Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  411/L

Business name: 
Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.
  (from: 04/23/1992)
Registered seat: 
Žilinská cesta 49/25
Lietavská Lúčka 013 11
  (from: 12/13/2000)
Identification number (IČO): 
31 561 837
  (from: 04/23/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/23/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/23/1992)
Objects of the company: 
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
  (from: 10/29/1997)
zámočníctvo a kovoobrábanie
  (from: 10/29/1997)
inžinierska činnosť
  (from: 10/29/1997)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 10/29/1997)
obchodná činnosť - veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/29/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/29/1997)
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 10/29/1997)
cestná nákladná motorová doprava
  (from: 10/29/1997)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 10/29/1997)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 10/29/1997)
spracovanie dát
  (from: 10/29/1997)
montáž a opravy kancelárskej, reprodukčnej techniky a výpočtovej techniky
  (from: 10/29/1997)
poskytovanie sotfware - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/29/1997)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 10/29/1997)
nájom a prenájom nehnuteľností, strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 10/29/1997)
skladovanie
  (from: 10/29/1997)
výskum a vývoj stavebných materiálov
  (from: 10/29/1997)
triedenie, drvenie, mletie prírodných materiálov na výrobky pre hutníctvo, stavebníctvo, chemický priemysel, poľnohospodárstvo, energetiku a iné účely
  (from: 01/13/1999)
trhacie práce malého a veľkého rozsahu
  (from: 07/22/1999)
nájom hnuteľných vecí a dopravných prostriedkov
  (from: 08/14/2001)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 08/22/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/23/1992)
Ing. Daniel Švarc - Member of the Board of Directors
391
Kostolište 900 62
From: 06/11/2019
  (from: 08/11/2022)
Ing. Michal Moskáľ - člen
Nádražná 290/19
Rajec 015 01
From: 06/26/2020
  (from: 08/22/2020)
Ing. Ján Hofmann - Chairman of the Board of Directors
Staré Grunty 3586/26C
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 01
From: 06/26/2020
  (from: 08/11/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/23/1992)
Capital: 
3 750 437,04 EUR Paid up: 3 750 437,04 EUR
  (from: 03/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 194122
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 19,32 EUR
  (from: 05/21/2009)
Supervisory board: 
Dr. Ing. Peter Vaniš
Medená 109/21
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 06/26/2020
  (from: 08/22/2020)
Ing. Ivan Ševček
Na Lehote 6563/9
Piešťany 921 01
From: 06/26/2020
  (from: 08/22/2020)
Ľuboš Chmeliar
Skalka 243/38
Lietavská Lúčka 013 11
From: 10/28/2022
  (from: 12/09/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ust. zák. č. 92/91 Zb.
  (from: 04/23/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 342
  (from: 11/02/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.8.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/23/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.11.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/28/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20. 6. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/29/1997)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 23.6.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/13/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 7.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/22/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 29.5. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/13/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 18. 5. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/14/2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/12/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 13.11. 2002 bolo schválené zníženie základného imania a zmena stanov.
  (from: 12/03/2002)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person