Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1108/V

Business name: 
FK LOKOMOTÍVA ŽELEZNIČIAR KOŠICE, a.s.
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
Registered seat: 
Čermeľská 1
Košice 040 01
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
Identification number (IČO): 
36 196 045
  (from: 01/25/2000)
Date of entry: 
01/25/2000
  (from: 01/25/2000)
Date of deletion: 
01/18/2012
  (from: 01/18/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/18/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/25/2000)
Objects of the company: 
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a kultúry
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
predaj na priamu konzumáciu: nealkoholické a priemyselne vyrábané mliečne nápoje, vína, destiláty, zmrzlina, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy, tepelne rýchlo upravované mäsové výrobky, obvyklé prílohy a bezmäsité jedlá, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
výčapy
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
prenájom priemyselného tovaru spotrebného charakteru
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
organizovanie kultúrnych a športových podujatí
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
leasing spojený s financovaním
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
obchodná činnosť: potraviny, olej, tuky, mliekárenské vyrobky, tabak, zelenina, ovocie a zemiaky, mäso a mäsové výrobky, tovar pre domácnosť, textil, odevy, obuv, porcelán a sklenené výrobky, náterové hmoty a čistiace prostriedky, kozmetické výrobky, kovy a kovové rudy, drevo a stavebný materiál, železiarsky tovar, chemické výrobky, stroje a technické potreby, stavebné stroje, ostatné stroje pre priemysel a obchod, papierenský tovar, stroje pre textilný priemysel, kancelárske stroje a zariadenie
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
Ing. Ľubomír Cap - predseda
Tri Hôrky 3
Košice
  (from: 01/25/2000 until: 05/11/2011)
Ing. Ľubomír Cap - predseda
Tri Hôrky 3
Košice
Until: 03/01/2011
  (from: 05/12/2011 until: 05/11/2011)
Ing. Ján Mráz
Trnkova 11
Košice
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
Ing. Dezider Frohlich
Kalinovská 18
Košice
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
JUDr. Igor Cap - predseda predstavenstva
Vihorlatská 987/76
Košice 040 01
From: 03/01/2011
  (from: 05/12/2011 until: 01/17/2012)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že v mene predstavenstva konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja jeho členovia alebo predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k tlačenému alebo podpísanému názvu spoločnosti pripoja dvaja oprávnení členovia predstavenstva svoj podpis uvedený na podpisovom vzore, ktorý je uložený na registrovom súde. Rovnakú právomoc má aj predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 05/12/2011 until: 01/17/2012)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo vždy dvaja členovia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/25/2000 until: 05/11/2011)
Capital: 
33 190 EUR Paid up: 33 190 EUR
  (from: 01/27/2011 until: 01/17/2012)
1 000 000 Sk
  (from: 01/25/2000 until: 01/26/2011)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/27/2011 until: 01/17/2012)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/25/2000 until: 01/26/2011)
Supervisory board: 
JUDr. Igor Cap - predseda
Pražská 14
Košice
Until: 03/01/2011
  (from: 05/12/2011 until: 05/11/2011)
Ing. David Litvák
Pelhřimovská 1192/4
Dolný Kubín
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
Daniel Leysek
Levočská 2
Košice
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
JUDr. Igor Cap - predseda
Pražská 14
Košice
  (from: 01/25/2000 until: 05/11/2011)
Mgr. Peter Dudič
Hlavná 222
Kuzmice 076 12
From: 03/01/2011
  (from: 05/12/2011 until: 01/17/2012)
Other legal facts: 
Zrušenie zapísanej osoby a právny dôvod jej zrušenia: Rozhodnutie Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.12.2011 o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčení podľa §69 a §218a a nasl. Obchodného zákonníka so spoločnosťou WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. so sídlom Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 31 714 854, reg. Okresný súd Košice I, odd. Sa, vl. č. 659/V. Právny dôvod výmazu zapísanej osoby: Zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčenie v zmysle §69 a §218a a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 01/18/2012)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázove zakladateľskou listinou zo dňa 19.8.1999 včítane dodatku č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 3.1.2000 podľa § 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 01/25/2000 until: 01/17/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/18/2012)
Legal successor: 
WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s.
Bencúrova 13
Košice 040 01
  (from: 01/18/2012)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person