Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10452/L

Business name: 
Alpha medical, s. r. o.
  (from: 12/19/2014)
Alpha medical a.s.
  (from: 09/09/2004 until: 12/18/2014)
Registered seat: 
Záborského 2
Martin 036 01
  (from: 07/01/2014)
Červenej armády 25
Martin 036 01
  (from: 05/01/2011 until: 06/30/2014)
Podhora 47
Ružomberok 034 01
  (from: 09/09/2004 until: 04/30/2011)
Identification number (IČO): 
31 647 758
  (from: 09/09/2004)
Date of entry: 
03/25/1996
  (from: 09/09/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/19/2014)
Joint-stock company
  (from: 09/09/2004 until: 12/18/2014)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu, prác a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 09/09/2004)
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
  (from: 09/09/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb
  (from: 09/09/2004)
prenájom strojov, zariadení a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 09/09/2004)
prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení
  (from: 09/09/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/09/2004)
publikačná činnosť
  (from: 09/09/2004)
vzdelávacia činnosť a organizácia školení
  (from: 09/09/2004)
spracovanie údajov a služby s tým spojené
  (from: 09/09/2004)
vedľajšia a pomocná činnosť v doprave
  (from: 09/09/2004)
skladovanie s výnimkou verejného skladu
  (from: 09/09/2004)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/09/2004)
reklama a propagácia
  (from: 09/09/2004)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/09/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/09/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 09/09/2004)
neperiodická a periodická vydavateľská činnosť
  (from: 09/09/2004)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/07/2005)
správa registratúry
  (from: 07/07/2005)
sekretárske práce
  (from: 04/27/2006)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 04/27/2006)
doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (from: 02/27/2007)
prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti - ambulancií v odboroch lekárska genetika, laboratórna medicína, hematológia a transfúziológia a zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch klinická biochémia, klinická mikrobiológia, hematológia a transfúziológia, patologická anatómia, lekárska genetika, laboratórna medicína, klinická imunológia a alergológia
  (from: 04/27/2012)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 06/12/2014)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (from: 11/23/2007 until: 06/11/2014)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti - ambulancii v odboroch lekárska genetika a laboratórna medicína a zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia, klinická mikrobiológia, hematológia a transfúziológia, patologická anatómia, lekárska genetika a laboratórna medicína
  (from: 11/06/2009 until: 10/15/2010)
prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti - ambulancií v odboroch lekárska genetika a laboratórna medicína a zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia, klinická mikrobiológia, hematológia a transfúziológia, patologická anatómia, lekárska genetika, laboratórna medicína, klinická imunológia a alergológia
  (from: 10/16/2010 until: 04/26/2012)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore klinická biochémia, klinická mikrobiológia, hematológia a transfúziológia, patologická anatómia a lekárska genetika
  (from: 04/27/2006 until: 11/05/2009)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 07/15/2006 until: 06/11/2014)
technik požiarnej ochrany
  (from: 07/15/2006 until: 06/11/2014)
cestná nákladná doprava
  (from: 09/09/2004 until: 07/06/2005)
poskytovanie neštátnej zdravotníckej starostlivosti v odbore patologická anatómia
  (from: 09/09/2004 until: 04/26/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu stanoviska Okresného úradu v Ružomberku, odboru živnotného prostredia
  (from: 09/09/2004 until: 02/26/2007)
poskytovanie neštátnej zdravotníckej starostlivosti v odboroch klinická biochémia, klinická mikrobiológia, hematológia a transfuziológia
  (from: 09/09/2004 until: 04/26/2006)
