from: 09/22/2020)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/06/2015
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K/10/2015-147 zo dňa 30. 07. 2015, právoplatným dňa 22. 08. 2015 a vykonateľným dňa 06. 08. 2015 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka GEMERTERM, s.r.o., Daxnerova 3465, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 579 485 a ustanovený správca konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Nosko, so sídlom kancelárie ul. SNP 33, 990 01 Veľký Krtíš.
  (from: 12/10/2015 until: 09/21/2020)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Vladimír Nosko
ul. SNP 33
Veľký Krtíš 990 01
From: 08/06/2015
  (from: 12/10/2015 until: 09/21/2020)
JUDr. Vladimír Nosko
ul. SNP 33
Veľký Krtíš 990 01
From: 08/06/2015 Until: 11/17/2015
  (from: 09/22/2020 until: 09/21/2020)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 10/29/2019
  (from: 09/22/2020)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 04.10.2019 č. k. 1K 10/2015-322, právoplatného dňa 29. 10. 2019, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu GEMERTERM, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Daxnerova 3465, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 579 485 po splnení konečného rozvrhu výťažku. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 10. 2019.
  (from: 09/22/2020)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.12.1992 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. . Starý spis: S.r.o. 2940
  (from: 01/22/1993 until: 09/21/2020)
. Valné zhromaždenie dňa 1.7.1998 schválilo Doddatok č. 1, ktorým bola upravená spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/28/1998 until: 09/21/2020)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person