Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  411/L

Business name: 
Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.
  (from: 04/23/1992)
Registered seat: 
Žilinská cesta 49/25
Lietavská Lúčka 013 11
  (from: 12/13/2000)
Žilinská cesta 49/25
Lietavská Lúčka 010 07
  (from: 07/22/1999 until: 12/12/2000)
Cementárska
Lietavská Lúčka 010 07
  (from: 04/23/1992 until: 07/21/1999)
Identification number (IČO): 
31 561 837
  (from: 04/23/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/23/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/23/1992)
Objects of the company: 
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
  (from: 10/29/1997)
zámočníctvo a kovoobrábanie
  (from: 10/29/1997)
inžinierska činnosť
  (from: 10/29/1997)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 10/29/1997)
obchodná činnosť - veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/29/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/29/1997)
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 10/29/1997)
cestná nákladná motorová doprava
  (from: 10/29/1997)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 10/29/1997)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 10/29/1997)
spracovanie dát
  (from: 10/29/1997)
montáž a opravy kancelárskej, reprodukčnej techniky a výpočtovej techniky
  (from: 10/29/1997)
poskytovanie sotfware - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/29/1997)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 10/29/1997)
nájom a prenájom nehnuteľností, strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 10/29/1997)
skladovanie
  (from: 10/29/1997)
výskum a vývoj stavebných materiálov
  (from: 10/29/1997)
triedenie, drvenie, mletie prírodných materiálov na výrobky pre hutníctvo, stavebníctvo, chemický priemysel, poľnohospodárstvo, energetiku a iné účely
  (from: 01/13/1999)
trhacie práce malého a veľkého rozsahu
  (from: 07/22/1999)
nájom hnuteľných vecí a dopravných prostriedkov
  (from: 08/14/2001)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 08/22/2020)
vykonávanie ohňostojových prác
  (from: 07/22/1999 until: 07/27/2007)
činnosť autorizovanej osoby - vykonávanie činnosti súvisiacej s osvedčením o autorizácii laboratórií
  (from: 12/13/2000 until: 08/21/2020)
tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia
  (from: 10/29/1997 until: 07/25/2012)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 10/29/1997 until: 07/27/2007)
výroba cementu, výroba výrobkov z betónu a cementu, výroba transportného betónu, výroba iných stavebných látok a výrobkov
  (from: 10/29/1997 until: 07/25/2012)
výroba cementu a iných stavebných látok
  (from: 04/23/1992 until: 10/28/1997)
strojárska a kovo výroba
  (from: 04/23/1992 until: 10/28/1997)
obchodná činnosť
  (from: 04/23/1992 until: 10/28/1997)
vykonávanie geodetických a kartografických prác
  (from: 04/23/1992 until: 10/28/1997)
vykonávanie trhacích prác veľkého a malého rozsahu
  (from: 04/23/1992 until: 10/28/1997)
zahranično obchodná činnosť
  (from: 04/23/1992 until: 10/28/1997)
montáž, údržba a opravy elektrických zariadení včítane bleskozvodov dodávateľským spôsobom
  (from: 04/23/1992 until: 10/28/1997)
vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb
  (from: 10/29/1997 until: 07/25/2012)
geodetické a kartografické práce - overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geometrických prác
  (from: 10/29/1997 until: 07/27/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/23/1992)