dopravná zdravotná služba nespĺňajúca podmienky taxislužby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/09/2004 until: 02/26/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/19/2014)
Managing board
  (from: 09/09/2004 until: 12/18/2014)
Ing. Peter Lednický
Sládkovičova 859/9
Bratislava 811 06
From: 12/19/2014
  (from: 12/19/2014)
Ing. Pavol Handzuš
L. Svobodu 2604/49
Poprad 058 01
From: 12/19/2014
  (from: 12/19/2014)
Ing. Jozef Karlík
Ľanová 3344/80
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/19/2014
  (from: 12/19/2014)
Ing. Ladislav Benčo - člen
Hrobákova 15
Bratislava 851 02
From: 06/01/2011
  (from: 06/29/2011 until: 02/06/2013)
Ing. Ladislav Benčo - člen
Hrobákova 15
Bratislava 851 02
From: 06/01/2011 Until: 12/21/2012
  (from: 02/07/2013 until: 02/06/2013)
Mgr. Ján Jerga
Národná Trieda 208/70
Košice 040 01
From: 11/01/2010
  (from: 12/01/2010 until: 06/28/2011)
Mgr. Ján Jerga
Národná Trieda 208/70
Košice 040 01
From: 11/01/2010 Until: 05/31/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
Ing. Róbert Kolár - člen
Bystrická cesta 1921/56
Ružomberok
From: 10/01/2007
  (from: 10/06/2007 until: 04/02/2009)
Ing. Róbert Kolár - člen
Bystrická cesta 1921/56
Ružomberok
From: 10/01/2007 Until: 03/04/2009
  (from: 04/03/2009 until: 04/02/2009)
Ing. Peter Lednický - člen
Šoltésovej 10
Martin
From: 03/17/2006
  (from: 04/27/2006 until: 02/26/2007)
Ing. Peter Lednický - predseda
Šoltésovej 10
Martin 036 01
From: 09/09/2004
  (from: 09/09/2004 until: 04/26/2006)
Ing. Peter Lednický - predseda
Šoltésovej 10
Martin 036 01
From: 09/09/2004 Until: 03/17/2006
  (from: 04/27/2006 until: 04/26/2006)
Ing. Emília Mamajová - člen predstavenstva
Partizánska 1835/27
Snina
From: 01/02/2007
  (from: 02/27/2007 until: 10/05/2007)
Ing. Emília Mamajová - člen predstavenstva
Partizánska 1835/27
Snina
From: 01/02/2007 Until: 10/01/2007
  (from: 10/06/2007 until: 10/05/2007)
Mgr. Vladimíra Pírková - člen
Ľubochňa 194
Ľubochňa 034 91
From: 09/09/2004
  (from: 09/09/2004 until: 04/26/2006)
Mgr. Vladimíra Pírková - člen
Ľubochňa 194
Ľubochňa 034 91
From: 09/09/2004 Until: 03/17/2006
  (from: 04/27/2006 until: 04/26/2006)
Katarína Rumanová - člen predstavenstva
Volgogradská 33
Martin
From: 03/17/2006
  (from: 02/27/2007 until: 11/30/2010)
Katarína Rumanová - člen predstavenstva
Volgogradská 33
Martin
From: 03/17/2006 Until: 10/31/2010
  (from: 12/01/2010 until: 11/30/2010)
Katarína Rumanová - podpredseda
Volgogradská 33
Martin 036 08
From: 09/09/2004
  (from: 09/09/2004 until: 04/26/2006)
Katarína Rumanová - podpredseda
Volgogradská 33
Martin 036 08
From: 09/09/2004 Until: 03/17/2006
  (from: 04/27/2006 until: 04/26/2006)
Katarína Rumanová - predseda
Volgogradská 33
Martin
From: 03/17/2006
  (from: 04/27/2006 until: 02/26/2007)
Ing. Peter Lednický - predseda predstavenstva
Sládkovičova 859/9
Bratislava 811 06
From: 03/17/2006 Until: 12/19/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
Ing. Pavol Handzuš - člen
L. Svobodu 2604/49
Poprad 058 01
From: 03/04/2009 Until: 12/19/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
Jozef Karlík - člen
Ľanová 3344/80
Chorvátsky Grob
From: 12/21/2012 Until: 12/19/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
Ing. Peter Lednický - predseda predstavenstva
Sládkovičova 859/9
Bratislava 811 06
From: 03/17/2006
  (from: 02/27/2007 until: 12/18/2014)
Ing. Pavol Handzuš - člen
L. Svobodu 2604/49
Poprad 058 01
From: 03/04/2009
  (from: 04/03/2009 until: 12/18/2014)
Jozef Karlík - člen
Ľanová 3344/80
Chorvátsky Grob
From: 12/21/2012
  (from: 02/07/2013 until: 12/18/2014)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci konatelia, pričom úkony v mene spoločnosti uskutočňujú súhlasným prejavom vôle vždy aspoň dvaja konatelia spoločnosti spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho sa konateľa pripojí tento konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/19/2014)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom úkony v mene spoločnosti uskutočňujú súhlasným prejavom vôle vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho sa člena predstavenstva pripojí tento člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/06/2007 until: 12/18/2014)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje svojím prejavom vôle každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoje meno, priezviskom, funkciu a podpis.
