Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  997/S

Business name: 
KI-VI, s.r.o "v likvidácii"
  (from: 10/28/1997 until: 01/29/1998)
KI-VI, s.r.o.
  (from: 02/03/1993 until: 10/27/1997)
Registered seat: 
Dolná Kolónia 1324/16
Zvolen 960 01
  (from: 02/03/1993 until: 01/29/1998)
Identification number (IČO): 
31 579 540
  (from: 02/03/1993)
Date of entry: 
02/03/1993
  (from: 02/03/1993)
Person dissolved from: 
30.1.1998
  (from: 01/30/1998)
Date of deletion: 
01/30/1998
  (from: 01/30/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/03/1993)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom predaja a predaj okrem sortimentu viazaných a koncesovaných obchodných živností
  (from: 02/03/1993 until: 01/29/1998)
Partners: 
Nguyen Quoc Doan
Dolná Kolónia 1324/16
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/03/1993 until: 01/29/1998)
Contribution of each member: 
Nguyen Quoc Doan
Amount of investment: 100 000 Sk
  (from: 02/03/1993 until: 01/29/1998)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/28/1997 until: 01/29/1998)
Individual managing director
  (from: 06/28/1995 until: 10/27/1997)
konatelia
  (from: 02/03/1993 until: 06/27/1995)
Pavel Kucbel
Dolná Kolónia 1324/16
Zvolen
  (from: 02/03/1993 until: 06/27/1995)
Nguyen Quoc Doan
Dolná Kolónia 1324/16
Zvolen
  (from: 06/28/1995 until: 01/29/1998)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 10/28/1997 until: 01/29/1998)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ alebo zakladajúci spoločník samostatne
  (from: 06/28/1995 until: 10/27/1997)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ alebo zakladajúci spoločník samostatne
  (from: 02/03/1993 until: 06/27/1995)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 02/03/1993 until: 01/29/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/28/1997
  (from: 01/30/1998 until: 01/29/1998)
Date of entry into voluntary liquidation: 10/28/1997
  (from: 10/28/1997 until: 01/29/1998)
 Liquidators:
Nguyen Quoc Doan
Dolná Kolónia 1324/16
Zvolen
  (from: 10/28/1997 until: 01/29/1998)
Other legal facts: 
Na základe predloženej účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie, schválených spoločníkom dňa 29.1.1998 a súhlasu správcu dane v zmysle § 33 ods. 3 zák.č. 511/92 Zb. sa spoločnosť KI-VI, s.r.o. "v likvidácii" so sídlom Zvolen, Dolná Kolónia 1324/16 z obchodného registra ku dňu 30.1.1998 v y m a z á v a .
  (from: 01/30/1998)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zaklad. listinou vo forme notárskej zápisnice NZ 1/93 zo dňa 27.1.1993 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/03/1993 until: 01/29/1998)
Spoločník dňa 19.6.1995 schválil Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine Stary spis: S.r.o. 2946
  (from: 06/28/1995 until: 01/29/1998)
Spoločník dňa 1.10.1997 rozhodol o zrušení spoločnosti a vstupe spoločnosti do likvidácie.
  (from: 10/28/1997 until: 01/29/1998)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person