Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10452/L

Business name: 
Alpha medical, s. r. o.
  (from: 12/19/2014)
Registered seat: 
Záborského 2
Martin 036 01
  (from: 07/01/2014)
Identification number (IČO): 
31 647 758
  (from: 09/09/2004)
Date of entry: 
03/25/1996
  (from: 09/09/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/19/2014)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu, prác a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 09/09/2004)
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
  (from: 09/09/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb
  (from: 09/09/2004)
prenájom strojov, zariadení a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 09/09/2004)
prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení
  (from: 09/09/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/09/2004)
publikačná činnosť
  (from: 09/09/2004)
vzdelávacia činnosť a organizácia školení
  (from: 09/09/2004)
spracovanie údajov a služby s tým spojené
  (from: 09/09/2004)
vedľajšia a pomocná činnosť v doprave
  (from: 09/09/2004)
skladovanie s výnimkou verejného skladu
  (from: 09/09/2004)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/09/2004)
reklama a propagácia
  (from: 09/09/2004)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/09/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/09/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 09/09/2004)
neperiodická a periodická vydavateľská činnosť
  (from: 09/09/2004)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/07/2005)
správa registratúry
  (from: 07/07/2005)
sekretárske práce
  (from: 04/27/2006)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 04/27/2006)
doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (from: 02/27/2007)
prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti - ambulancií v odboroch lekárska genetika, laboratórna medicína, hematológia a transfúziológia a zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch klinická biochémia, klinická mikrobiológia, hematológia a transfúziológia, patologická anatómia, lekárska genetika, laboratórna medicína, klinická imunológia a alergológia
  (from: 04/27/2012)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 06/12/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/19/2014)
Ing. Peter Lednický
Sládkovičova 859/9
Bratislava 811 06
From: 12/19/2014
  (from: 12/19/2014)
Ing. Pavol Handzuš
L. Svobodu 2604/49
Poprad 058 01
From: 12/19/2014
  (from: 12/19/2014)
Ing. Jozef Karlík
Ľanová 3344/80
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/19/2014
  (from: 12/19/2014)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci konatelia, pričom úkony v mene spoločnosti uskutočňujú súhlasným prejavom vôle vždy aspoň dvaja konatelia spoločnosti spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho sa konateľa pripojí tento konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/19/2014)
Capital: 
3 495 195 EUR Paid up: 3 495 195 EUR
  (from: 12/19/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.3.1996 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8935
  (from: 03/25/1996)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 13.11.1998 bol schválený dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 01/07/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.9. 1999 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Na valnom Zhromaždení konanom dňa 15.10. 1999 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/03/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 28.6.2000 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení dňa 4.8.2000 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/10/2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.02.2001 bol schválený Dodatok č. 7 k SZ.
  (from: 01/28/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 9.11. 2001 bol schválený dodatok č. 8 a dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/30/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 25.4.2003 bol schválený doplnok č. 10 a zmena spoločenskej zmluvy formou prijatia novej spoločenskej zmluvy.
  (from: 05/23/2003)
Na valnom zhromaždení 30.4.2003 bol schválený dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení 23.9.2003 bol schválený dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/10/2003)
Rozhodnutím jediného akcionára obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. zo dňa 26.04.2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou ADL Plus, spol. s r. o. so sídlom Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník, IČO: 36 462 446 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti ADL Plus, spol. s r. o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ADL Plus, spol. s r. o..
  (from: 05/05/2007)
Rozhodnutím jediného akcionára obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. zo dňa 27.09.2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou CITYLAB a.s. so sídlom Tbiliská ul. č. 6, 831 06 Bratislava, IČO: 35 931 337 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti CITYLAB a.s. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti CITYLAB a.s..
  (from: 10/06/2007)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 23.09.2008 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Laboratória SVaLZ s.r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 672 980 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti Laboratória SVaLZ s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Laboratória SVaLZ s.r.o.
  (from: 10/01/2008)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 28.10.2009 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou GEN-IM s.r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 491 268 a s obchodnou spoločnosťou GENLAB, s.r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 35 852 534 ako zrušenými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností GEN-IM s.r.o. a GENLAB, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností GEN-IM s.r.o. a GENLAB, s.r.o.
  (from: 11/27/2009)
Rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica sp.zn. 60Cb 216/06 zo dňa 11.3.2008 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici sp.zn. 41Cob 173/2008 zo dňa 27.1.2009, ktorý nadobudol právoplatnosť 9.2.2009 bolo určené, že Viera Slobodníková, nar. 21.02.1946, bytom Banská Bystrica, Internátna 27 nebola konateľkou spoločnosti Laboratóriá SVaLZ s.r.o., so sídlom Podhora 47, Ružomberok, IČO: 36 672 980, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vložka č. 19655/L, a to od 24.10.2006 do 27.12.2006.
  (from: 10/15/2010)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 29.09. 2010 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Centrum zdravia, spol. s r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 34 147 349 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti Centrum zdravia, spol. s r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Centrum zdravia, spol. s r.o.
  (from: 10/16/2010)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 17.01.2012 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou BIORTG Kežmarok, s.r.o., Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 36 480 045 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti BIORTG Kežmarok, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti BIORTG Kežmarok, s.r.o. .
  (from: 03/01/2012)
Jediný akcionár obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 24.06.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Gerlach Labs SK, a.s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 36 785 041 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločností Gerlach Labs SK, a.s. na nástupnícku obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločností Gerlach Labs SK, a.s.
  (from: 07/12/2013)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha Medical a.s.dňa 28.11.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha Medical a.s, so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou PATOLÓGIA s.r.o., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 36 503 606 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti PATOLÓGIA s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha Medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha Medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PATOLÓGIA s.r.o.
  (from: 12/10/2013)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha Medical a.s.dňa 28.11.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha Medical a.s, so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou BIOIM Trebišov, s.r.o., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 36 482 587 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti BIOIM Trebišov, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha Medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha Medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti BIOIM Trebišov, s.r.o.
  (from: 12/10/2013)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha Medical a.s. dňa 18.12.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s, so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SZ Laboratories, a.s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 46 413 456 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti SZ Laboratories, a.s. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SZ Laboratories, a.s.
  (from: 01/03/2014)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person