Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1108/V

Business name: 
FK LOKOMOTÍVA ŽELEZNIČIAR KOŠICE, a.s.
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
Registered seat: 
Čermeľská 1
Košice 040 01
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
Identification number (IČO): 
36 196 045
  (from: 01/25/2000)
Date of entry: 
01/25/2000
  (from: 01/25/2000)
Date of deletion: 
01/18/2012
  (from: 01/18/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/18/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/25/2000)
Capital: 
33 190 EUR Paid up: 33 190 EUR
  (from: 01/27/2011 until: 01/17/2012)
Other legal facts: 
Zrušenie zapísanej osoby a právny dôvod jej zrušenia: Rozhodnutie Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.12.2011 o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčení podľa §69 a §218a a nasl. Obchodného zákonníka so spoločnosťou WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. so sídlom Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 31 714 854, reg. Okresný súd Košice I, odd. Sa, vl. č. 659/V. Právny dôvod výmazu zapísanej osoby: Zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčenie v zmysle §69 a §218a a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 01/18/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/18/2012)
Legal successor: 
WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s.
Bencúrova 13
Košice 040 01
  (from: 01/18/2012)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person