Ing. Daniel Švarc - Member of the Board of Directors
391
Kostolište 900 62
From: 06/11/2019
  (from: 08/11/2022)
Ing. Michal Moskáľ - člen
Nádražná 290/19
Rajec 015 01
From: 06/26/2020
  (from: 08/22/2020)
Ing. Ján Hofmann - Chairman of the Board of Directors
Staré Grunty 3586/26C
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 01
From: 06/26/2020
  (from: 08/11/2022)
Ing. Marián Bartko - člen
Bukurešťská 2554/23
Košice - Sídlisko Ťahanovce
From: 05/02/2005
  (from: 06/11/2005 until: 08/11/2006)
Ing. Marián Bartko - člen
Bukurešťská 2554/23
Košice - Sídlisko Ťahanovce
From: 05/02/2005 Until: 07/11/2006
  (from: 08/12/2006 until: 08/11/2006)
Ing. Jozef Dávidík - člen
Čapajevova 10
Žilina
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Ing. Jozef Dávidík - člen
Čapajevova 10
Žilina
  (from: 11/02/1993 until: 02/27/1995)
Ing. Ľubomír Fides - člen
155
Predmier
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Ing. Ľubomír Fides
379
Predmier
  (from: 08/14/2001 until: 06/10/2005)
Ing. Ľubomír Fides
379
Predmier
Until: 05/02/2005
  (from: 06/11/2005 until: 06/10/2005)
Ing. Anna Heršicová - člen
Leningradská 1
Žilina
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Ing. Ján Hofmann
Staré Grunty 3586/26C
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 06/26/2020
  (from: 08/22/2020 until: 08/10/2022)
Ing. Ján Hofmann - člen
Majerčíková 4996/24
Martin
From: 09/13/2005
  (from: 10/12/2005 until: 05/20/2009)
Ing. Ján Hofmann - člen
Majerčíková 4996/24
Martin
From: 09/13/2005 Until: 04/30/2009
  (from: 05/21/2009 until: 05/20/2009)
Ing. Ján Hofmann - predseda
Majerčíkova 24/4996
Martin 036 01
From: 04/30/2009
  (from: 05/21/2009 until: 07/21/2015)
Ing. Ján Hofmann - predseda
Majerčíkova 24/4996
Martin 036 01
From: 04/30/2009 Until: 06/19/2015
  (from: 07/22/2015 until: 07/21/2015)
Ing. Ján Hofmann - predseda
Majerčíkova 4996/24
Martin 036 01
From: 06/19/2015
  (from: 07/22/2015 until: 04/21/2020)
Ing. Ján Hofmann - predseda
Staré Grunty 3586/26C
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 06/19/2015
  (from: 04/22/2020 until: 08/21/2020)
Ing. Ján Hofmann - predseda
Staré Grunty 3586/26C
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 06/19/2015 Until: 06/26/2020
  (from: 08/22/2020 until: 08/21/2020)
Ing. Milan Januš - člen
Skalka 28
Lietavská Lúčka
  (from: 11/02/1993 until: 09/10/1995)
Ing. Milan Januš - Podpredseda
Skalka 28
Lietavská Lúčka
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Ing. Milan Januš - člen
Lipovecká 684/47
Žilina - Bytčica
From: 05/02/2005
  (from: 06/11/2005 until: 10/11/2005)
Ing. Milan Januš - člen
Lipovecká 684/47
Žilina - Bytčica
From: 05/02/2005 Until: 09/13/2005
  (from: 10/12/2005 until: 10/11/2005)
Ing. Milan Januš - Predseda
Skalka 28
Lietavská Lúčka
  (from: 09/11/1995 until: 06/10/2005)
Ing. Milan Januš - Predseda
Skalka 28
Lietavská Lúčka
Until: 05/02/2005
  (from: 06/11/2005 until: 06/10/2005)
Ing. Štefan Jurecký - predseda
Skalka 15
Lietavská Lúčka
  (from: 04/23/1992 until: 05/31/1995)
Miloš Klenovčan - člen
Bauerova 1202/19
Košice - Sídlisko KVP
From: 07/11/2006
  (from: 08/12/2006 until: 05/20/2009)
Miloš Klenovčan - člen
Bauerova 1202/19
Košice - Sídlisko KVP
From: 07/11/2006 Until: 04/30/2009
  (from: 05/21/2009 until: 05/20/2009)
Ing. Pavol Kováčik , CSc. - člen
532
Rosina
  (from: 11/23/1994 until: 03/20/1996)
Dr. Branislav Králik - podpredseda
Rustaveliho 16
Bratislava
  (from: 11/02/1993 until: 11/22/1994)
