Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  144/N

Business name: 
Strojná a traktorová stanica v Gbelciach, národný podnik
  (from: 08/28/1953 until: 05/02/2017)
Registered seat: 
Gbelce
  (from: 08/28/1953 until: 05/02/2017)
Identification number (IČO): 
00 000 063
  (from: 08/28/1953)
Date of entry: 
01/01/1952
  (from: 08/28/1953)
Date of deletion: 
05/03/2017
  (from: 05/03/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/03/2017)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 08/28/1953)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 08/28/1953 until: 05/02/2017)
František Horniak - podnikový riaditeľ
Gbelce
  (from: 08/28/1953 until: 05/02/2017)
Representation: 
Podnik zastupuje riaditeľ. Podpisovanie za podnik sa deje tak, že k vytlačenému alebo kýmkoľvek napísanému názvu podniku pripojí riaditeľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/28/1953 until: 05/02/2017)
Other legal facts: 
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Pšn 144/N v y m a z u j e s a národný podnik Strojná a traktorová stanica v Gbelciach, národný podnik so sídlom Gbelce, IČO: 00 000 063.
  (from: 05/03/2017)
Podľa §-u 2 vl. nar. 83/51 Zb. z jednotlivých strojných traktorových staníc a z iných samostatne bilancujúcich výrobných a obchodných zložiek národného podniku ústredie pre mechanizáciu pôdohospodárstva sa zriadili dňom 1.januára 1952 samostatné národné podniky. Staré číslo Pn 94
  (from: 08/28/1953 until: 05/02/2017)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person