Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  304/N

Business name: 
N I S O D - Nitrianske softwarové a obchodné družstvo
  (from: 06/14/1990 until: 11/18/2010)
Registered seat: 
Hornozoborská 104
Nitra
  (from: 06/14/1990 until: 11/18/2010)
Identification number (IČO): 
00 680 974
  (from: 06/14/1990)
Date of entry: 
06/14/1990
  (from: 06/14/1990)
Date of deletion: 
11/19/2010
  (from: 11/19/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/19/2010)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/14/1990)
Objects of the company: 
poskytovanie poradenských, konzultačných, školiacich a sprostredkovateľských služieb pre občanov a organizácie v oblasti marketingu, systémov ASR, tlmočníckych a prekladateľských služieb v oblasti riadenia
  (from: 06/14/1990 until: 11/18/2010)
nákup a predaj výrobkov z dreva kovu skla a keramiky plastických hmôt a výliskov z plastov elektroniky strojných a telekomunikačných zariadení lekárskych zariadení a prístrojov agrochemických látok neplnohodnotných výrobkov druhotných surovín textílií kozmetických prípravkov výrobkov poľnohospodárskeho a potravinárskeho komplexu
  (from: 06/14/1990 until: 11/18/2010)
sprostredkovanie služieb v oblasti turistického ruchu a pohostinstva našim a zahraničným občanom a organizáciam na našom území
  (from: 06/14/1990 until: 11/18/2010)
nákup, predaj a výroba softwarových produktov a aplikovaného softwaru a ich údržba a servis pre občanov a organizácie
  (from: 06/14/1990 until: 11/18/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/14/1990 until: 11/18/2010)
Ing. Igor Borčin - predseda
Čajkovského 11
Nitra
  (from: 06/14/1990 until: 11/18/2010)
Ing. Anton Škabla - podpredseda
Hornozoborská 104
Nitra
  (from: 06/14/1990 until: 11/18/2010)
Ing. Henrich Kele
Plynárenská 11
Nitra
  (from: 06/14/1990 until: 11/18/2010)
Ing. Marián Bilický
Novomeského 12
Nitra
  (from: 06/14/1990 until: 11/18/2010)
Ing. Ivan Sokolík
Bizetova 18
Nitra
  (from: 06/14/1990 until: 11/18/2010)
Acting: 
Družstvo zastupuje a za ňu podpisuje predseda alebo podpredseda, v prípade ich neprítomnosti Ing. Imrich Kele, Ing. Marián Bilický a Ing. Ivan Sokolík.
  (from: 06/14/1990 until: 11/18/2010)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 29CbR/102/2009-43 zo dňa 20.09.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2010, bola zrušená spoločnosť N I S O D - Nitrianske softwarové a obchodné družstvo, bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 304/N sa v y m a z á v a dňom 19.11.2010 obchodná spoločnosť N I S O D - Nitrianske softwarové a obchodné družstvo, so sídlom Hornozoborská 104, Nitra, IČO: 00 680 974.
  (from: 11/19/2010)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 28.05.1990 podľa Zák.č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Staré číslo Do 189 Člen je povinný prispievať na úhradu straty družstva vykázanej v ročnom výkaze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodku zisteného pri zrušením družstva likvidáciou, uhradzovacia povinnosť sa týka len strát /schodkov/, ktoré vznikli počas trvania členstva člena. Je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná dvojnásobku členského podielu.
  (from: 06/14/1990 until: 11/18/2010)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person