Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  412/L

Business name: 
KÚPELE LÚČKY a.s.
  (from: 04/29/2009)
Liptovské liečebné kúpele a.s.
  (from: 07/18/1995 until: 04/28/2009)
Registered seat: 
530
Lúčky 034 82
  (from: 12/19/2017)
Lúčky 034 82
  (from: 07/18/1995 until: 12/18/2017)
Identification number (IČO): 
31 633 218
  (from: 07/18/1995)
Date of entry: 
08/01/1995
  (from: 07/18/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/18/1995)
Objects of the company: 
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (from: 07/18/1995)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 07/18/1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 07/18/1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (from: 07/18/1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (from: 07/18/1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (from: 07/18/1995)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 07/18/1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 07/18/1995)
pranie prádla
  (from: 07/18/1995)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 07/18/1995)
stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliaš
  (from: 07/18/1995)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 07/18/1995)
bufety
  (from: 07/18/1995)
odvod odpadových vôd
  (from: 07/18/1995)
ústavná zdravotná starostlivosť - prírodné liečebné kúpele
  (from: 04/21/2006)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/29/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 11/29/2006)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 11/29/2006)
pohostinská činnosť
  (from: 11/29/2006)
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (from: 11/29/2006)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 11/29/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 11/29/2006)
predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary)
  (from: 11/29/2006)
prenájom automobilov
  (from: 11/29/2006)
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča
  (from: 11/29/2006)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/04/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/04/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/04/2010)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 03/01/2012)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 03/01/2012)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti : ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (from: 12/19/2017)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti : Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore gynekológia a pôrodníctvo
  (from: 12/19/2017)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účel spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 08/22/2020)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 08/22/2020)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 08/22/2020)
Prevádzkovanie parkovacích plôch pre motorové vozidlá
  (from: 08/22/2020)
ambulantná zdravotná starostlivosť - gynekologická ambulancia
  (from: 04/21/2006 until: 12/18/2017)
v súlade zákonom č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (from: 07/18/1995 until: 07/23/1996)
v súlade zo zákonom č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (from: 07/24/1996 until: 11/28/2006)
zmenárenská činnosť
  (from: 02/03/2003 until: 11/28/2006)
verejné stravovanie-reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie
  (from: 07/18/1995 until: 11/28/2006)
ambulantná zdravotná starostlivosť - gynekologická ambulancia, ortopedická ambulancia
  (from: 05/16/2008 until: 12/18/2017)
prevádzkovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulanciách špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo a ultrazvuk v gynekoógii a pôrodníctve, ortopédia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (from: 04/29/2009 until: 11/06/2014)
maloobchod, okrem motorových vozidiel, viazaných a koncesovaných živností
  (from: 07/18/1995 until: 11/28/2006)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 07/18/1995 until: 11/28/2006)
ubytovacie zariadenie
  (from: 07/18/1995 until: 11/28/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/18/1995)
JUDr. Oľga Komorová - člen
Pod Šibeňou horou 3417/71
Bardejov 085 01
From: 06/15/2004
  (from: 04/29/2009)
Ing. Ján Šatanek - člen
Pod Šibeňou horou 4092/79
Bardejov 085 01
From: 01/01/2011
  (from: 01/27/2011)
JUDr. Ing. Jaroslav Komora - člen
Pod Šibeňou horou 3417/71
Bardejov 085 01
From: 04/11/2017
  (from: 04/28/2017)
Mgr. Jaroslav Komora - predseda
Partizánska 3764/45
Bardejov 085 01
From: 04/11/2017
  (from: 04/28/2017)
Ing. Mgr. Martin Beňuch - člen
Merovská 214/1
Dudince 962 71
From: 04/12/2017
  (from: 04/28/2017 until: 02/06/2020)
Ing. Mgr. Martin Beňuch - člen
Merovská 214/1
Dudince 962 71
From: 04/12/2017 Until: 01/21/2020
  (from: 02/07/2020 until: 02/06/2020)
MUDr. Tomáš Haško
Hrobákova 13
Bratislava
Until: 09/18/2002
  (from: 05/03/2001 until: 10/10/2002)
Ing. Ivor Horský , CSc.