Ján Lehmann - člen
Kuneradská cesta 425/4
Rajecké Teplice
  (from: 02/28/1995 until: 10/28/1997)
Ing. Helena Majířová - člen
Lúčanská 12
Lietavská Lúčka
  (from: 03/21/1996 until: 01/12/1999)
Ing. Pavol Masný , CSc. - člen
Mičurinova 47
Žilina
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Ing. Milan Meisel - člen
Limbova 21
Žilina
  (from: 09/11/1995 until: 03/20/1996)
Bc. Michal Moskáľ - člen
Nádražná 19/290
Rajec 015 01
From: 04/30/2009
  (from: 05/21/2009 until: 07/21/2015)
Bc. Michal Moskáľ - člen
Nádražná 19/290
Rajec 015 01
From: 04/30/2009 Until: 06/19/2015
  (from: 07/22/2015 until: 07/21/2015)
Ing. Michal Moskáľ - člen
Nádražná 290/19
Rajec 015 01
From: 06/19/2015
  (from: 07/22/2015 until: 08/21/2020)
Ing. Michal Moskáľ - člen
Nádražná 290/19
Rajec 015 01
From: 06/19/2015 Until: 06/26/2020
  (from: 08/22/2020 until: 08/21/2020)
Ing. Marián Murgaš
Kukučínova 24
Banská Bystrica
  (from: 01/13/1999 until: 08/13/2001)
Dr. Ján Peniaško - člen
Energetikov 94
Prievidza
  (from: 11/02/1993 until: 11/22/1994)
Ing. Vladislav Polák , PhD. - člen
Záhradnícka 4141/5
Bratislava 811 07
From: 06/19/2015
  (from: 07/22/2015 until: 07/15/2019)
Ing. Vladislav Polák , PhD. - člen
Záhradnícka 4141/5
Bratislava 811 07
From: 06/19/2015 Until: 06/11/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/15/2019)
Ing. Vladislav Polák , PhD. - člen
Záhradnícka 4141/5
Bratislava - Staré Mesto 811 07
From: 04/30/2009
  (from: 05/21/2009 until: 07/21/2015)
Ing. Vladislav Polák , PhD. - člen
Záhradnícka 4141/5
Bratislava - Staré Mesto 811 07
From: 04/30/2009 Until: 06/19/2015
  (from: 07/22/2015 until: 07/21/2015)
Ing. Miroslav Sukupčák
Jedlíkova 23
Žilina
  (from: 10/29/1997 until: 01/12/1999)
Přemysl Šilinger
Kunerádskacesta 24/1
Rajecké Teplice
  (from: 10/29/1997 until: 01/12/1999)
Ing. Daniel Švarc
391
Kostolište 900 62
From: 06/11/2019
  (from: 07/16/2019 until: 08/10/2022)
Ing. Ján Vagaský
5
Čierne nad Topľou
  (from: 11/14/1996 until: 10/28/1997)
Ing. Ján Vagaský
Martinská 1620/13
Žilina
  (from: 10/29/1997 until: 06/10/2005)
Ing. Ján Vagaský
Martinská 1620/13
Žilina
Until: 05/02/2005
  (from: 06/11/2005 until: 06/10/2005)
Dr. Ing. Peter Vaniš - predseda
Medená 109/21
Bratislava - Staré Mesto
From: 05/02/2005
  (from: 06/11/2005 until: 05/20/2009)
Dr. Ing. Peter Vaniš - predseda
Medená 109/21
Bratislava - Staré Mesto
From: 05/02/2005 Until: 04/30/2009
  (from: 05/21/2009 until: 05/20/2009)
Ing. Miroslav Vozár - člen
Salvova 8
Ružomberok
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Přemysl Šilinger
budovatelská 1927
Písek
Česká republika
  (from: 07/14/1997 until: 10/28/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/23/1992)
Capital: 
3 750 437,04 EUR Paid up: 3 750 437,04 EUR
  (from: 03/20/2009)
112 979 004 Sk Paid up: 112 979 004 Sk
  (from: 12/03/2002 until: 03/19/2009)
194 122 000 Sk
  (from: 02/28/1995 until: 12/02/2002)
134 122 000 Sk
  (from: 11/23/1994 until: 02/27/1995)
259 122 000 Sk
  (from: 11/02/1993 until: 11/22/1994)
134 122 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Shares: 
Number of shares: 194122
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 19,32 EUR
  (from: 05/21/2009)
Number of shares: 194122
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 19,32 EUR
  (from: 03/20/2009 until: 05/20/2009)
Number of shares: 194122
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 582 Sk
  (from: 10/12/2005 until: 03/19/2009)
Number of shares: 194122