  (from: 04/27/2006 until: 10/05/2007)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a fukciám pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj podpis.
  (from: 09/09/2004 until: 04/26/2006)
Capital: 
3 495 195 EUR Paid up: 3 495 195 EUR
  (from: 12/19/2014)
3 495 195 EUR Paid up: 3 495 195 EUR
  (from: 09/04/2014 until: 12/18/2014)
2 075 000 EUR Paid up: 2 075 000 EUR
  (from: 07/29/2009 until: 09/03/2014)
597 600 EUR Paid up: 597 600 EUR
  (from: 03/06/2009 until: 07/28/2009)
18 000 000 Sk Paid up: 18 000 000 Sk
  (from: 07/15/2006 until: 03/05/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 09/09/2004 until: 07/14/2006)
Shares: 
Number of shares: 6250
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.
  (from: 07/29/2009 until: 12/18/2014)
Number of shares: 35
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 40 577 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.
  (from: 09/04/2014 until: 12/18/2014)
Number of shares: 1800
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.
  (from: 03/06/2009 until: 07/28/2009)
Number of shares: 1800
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.
  (from: 07/15/2006 until: 03/05/2009)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.
  (from: 04/27/2006 until: 07/14/2006)
Stockholder: 
Gerlach Investments S.a r.l.
Boulevard de la Foire 11-13
Luxemburg L-1528
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (from: 12/10/2013 until: 12/18/2014)
Gerlach Labs SK, a.s.
Laurinská 18
Bratislava 811 01
  (from: 01/24/2013 until: 12/09/2013)
GRATIO HOLDINGS LTD
Oidipodos 9A
Strovolos, Nikózia P.C. 2063
Cyperská republika
  (from: 07/29/2009 until: 02/12/2010)
HMO Slovakia, a.s.
Križkova 9
Bratislava 811 04
  (from: 04/27/2006 until: 05/25/2007)
Sandwedge B.V.
Strawinskylaan 1223
Amsterdam 1077XX
Holandsko
  (from: 02/13/2010 until: 01/23/2013)
Slovenské investičné družstvo
Osadná 11
Bratislava 831 03
  (from: 05/26/2007 until: 09/30/2008)
Slovenský investičný holding, s.r.o.
Osadná 11
Bratislava 831 03
  (from: 10/01/2008 until: 07/28/2009)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Bujňák
SNP 740
Čadca
From: 02/01/2008
  (from: 03/13/2008 until: 04/02/2009)
Ing. Juraj Bujňák
SNP 740
Čadca
From: 02/01/2008 Until: 03/04/2009
  (from: 04/03/2009 until: 04/02/2009)
Mgr. Ján Jerga
Národná Trieda 208/70
Košice 040 01
From: 06/01/2011
  (from: 06/29/2011 until: 02/06/2013)
Mgr. Ján Jerga
Národná Trieda 208/70
Košice 040 01
From: 06/01/2011 Until: 12/21/2012
  (from: 02/07/2013 until: 02/06/2013)
JUDr. Monika Kovarčíková
Bieloruská 6
Bratislava 821 06
From: 09/09/2004
  (from: 09/09/2004 until: 04/26/2006)
JUDr. Monika Kovarčíková
Bieloruská 6
Bratislava 821 06
From: 09/09/2004 Until: 03/17/2006
  (from: 04/27/2006 until: 04/26/2006)
Ing. Lenka Madleňáková
Novozámocká 48/50
Nitra 949 05
From: 03/01/2010
  (from: 08/03/2010 until: 02/06/2013)
Ing. Lenka Madleňáková
Novozámocká 48/50
Nitra 949 05
From: 03/01/2010 Until: 12/21/2012
  (from: 02/07/2013 until: 02/06/2013)
Mgr. Peter Mertl
Smikova 1
Bratislava
From: 03/17/2006
  (from: 04/27/2006 until: 06/28/2011)
Mgr. Peter Mertl
Smikova 1
Bratislava
From: 03/17/2006 Until: 05/31/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
Bc. Petra Ondirová
Dénešova 45
Košice 040 11
From: 03/04/2009
  (from: 04/03/2009 until: 08/02/2010)
Bc. Petra Ondirová
Dénešova 45
Košice 040 11
From: 03/04/2009 Until: 02/28/2010
  (from: 08/03/2010 until: 08/02/2010)
h.Doc.PhDr. Markéta Píková , PhD.
