Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  139/N

Business name: 
Strojná a traktorová stanica v Šárovciach, národný podnik
  (from: 07/15/1952 until: 05/02/2017)
Registered seat: 
Želiezovce
  (from: 03/15/1956 until: 05/02/2017)
Šárovce
  (from: 07/15/1952 until: 03/14/1956)
Identification number (IČO): 
00 000 058
  (from: 07/15/1952)
Date of entry: 
01/01/1952
  (from: 07/15/1952)
Date of deletion: 
05/03/2017
  (from: 05/03/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/03/2017)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/15/1952)
Management body: 
Ondrej Juhás - riaditeľ
Šárovce
  (from: 07/15/1952 until: 05/02/2017)
Vojtech Ploth - vedúci účtovník
Želiezovce
  (from: 02/07/1958 until: 05/02/2017)
Representation: 
Podnik zastupuje riaditeľ. Podpisovanie za podnik deje sa tak, že k vytlačenému alebo kýmkoľvek napísanému názvu podniku pripojí riaditeľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/15/1952 until: 05/02/2017)
Other legal facts: 
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Pšn 139/N v y m a z u j e s a národný podnik Strojná a traktorová stanica v Šárovciach, národný podnik so sídlom Želiezovce, IČO: 00 000 058.
  (from: 05/03/2017)
Podľa § 2 vl. nar. 83/51 Sb. z jednotlivých strojných traktorových staníc a z iných samostane bilancujúcich výrobných a obchodných složiek národného podniku Ústredia pre mechanizáciu pôdohospodárstva sa zriadily dňom 1. januára 1952 samostatné národné podniky. V smysle tohoto ustanovenia bol pod čís.1/3-71/1/52 dňa 1. januára 1952 poverením pôdohospodárstva menovite sriadený aj tento národný podnik. Starý spis: Pn 346.
  (from: 07/15/1952 until: 05/02/2017)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person