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 582 Sk
  (from: 12/03/2002 until: 10/11/2005)
Number of shares: 194122
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/13/2000 until: 12/02/2002)
Number of shares: 194122
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/28/1995 until: 12/12/2000)
Number of shares: 134122
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/23/1994 until: 02/27/1995)
Number of shares: 259122
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/02/1993 until: 11/22/1994)
Number of shares: 130098
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Number of shares: 4020
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Supervisory board: 
Dr. Ing. Peter Vaniš
Medená 109/21
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 06/26/2020
  (from: 08/22/2020)
Ing. Ivan Ševček
Na Lehote 6563/9
Piešťany 921 01
From: 06/26/2020
  (from: 08/22/2020)
Ľuboš Chmeliar
Skalka 243/38
Lietavská Lúčka 013 11
From: 10/28/2022
  (from: 12/09/2022)
Zdenek Benko - Predseda
Lúčanska 21
Lietavská Lúčka
  (from: 02/28/1995 until: 03/20/1996)
Zdeněk Benko - podpredseda
Lúčanská 21
Lietavská Lúčka
  (from: 03/21/1996 until: 01/12/1999)
Zdenek Benko - člen
Pittsburgská 10
Žilina
  (from: 01/13/1999 until: 10/11/2005)
Zdenek Benko - člen
Pittsburgská 10
Žilina
Until: 05/26/2005
  (from: 10/12/2005 until: 10/11/2005)
Ing. Peter Böck - člen
Zálužická 3
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Ing. Pavol Bugala
Jaseňová 3
Žilina
  (from: 11/14/1996 until: 01/12/1999)
Ing. Pavol Bugala
Jaseňová 3
Žilina
  (from: 06/11/2005 until: 10/11/2005)
Ing. Pavol Bugala
Jaseňová 3
Žilina
Until: 09/13/2005
  (from: 10/12/2005 until: 10/11/2005)
Ing. Pavol Bugala - predseda
Jaseňová 3
Žilina
  (from: 08/14/2001 until: 06/10/2005)
Zoltán Demján - predseda
Sládkovičova 9
Bratislava
  (from: 01/13/1999 until: 08/13/2001)
Mário Grassl - podpredseda
301
Rohožník
  (from: 01/13/1999 until: 08/13/2001)
Dr. Miroslav Hrabovský - predseda
Ševčenkova 9
Bratislava
  (from: 11/02/1993 until: 11/22/1994)
Božena Chmeliarová
Lúčanská 191/12
Lietavská Lúčka
From: 05/26/2005
  (from: 10/12/2005 until: 07/18/2011)
Božena Chmeliarová
Lúčanská 191/12
Lietavská Lúčka
From: 05/26/2005 Until: 05/19/2011
  (from: 07/19/2011 until: 07/18/2011)
Peter Januš
Lipovecká 684/47
Žilina - Bytčica 010 09
From: 05/19/2011
  (from: 07/19/2011 until: 07/15/2019)
Peter Januš
Lipovecká 684/47
Žilina - Bytčica 010 09
From: 05/19/2011 Until: 05/16/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/15/2019)
JUDr. Eva Káčerová - člen
Lesná 591/46
Žilina
  (from: 08/14/2001 until: 06/10/2005)
JUDr. Eva Káčerová - člen
Lesná 591/46
Žilina
Until: 05/02/2005
  (from: 06/11/2005 until: 06/10/2005)
Ing. Jozef Klemens - Predseda
Gagarinova 3
Trenčín
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Ľubica Kudlová - člen
Cementárska 116/30
Lietavská Lúčka
  (from: 11/02/1993 until: 02/27/1995)
Dr. Mária Liptáková - člen
Fadruszova 8
Bratislava
  (from: 02/28/1995 until: 01/12/1999)
Ing. Helena Majířová - člen
Lúčanska 12
Lietavská Lúčka
  (from: 02/28/1995 until: 03/20/1996)
Ing. Mária Medzihorská - člen
Smrekova 31/13
Žilina
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Ing. Jozef Mička , CSc. - člen
Adámiho 26
Bratislava
  (from: 11/23/1994 until: 10/28/1997)
Ing. Jana Pavlíková - člen
475
Východná
  (from: 11/02/1993 until: 11/22/1994)
Ing. Ivan Ševček
Na Lehote 6563/9
Piešťany 921 01
From: 06/19/2015
