Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1315/R

Business name: 
TOS CONSULTING, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 05/23/2003 until: 07/19/2005)
TOS CONSULTING, spol. s r.o.
  (from: 11/05/1996 until: 05/22/2003)
Registered seat: 
Súvoz 1
Trenčín 911 32
  (from: 11/05/1996 until: 07/19/2005)
Identification number (IČO): 
34 149 457
  (from: 11/05/1996)
Date of entry: 
11/05/1996
  (from: 11/05/1996)
Person dissolved from: 
1.1.2003
  (from: 07/20/2005)
Date of deletion: 
07/20/2005
  (from: 07/20/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Obchodná spoločnosť TOS CONSULTING, spol. s r.o. v likvidácii, za súhlasu Daňového úradu Trenčín a Mesta Trenčín, po schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie valným zhromaždením spoločnosti a konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku vymazáva z Obchodného registra.
  (from: 07/20/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/05/1996)
Objects of the company: 
činnosť účtovných poradcov
  (from: 11/05/1996 until: 07/19/2005)
činnosť ekonomických poradcov
  (from: 11/05/1996 until: 07/19/2005)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 11/05/1996 until: 07/19/2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/05/1996 until: 07/19/2005)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 11/05/1996 until: 07/19/2005)
prenájom nehnuteľností
  (from: 11/05/1996 until: 07/19/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/05/1996 until: 07/19/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konenčnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 11/05/1996 until: 07/19/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 11/05/1996 until: 07/19/2005)
Partners: 
TRENS, a.s. IČO: 31 412 696
Súvoz 1
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 10/07/1998 until: 02/24/1999)
TOS Trenčín a.s. IČO: 31 412 696
Súvoz 1
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 11/05/1996 until: 10/06/1998)
Ing. Miroslav Gajdúšek
J. Halašu 10
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 11/05/1996 until: 10/06/1998)
Ing. Jozef Margetinec , CSc.
Hodžova 26
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 02/25/1999 until: 04/07/2002)
Ing. Jozef Margetinec , CSc.
Hodžova 26
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 10/07/1998 until: 02/24/1999)
Ing. Jozef Margetinec , CSc.
Hodžova 26
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 11/05/1996 until: 10/06/1998)
Ing. František Orolín
Nad Tehelňou 2220/18
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 10/07/1998 until: 02/24/1999)
Ing. Jaroslav Vranka
SNP 8
Trenčianske Teplice
Slovak Republic
  (from: 10/07/1998 until: 02/24/1999)
Ing. Jaroslav Vranka
SNP 8
Trenčianske Teplice
Slovak Republic
  (from: 11/05/1996 until: 10/06/1998)
Ing. Jaroslav Vranka
SNP 8
Trenčianske Teplice
Slovak Republic
  (from: 02/25/1999 until: 07/19/2005)
Ing. František Orolín
Nad Tehelňou 2220/18
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 02/25/1999 until: 07/19/2005)
Ing. Jozef Margetinec , CSc.
Hodžova 26
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 04/08/2002 until: 07/19/2005)
Contribution of each member: 
TOS Trenčín a.s.
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/05/1996 until: 10/06/1998)
Ing. Miroslav Gajdúšek
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/05/1996 until: 10/06/1998)
Ing. Jozef Margetinec , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/05/1996 until: 10/06/1998)
Ing. Jaroslav Vranka
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/05/1996 until: 10/06/1998)
Ing. Jozef Margetinec , CSc.
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/07/1998 until: 02/24/1999)
Ing. Jaroslav Vranka
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/07/1998 until: 02/24/1999)
TRENS, a.s.
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 10/07/1998 until: 02/24/1999)
Ing. František Orolín
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/07/1998 until: 02/24/1999)
Ing. Jozef Margetinec , CSc.
Amount of investment: 66 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 66 000 Sk
  (from: 02/25/1999 until: 04/07/2002)
Ing. Jaroslav Vranka
Amount of investment: 67 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 67 000 Sk
  (from: 02/25/1999 until: 07/19/2005)
Ing. František Orolín
Amount of investment: 66 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 66 000 Sk
  (from: 02/25/1999 until: 07/19/2005)
Ing. Jozef Margetinec , CSc.
Amount of investment: 67 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 67 000 Sk
  (from: 04/08/2002 until: 07/19/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/23/2003 until: 07/19/2005)
Individual managing director
  (from: 11/05/1996 until: 05/22/2003)
Ing. Jaroslav Vranka
SNP 8
Trenčianske Teplice
  (from: 11/05/1996 until: 07/19/2005)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. V mene spoločnosti počas likvidácie koná likvidátor samostatne.
  (from: 05/23/2003 until: 07/19/2005)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 11/05/1996 until: 05/22/2003)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/07/1998 until: 07/19/2005)
100 000 Sk
  (from: 11/05/1996 until: 10/06/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Mária Roháčová
Hodžova 19
Trenčín 911 01
Until: 07/20/2005
  (from: 05/23/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.09.1996 podľa § 56-75 a § 105-153 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Stary spis: S.r.o. 7333
  (from: 11/05/1996 until: 07/19/2005)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 03.08.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromadžením dňa 03.08.1998.
  (from: 10/07/1998 until: 07/19/2005)
Zmluvy o prevode časti obchodného podielu zo dňa 02.11.1998. Dodatok č. 2 zo dňa 02.11.1998 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/25/1999 until: 07/19/2005)
Valné zhromaždenie dňa 16.12.2002 schválilo zrušenie spoločnosti s likvidáciou ku dňu 1.1.2003, menovalo likvidátora.
  (from: 05/23/2003 until: 07/19/2005)
Date of updating data in databases:  11/24/2022
Date of extract :  11/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person