Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  412/L

Business name: 
KÚPELE LÚČKY a.s.
  (from: 04/29/2009)
Registered seat: 
530
Lúčky 034 82
  (from: 12/19/2017)
Identification number (IČO): 
31 633 218
  (from: 07/18/1995)
Date of entry: 
08/01/1995
  (from: 07/18/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/18/1995)
Objects of the company: 
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (from: 07/18/1995)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 07/18/1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 07/18/1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (from: 07/18/1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (from: 07/18/1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (from: 07/18/1995)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 07/18/1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 07/18/1995)
pranie prádla
  (from: 07/18/1995)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 07/18/1995)
stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliaš
  (from: 07/18/1995)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 07/18/1995)
bufety
  (from: 07/18/1995)
odvod odpadových vôd
  (from: 07/18/1995)
ústavná zdravotná starostlivosť - prírodné liečebné kúpele
  (from: 04/21/2006)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/29/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 11/29/2006)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 11/29/2006)
pohostinská činnosť
  (from: 11/29/2006)
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (from: 11/29/2006)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 11/29/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 11/29/2006)
predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary)
  (from: 11/29/2006)
prenájom automobilov
  (from: 11/29/2006)
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča
  (from: 11/29/2006)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/04/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/04/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/04/2010)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 03/01/2012)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 03/01/2012)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti : ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (from: 12/19/2017)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti : Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore gynekológia a pôrodníctvo
  (from: 12/19/2017)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účel spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 08/22/2020)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 08/22/2020)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 08/22/2020)
Prevádzkovanie parkovacích plôch pre motorové vozidlá
  (from: 08/22/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/18/1995)
JUDr. Oľga Komorová - člen
Pod Šibeňou horou 3417/71
Bardejov 085 01
From: 06/15/2004
  (from: 04/29/2009)
Ing. Ján Šatanek - člen
Pod Šibeňou horou 4092/79
Bardejov 085 01
From: 01/01/2011
  (from: 01/27/2011)
JUDr. Ing. Jaroslav Komora - člen
Pod Šibeňou horou 3417/71
Bardejov 085 01
From: 04/11/2017
  (from: 04/28/2017)
Mgr. Jaroslav Komora - predseda
Partizánska 3764/45
Bardejov 085 01
From: 04/11/2017
  (from: 04/28/2017)
Acting in the name of the company: 
Konanie v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/28/2017)
Capital: 
3 291 518,68 EUR Paid up: 3 291 518,68 EUR
  (from: 04/29/2009)
Shares: 
Number of shares: 99172
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 07/15/2009)
Stockholder: 
OLTA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov
Družstevná 740/6
Bardejov 085 01
  (from: 08/04/2022)
Supervisory board: 
Ing. Tamara Šatanková - člen
Pod Šibeňou horou 4092/79
Bardejov 085 01
From: 09/18/2002
  (from: 07/27/2013)
MUDr. Marián Petko
Družstevná 745/12
Bardejov 085 01
From: 08/12/2003
  (from: 01/27/2024)
Marián Senko
Lúčky 435
Lúčky 034 82
From: 09/11/2020
  (from: 10/14/2020)
Zuzana Bielená
Papiernická 1789/16
Ružomberok 034 01
From: 09/11/2020
  (from: 10/14/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 9.3.1995 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s ust. §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a zák.č. 92/ 91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Starý spis: Sa 889
  (from: 07/18/1995)
Valné zhromaždenie spoločnosti prijalo dňa 9.2.1996 zmenu stanov
  (from: 07/24/1996)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 27.6.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/08/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 26. 6. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/04/1997)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 25.8.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/11/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 7.3.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/03/2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 20. 6. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/30/2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18. 9. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/11/2002)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/03/2003)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person