Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21819/T

Business name: 
FINÁLNE TECHNOLÓGIE SR, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii
  (from: 11/26/2019 until: 12/03/2020)
FINÁLNE TECHNOLÓGIE SR, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 02/07/2001 until: 11/25/2019)
Registered seat: 
Štefánikova 26
Trnava 917 00
  (from: 03/08/2008 until: 12/03/2020)
Hviezdoslavova 2077
Čadca 022 01
  (from: 06/06/2001 until: 03/07/2008)
U Holých 802
Zákopčie 023 11
  (from: 02/07/2001 until: 06/05/2001)
Identification number (IČO): 
36 396 796
  (from: 02/07/2001)
Date of entry: 
02/07/2001
  (from: 02/07/2001)
Person dissolved from: 
1. 9. 2019
  (from: 12/04/2020)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 12/04/2020)
Date of deletion: 
12/04/2020
  (from: 12/04/2020)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/04/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/07/2001)
Objects of the company: 
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/07/2001 until: 12/03/2020)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/07/2001 until: 12/03/2020)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/07/2001 until: 12/03/2020)
maliarske a natieračské práce
  (from: 02/07/2001 until: 12/03/2020)
inžinierska činnosť v strojárstve
  (from: 02/07/2001 until: 12/03/2020)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (from: 02/07/2001 until: 12/03/2020)
galvanizácia kovov
  (from: 02/07/2001 until: 12/03/2020)
poradenská činnosť v povrchových úpravách kovov
  (from: 02/07/2001 until: 12/03/2020)
povrchové zušľachťovanie kovov
  (from: 02/07/2001 until: 12/03/2020)
navrhovanie systémov protikoróznej ochrany
  (from: 02/07/2001 until: 12/03/2020)
zámočníctvo
  (from: 02/07/2001 until: 12/03/2020)
výroba a montáž kovových konštrukcií
  (from: 02/07/2001 until: 12/03/2020)
výroba kovových zásobníkov, kontajnerov a beztlakových nádrží
  (from: 02/07/2001 until: 12/03/2020)
montáž a opravy technologických zariadení v oblasti priemyslu
  (from: 02/07/2001 until: 12/03/2020)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 02/07/2001 until: 12/03/2020)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/04/2001 until: 12/03/2020)
tesárske práce
  (from: 12/04/2001 until: 12/03/2020)
klampiarske a pokrývačské práce
  (from: 12/04/2001 until: 12/03/2020)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
  (from: 12/04/2001 until: 12/03/2020)
zemné a demolačné práce
  (from: 12/04/2001 until: 12/03/2020)
sklenárske práce
  (from: 12/04/2001 until: 12/03/2020)
lešenárske práce
  (from: 12/04/2001 until: 12/03/2020)
práce so stavebnými mechanizmami
  (from: 12/04/2001 until: 12/03/2020)
izolácie proti vode a zemnej vlhkosti
  (from: 12/04/2001 until: 12/03/2020)
zváračské práce
  (from: 12/04/2001 until: 12/03/2020)
Partners: 
Štefan Pištek
802
Zákopčie - U Holých
Slovak Republic
  (from: 02/07/2001 until: 03/07/2008)
Jiří Milata
Mozartova 1784
Frýdek - Místek
Czech Republic
  (from: 06/27/2018 until: 12/03/2020)
Adam Milata
Mozartova 1784
Frýdek - Místek 738 01
Czech Republic
  (from: 03/08/2008 until: 12/03/2020)
Jiří Milata
Mozartova 1784
Frýdek - Místek
Česká republika
  (from: 02/07/2001 until: 06/26/2018)
Ing. Igor Švábik
Prachatická 76/207
Havířov - Dolní Suchá
Česká republika
  (from: 02/07/2001 until: 03/07/2008)
Dagmara Tvarožková
Havanská 783/5
Ostrava - Poruba
Česká republika
  (from: 02/07/2001 until: 03/07/2008)
Contribution of each member: 
Jiří Milata
Amount of investment: 46 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 46 000 Sk
  (from: 02/07/2001 until: 03/07/2008)
Ing. Igor Švábik
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 02/07/2001 until: 03/07/2008)
Štefan Pištek
Amount of investment: 44 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 44 000 Sk
  (from: 02/07/2001 until: 03/07/2008)
Dagmara Tvarožková
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/07/2001 until: 03/07/2008)
Jiří Milata
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 03/08/2008 until: 02/09/2010)
Adam Milata
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/08/2008 until: 02/09/2010)
Jiří Milata
Amount of investment: 5 642,966209 EUR Paid up: 5 642,966209 EUR
  (from: 02/10/2010 until: 06/26/2018)
Adam Milata
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 02/10/2010 until: 06/26/2018)