Baničné 3/5
Ružomberok 034 01
From: 09/09/2004
  (from: 09/09/2004 until: 07/06/2005)
h.Doc.PhDr. Markéta Rusnáková , PhD.
Baničné 3/5
Ružomberok 034 01
From: 09/09/2004
  (from: 07/07/2005 until: 04/26/2006)
h.Doc.PhDr. Markéta Rusnáková , PhD.
Baničné 3/5
Ružomberok 034 01
From: 09/09/2004 Until: 03/17/2006
  (from: 04/27/2006 until: 04/26/2006)
Ing. Roman Závodský
Jasná 4175/9A
Senec
From: 03/17/2006
  (from: 10/13/2006 until: 03/12/2008)
Ing. Roman Závodský
Jasná 4175/9A
Senec
From: 03/17/2006 Until: 02/01/2008
  (from: 03/13/2008 until: 03/12/2008)
Ing. Roman Závodský
Košická 20
Senec
From: 03/17/2006
  (from: 04/27/2006 until: 10/12/2006)
RNDr. Viera Zboňáková
Makovického 22
Martin
From: 04/29/2008
  (from: 06/27/2008 until: 06/11/2014)
RNDr. Viera Zboňáková
Makovického 22
Martin
From: 04/29/2008 Until: 04/03/2014
  (from: 06/12/2014 until: 06/11/2014)
RNDr. Viera Zboňáková
Makovického 22
Martin 036 01
From: 09/09/2004
  (from: 09/09/2004 until: 06/26/2008)
RNDr. Viera Zboňáková
Makovického 22
Martin 036 01
From: 09/09/2004 Until: 04/09/2008
  (from: 06/27/2008 until: 06/26/2008)
Jan Krzewiński
Okrężna 74
Varšava 02-933
Poľská republika
From: 12/21/2012 Until: 12/19/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
Paweł Padusiński
ul. Sarmacka 7D/19
Varšava 02-972
Poľská republika
From: 12/21/2012 Until: 12/19/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
RNDr. Viera Zboňáková
D. Makovického 5149/22
Martin 036 01
From: 04/03/2014 Until: 12/19/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
Jan Krzewiński
Okrężna 74
Varšava 02-933
Poľská republika
From: 12/21/2012
  (from: 02/07/2013 until: 12/18/2014)
RNDr. Viera Zboňáková
D. Makovického 5149/22
Martin 036 01
From: 04/03/2014
  (from: 06/12/2014 until: 12/18/2014)
Paweł Padusiński
ul. Sarmacka 7D/19
Varšava 02-972
Poľská republika
From: 12/21/2012
  (from: 02/07/2013 until: 12/18/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.3.1996 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8935
  (from: 03/25/1996)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 13.11.1998 bol schválený dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 01/07/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.9. 1999 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Na valnom Zhromaždení konanom dňa 15.10. 1999 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/03/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 28.6.2000 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení dňa 4.8.2000 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/10/2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.02.2001 bol schválený Dodatok č. 7 k SZ.
  (from: 01/28/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 9.11. 2001 bol schválený dodatok č. 8 a dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/30/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 25.4.2003 bol schválený doplnok č. 10 a zmena spoločenskej zmluvy formou prijatia novej spoločenskej zmluvy.
  (from: 05/23/2003)
Na valnom zhromaždení 30.4.2003 bol schválený dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení 23.9.2003 bol schválený dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/10/2003)
Rozhodnutím jediného akcionára obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. zo dňa 26.04.2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou ADL Plus, spol. s r. o. so sídlom Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník, IČO: 36 462 446 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti ADL Plus, spol. s r. o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ADL Plus, spol. s r. o..
  (from: 05/05/2007)
Rozhodnutím jediného akcionára obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. zo dňa 27.09.2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou CITYLAB a.s. so sídlom Tbiliská ul. č. 6, 831 06 Bratislava, IČO: 35 931 337 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti CITYLAB a.s. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti CITYLAB a.s..
