Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  88/N

Business name: 
Združené služby mesta Šurany
  (from: 12/31/1958 until: 05/16/2017)
Registered seat: 
Šurany
  (from: 12/31/1958 until: 05/16/2017)
Identification number (IČO): 
00 000 006
  (from: 12/31/1958)
Date of entry: 
01/01/1959
  (from: 12/31/1958)
Date of deletion: 
05/17/2017
  (from: 05/17/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/17/2017)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 12/31/1958)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 12/31/1958 until: 05/16/2017)
Ján Huslica
ul. Cintorná č. 46
Šurany
  (from: 11/04/1964 until: 10/21/1969)
Ján Kele
Bernolákova ul. č. 16
Šurany
  (from: 12/31/1958 until: 05/03/1961)
Viliam Krištof
Štúrova č. 13
Šurany
  (from: 09/05/1962 until: 11/03/1964)
Jozef Puk
Dukelská č. 6
Šurany
  (from: 05/04/1961 until: 09/04/1962)
Jozef Steiner
Gottwaldova ul. č. 1
Šurany
  (from: 10/22/1969 until: 02/14/1971)
Teodor Ďurček
Nitrianska 22
Šurany
  (from: 02/15/1971 until: 05/16/2017)
Representation: 
Podnik zastupuje riaditeľ podniku. Podnisovanie za podnik deje sa tak, že k vytlačenému alebo kýmkoľvek napísanému názvu podniku pripojí svoj vlastnoručný podpis riaditeľ podniku.
  (from: 12/31/1958 until: 05/16/2017)
Other legal facts: 
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Pšn 88/N v y m a z u j e s a komunálny podnik Združené služby mesta Šurany so sídlom Šurany, IČO: 00 000 006.
  (from: 05/17/2017)
Podnik bol zriadený uznesením rady MNV v Šuranoch zo dňa 1. októbra 1958 čís.384/1958. Vedúci národný výbor je MNV v Šuranoch. Starý spis Pk 288
  (from: 12/31/1958 until: 05/16/2017)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person