Jiří Milata
Amount of investment: 5 643 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 643 EUR
  (from: 06/27/2018 until: 12/03/2020)
Adam Milata
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 06/27/2018 until: 12/03/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/07/2001 until: 12/03/2020)
Jiří Milata
Mozartova 1784
Frýdek - Místek 738 01
Česká republika
From: 01/30/2008
  (from: 03/08/2008 until: 06/30/2017)
Štefan Pištek
802
Zákopčie - U Holých
  (from: 02/07/2001 until: 03/07/2008)
Štefan Pištek
802
Zákopčie - U Holých
Until: 01/30/2008
  (from: 03/08/2008 until: 03/07/2008)
Jiří Milata
Mozartova 1784
Frýdek - Místek 738 01
Česká republika
From: 01/30/2008
  (from: 07/01/2017 until: 12/03/2020)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/07/2001 until: 11/25/2019)
Procuration: 
Adam Milata
Mozartova 1784
Frýdek - Místek 738 01
Česká republika
From: 03/08/2008
  (from: 03/08/2008 until: 06/30/2017)
Adam Milata
Mozartova 1784
Frýdek - Místek 738 01
Česká republika
From: 03/08/2008
  (from: 07/01/2017 until: 12/03/2020)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Pri písomných právnych úkonoch podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 03/08/2008 until: 12/03/2020)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/27/2018 until: 12/03/2020)
6 638,783776 EUR
  (from: 02/10/2010 until: 06/26/2018)
200 000 Sk
  (from: 02/07/2001 until: 02/09/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2019
  (from: 11/26/2019)
 Liquidators:
Adam Milata
Mozartova 1784
Frýdek-Místek 738 01
Česká republika
From: 09/01/2019 Until: 12/04/2020
  (from: 11/26/2019)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne a robiť v mene Spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii. Spoločnosti.
  (from: 11/26/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24. 11. 2000, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/07/2001 until: 12/03/2020)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.4. 2001 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/06/2001 until: 12/03/2020)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 5.9. 2001 bol schválený dodatok č. 2.
  (from: 12/04/2001 until: 12/03/2020)
Obchodná spoločnosť FINÁLNE TECHNOLÓGIE SR, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Štefánikova 26, 917 00 Trnava, IČO: 36 396 796, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 21819/T (ďalej len ako „FINÁLNE TECHNOLÓGIE SR, spoločnosť s ručením obmedzeným“) sa podieľa na cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou Finální technologie - ČR spol. s r.o., so sídlom Nivnická 446/14, 70900 Ostrava - Mariánské Hory, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, spis. zn.: C 24110 (ďalej len ako „Finální technologie - ČR spol. s r.o.“), a to tak, že nástupníckou spoločnosťou bude spoločnosť FINÁLNE TECHNOLÓGIE SR, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bude mať podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení sídlo v Slovenskej republike. Rozhodnutie valného zhromaždenia nástupníckej spoločnosti FINÁLNE TECHNOLÓGIE SR, spoločnosť s ručením obmedzeným zo dňa 26.07.2018 o cezhraničnom zlúčení spoločností FINÁLNE TECHNOLÓGIE SR, spoločnosť s ručením obmedzeným (nástupnícka spoločnosť) a Finální technologie - ČR spol. s r.o. (zanikajúca spoločnosť). Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 3/2019 Nz 510/2019 NCRls 524/2019 zo dňa 09.01.2019, uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Finální technologie - ČR spol. s r.o. a nástupníckou spoločnosťou FINÁLNE TECHNOLÓGIE SR, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Finální technologie - ČR spol. s r.o. Notárska zápisnica N 4/2019 Nz 524/2019 NCRls 546/2019 zo dňa 09.01.2019 osvedčujúca splnenie požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie pri slovenskej zúčastnenej spoločnosti pred zápisom cezhraničného zlúčenia do obchodného registra.
  (from: 02/28/2019 until: 12/03/2020)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/28/2019)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Finální technologie - ČR spol. s r.o.
Nivnická 446/14
Ostrava - Mariánské Hory 709 00
Česká republika
  (from: 02/28/2019)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  03/01/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person