  (from: 10/06/2007)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 23.09.2008 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Laboratória SVaLZ s.r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 672 980 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti Laboratória SVaLZ s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Laboratória SVaLZ s.r.o.
  (from: 10/01/2008)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 28.10.2009 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou GEN-IM s.r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 491 268 a s obchodnou spoločnosťou GENLAB, s.r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 35 852 534 ako zrušenými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností GEN-IM s.r.o. a GENLAB, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností GEN-IM s.r.o. a GENLAB, s.r.o.
  (from: 11/27/2009)
Rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica sp.zn. 60Cb 216/06 zo dňa 11.3.2008 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici sp.zn. 41Cob 173/2008 zo dňa 27.1.2009, ktorý nadobudol právoplatnosť 9.2.2009 bolo určené, že Viera Slobodníková, nar. 21.02.1946, bytom Banská Bystrica, Internátna 27 nebola konateľkou spoločnosti Laboratóriá SVaLZ s.r.o., so sídlom Podhora 47, Ružomberok, IČO: 36 672 980, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vložka č. 19655/L, a to od 24.10.2006 do 27.12.2006.
  (from: 10/15/2010)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 29.09. 2010 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Centrum zdravia, spol. s r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 34 147 349 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti Centrum zdravia, spol. s r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Centrum zdravia, spol. s r.o.
  (from: 10/16/2010)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 17.01.2012 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou BIORTG Kežmarok, s.r.o., Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 36 480 045 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti BIORTG Kežmarok, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti BIORTG Kežmarok, s.r.o. .
  (from: 03/01/2012)
Jediný akcionár obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 24.06.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Gerlach Labs SK, a.s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 36 785 041 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločností Gerlach Labs SK, a.s. na nástupnícku obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločností Gerlach Labs SK, a.s.
  (from: 07/12/2013)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha Medical a.s.dňa 28.11.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha Medical a.s, so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou PATOLÓGIA s.r.o., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 36 503 606 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti PATOLÓGIA s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha Medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha Medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PATOLÓGIA s.r.o.
  (from: 12/10/2013)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha Medical a.s.dňa 28.11.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha Medical a.s, so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou BIOIM Trebišov, s.r.o., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 36 482 587 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti BIOIM Trebišov, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha Medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha Medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti BIOIM Trebišov, s.r.o.
  (from: 12/10/2013)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha Medical a.s. dňa 18.12.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s, so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SZ Laboratories, a.s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 46 413 456 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti SZ Laboratories, a.s. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SZ Laboratories, a.s.
  (from: 01/03/2014)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 28.10.2008 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou GEN-IM s.r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 491 268 a s obchodnou spoločnosťou GENLAB, s.r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 35 852 534 ako zrušenými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností GEN-IM s.r.o. a GENLAB, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností GEN-IM s.r.o. a GENLAB, s.r.o.
  (from: 11/06/2009 until: 11/26/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/06/2007 until: 12/18/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
BIOIM Trebišov,s.r.o.
Červenej armády 25
Martin 036 01
  (from: 12/10/2013 until: 12/18/2014)
BIORTG Kežmarok, s.r.o.
Červenej armády 25
Martin 036 01
  (from: 03/01/2012 until: 12/18/2014)
Centrum zdravia, spol. s r.o.
Podhora 47
Ružomberok 034 01
  (from: 10/16/2010 until: 12/18/2014)
CITYLAB a.s.
Tbiliská 6
Bratislava 831 06
  (from: 10/06/2007 until: 12/18/2014)
GEN-IM s.r.o.
Podhora 47
Ružomberok 034 01
  (from: 11/06/2009 until: 12/18/2014)
GENLAB, s.r.o.
Podhora 47
Ružomberok 034 01
  (from: 11/06/2009 until: 12/18/2014)
Gerlach Labs SK, a.s.
Červenej armády 25
Martin 036 01
  (from: 07/12/2013 until: 12/18/2014)
Laboratória SVaLZ s.r.o.
Podhora 47
Ružomberok 034 01
  (from: 10/01/2008 until: 12/18/2014)
PATOLÓGIA s.r.o.
Nemocničná 7
Humenné 066 01
  (from: 12/10/2013 until: 12/18/2014)
SZ Laboratories, a.s.
Červenej armády 25
Martin 036 01
  (from: 01/03/2014 until: 12/18/2014)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person