Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1001/S

Business name: 
AGROMAT, s.r.o.
  (from: 01/23/1995)
AGROXENIA spol. s r.o.
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Registered seat: 
Pribinova 543/1
Zvolen 960 01
  (from: 05/29/2000)
Neresnícka cesta 22
Zvolen 960 01
  (from: 01/23/1995 until: 05/28/2000)
Šášovské Podhradie
Žiar nad Hronom 965 00
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Identification number (IČO): 
31 579 663
  (from: 02/04/1993)
Date of entry: 
02/04/1993
  (from: 02/04/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/04/1993)
Objects of the company: 
veľkoobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností
  (from: 02/04/1993)
maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných činností
  (from: 02/04/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/04/1993)
zastupiteľská a servisná činnosť vo všetkých druhoch tovarov a činností s výnimkou viazaných a koncesovaných
  (from: 02/04/1993)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/11/2005)
organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí a výstav v rozsahu voľných živností
  (from: 10/11/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/09/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/09/2010)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 10/09/2010)
výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
  (from: 07/17/2019)
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 07/17/2019)
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 07/17/2019)
výroba bižutérie a suvenírov
  (from: 07/17/2019)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 07/17/2019)
služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 07/17/2019)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 07/17/2019)
organizovanie športových podujatí
  (from: 07/17/2019)
Partners: 
Martin Matuška
A. Hlinku 2568/33
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 02/21/2017)
Veronika Matušková
A. Hlinku 2568/33
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 02/21/2017)
Ing. Milan Andrášik
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Ludevít Matuška
A. Hlinku 2568/33
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 10/19/1998 until: 02/20/2017)
Ludevít Matuška
A. Hlinku 2568/33
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 01/23/1995 until: 10/18/1998)
Ludevít Matuška
A. Hlinku 2568/33
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Mária Matušková
A. Hlinku 2568/33
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 10/19/1998 until: 02/20/2017)
Mária Matušková
A. Hlinku 2568/33
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 01/23/1995 until: 10/18/1998)
Mária Matušková
A. Hlinku 2568/33
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Ing. Eugen Melega
Pražská 1451/11
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Václav Procházka
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Ing. Pavel Ryba
Francisciho 2080/5
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Svetozár Slamka
Novozámocká 3210/21
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Dr. Vladimír Štulajter
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Contribution of each member: 
Martin Matuška
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/21/2017)
Veronika Matušková
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/21/2017)
Dr. Vladimír Štulajter
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Ing. Eugen Melega
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Ing. Milan Andrášik
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Svetozár Slamka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Václav Procházka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Ing. Pavel Ryba
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Ludevít Matuška
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Mária Matušková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Ludevít Matuška
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 01/23/1995 until: 10/18/1998)
Mária Matušková
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 01/23/1995 until: 10/18/1998)
Ludevít Matuška
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/19/1998 until: 06/29/2009)
Mária Matušková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/19/1998 until: 06/29/2009)
Ludevít Matuška
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 06/30/2009 until: 02/20/2017)
Mária Matušková
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 06/30/2009 until: 02/20/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/04/1993)
Ľudevít Matuška
A. Hlinku 2568/33
Zvolen
  (from: 06/28/2017)
Martin Matuška
A. Hlinku 2568/33
Zvolen 960 01
From: 08/08/2018
  (from: 08/16/2018)
Veronika Matušková
A. Hlinku 2568/33
Zvolen 960 01
From: 08/08/2018
  (from: 08/16/2018)
Ludevít Matuška
A. Hlinku 2568/33
Zvolen
  (from: 01/23/1995 until: 03/01/2017)
Ludevít Matuška
A. Hlinku 2568/33
Zvolen
  (from: 03/02/2017 until: 06/27/2017)
Mária Matušková
A. Hlinku 2568/33
Zvolen
  (from: 02/04/1993 until: 03/01/2017)
Mária Matušková
A. Hlinku 2568/33
Zvolen
  (from: 03/02/2017 until: 08/15/2018)
Mária Matušková
A. Hlinku 2568/33
Zvolen
Until: 03/04/2017
  (from: 08/16/2018 until: 08/15/2018)
Ing. Eugen Melega
Pražská 1451/11
Zvolen
  (from: 02/04/1993 until: 01/22/1995)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/04/1993)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/21/2017)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/30/2009 until: 02/20/2017)
200 000 Sk
  (from: 10/19/1998 until: 06/29/2009)
180 000 Sk
  (from: 02/04/1993 until: 10/18/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.1.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/ 91 Zb. Starý spis: S.r.o. 2957
  (from: 02/04/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.1.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/23/1995)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia VZ zo dňa 29.6.1998 a Dodatok č. 2 v súlade s ust. zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/19/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.3.2000 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/29/2000)
Zápisnica z MVZ zo dňa 7. 8. 2018
  (from: 08/16/2018)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person