  (from: 07/22/2015 until: 08/21/2020)
Ing. Ivan Ševček
Na Lehote 6563/9
Piešťany 921 01
From: 06/19/2015 Until: 06/26/2020
  (from: 08/22/2020 until: 08/21/2020)
Ing. Ivan Ševček
Na Lehote 9/6563
Piešťany 921 01
From: 04/30/2009
  (from: 05/21/2009 until: 07/21/2015)
Ing. Ivan Ševček
Na Lehote 9/6563
Piešťany 921 01
From: 04/30/2009 Until: 06/19/2015
  (from: 07/22/2015 until: 07/21/2015)
JUDr. Jozef Turský - člen
Karpatská 5
Žilina
  (from: 11/02/1993 until: 02/27/1995)
Dr. Ing. Peter Vaniš
Medená 109/21
Bratislava - Staré Mesto 811 02
From: 06/19/2015
  (from: 07/22/2015 until: 08/21/2020)
Dr. Ing. Peter Vaniš
Medená 109/21
Bratislava - Staré Mesto 811 02
From: 06/19/2015 Until: 06/26/2020
  (from: 08/22/2020 until: 08/21/2020)
Dr. Ing. Peter Vaniš
Medená 21/109
Bratislava - Staré mesto 811 02
From: 04/30/2009
  (from: 05/21/2009 until: 07/21/2015)
Dr. Ing. Peter Vaniš
Medená 21/109
Bratislava - Staré mesto 811 02
From: 04/30/2009 Until: 06/19/2015
  (from: 07/22/2015 until: 07/21/2015)
Ing. Peter Januš
Lipovecká 684/47
Žilina 010 09
From: 05/16/2019 Until: 08/19/2022
  (from: 12/09/2022 until: 12/08/2022)
Ing. Peter Januš
Lipovecká 684/47
Žilina 010 09
From: 05/16/2019
  (from: 07/16/2019 until: 12/08/2022)
Ing. Matej Faraga - predseda
Soltengatan 7
Ystad
Švédske kráľovstvo
  (from: 11/23/1994 until: 02/27/1995)
Alfred Gsandtner
Nussgasse 15
Wilfersdorf 3434
Rakúsko
From: 05/02/2005
  (from: 06/11/2005 until: 05/20/2009)
Alfred Gsandtner
Nussgasse 15
Wilfersdorf 3434
Rakúsko
From: 05/02/2005 Until: 04/30/2009
  (from: 05/21/2009 until: 05/20/2009)
Ján Lehmann - člen
261
Chocerady
Česká republika
  (from: 11/23/1994 until: 02/27/1995)
Jiří Muška - člen
Sládkovského nám 1
Praha
Česká republika
  (from: 02/28/1995 until: 03/20/1996)
Jiří Muška - predseda
Sládkovského nám 1
Praha
Česká republika
  (from: 03/21/1996 until: 01/12/1999)
Ing. Pavel Richter
Lichniského 900
Praha5
Česká republika
  (from: 10/29/1997 until: 01/12/1999)
Jozef Stadler
Joseff Haydngasse 8
Breitenbrunn
Rakúska republika
From: 09/13/2005 Until: 04/30/2009
  (from: 05/21/2009 until: 05/20/2009)
Jozef Stadler
Joseff Haydngasse 8
Breitenbrunn
Rakúska republika
From: 09/13/2005
  (from: 10/12/2005 until: 05/20/2009)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ust. zák. č. 92/91 Zb.
  (from: 04/23/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 342
  (from: 11/02/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.8.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/23/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.11.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/28/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20. 6. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/29/1997)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 23.6.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/13/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 7.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/22/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 29.5. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/13/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 18. 5. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/14/2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/12/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 13.11. 2002 bolo schválené zníženie základného imania a zmena stanov.
  (from: 12/03/2002)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person