Špitálska 20
Bratislava
  (from: 06/20/1997 until: 08/03/1997)
František Jelenčiak - člen
Centrum 2408/15
Zvolen
From: 02/17/2004
  (from: 04/08/2004 until: 07/14/2004)
František Jelenčiak - člen
Centrum 2408/15
Zvolen
From: 02/17/2004 Until: 06/15/2004
  (from: 07/15/2004 until: 07/14/2004)
JUDr. Ján Jurč
Štefánikova 87
Bardejov
From: 09/18/2002 Until: 02/17/2004
  (from: 10/11/2002 until: 04/07/2004)
JUDr.Ing. Jaroslav Komora - predseda
Pod Šibeňou horou 3417/71
Bardejov 085 01
From: 09/18/2002
  (from: 04/29/2009 until: 04/27/2017)
JUDr.Ing. Jaroslav Komora - predseda
Pod Šibeňou horou 3417/71
Bardejov 085 01
From: 09/18/2002 Until: 04/11/2017
  (from: 04/28/2017 until: 04/27/2017)
JUDr.Ing. Jaroslav Komora - predseda
Sázavského 15
Bardejov
From: 09/18/2002
  (from: 10/11/2002 until: 04/28/2009)
Mgr. Jaroslav Komora - člen
Partizánska 3764/45
Bardejov 085 01
From: 04/02/2013
  (from: 07/27/2013 until: 04/27/2017)
Mgr. Jaroslav Komora - člen
Partizánska 3764/45
Bardejov 085 01
From: 04/02/2013 Until: 04/11/2017
  (from: 04/28/2017 until: 04/27/2017)
Oľga Komorová - člen
Sázavského 597/15
Bardejov
From: 06/15/2004
  (from: 07/15/2004 until: 04/28/2009)
MUDr. Viktor Kouřil
Západný rad 3
Bratislava
  (from: 07/24/1996 until: 08/03/1997)
Ing. Ján Kováčik
Ožvoldíkova 8
Bratislava
Until: 09/18/2002
  (from: 04/16/1999 until: 10/10/2002)
MUDr. Marián Kováčik
Hybešova 51
Bratislava
  (from: 08/04/1997 until: 04/15/1999)
Oľga Kováčiková - člen
560
Lúčky
  (from: 07/18/1995 until: 07/23/1996)
Peter Krbaťa - člen
574
Lúčky
  (from: 07/18/1995 until: 07/23/1996)
Ing. Róbert Kubinský
Kukučínova 44
Bratislava
  (from: 04/16/1999 until: 05/02/2001)
MUDr. Miroslav Mayer - člen
I. Houdeka 38/23
Ružomberok
  (from: 07/18/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Anastázia Mičková - člen
Lúčky-kúpele 574
Lúčky
  (from: 07/18/1995 until: 07/23/1996)
Ing. Anastázia Mičková
574
Lúčky
From: 09/18/2002
  (from: 10/11/2002 until: 04/27/2017)
Ing. Anastázia Mičková
574
Lúčky
From: 09/18/2002 Until: 04/11/2017
  (from: 04/28/2017 until: 04/27/2017)
JUDr. Eva Močáryová - člen
M.R.Štefánika 4/24
Ružomberok
  (from: 07/18/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Marián Oravec
Jurigovo nám 5
Bratislava
Until: 09/18/2002
  (from: 08/04/1997 until: 10/10/2002)
Ing. Boris Sedo
Rastislavova 5
Bratislava
  (from: 07/24/1996 until: 06/19/1997)
Ing. Róbert Spišák
Šafárikova 33
Rožňava
  (from: 08/04/1997 until: 04/15/1999)
MUDr. Ivan Valentovič
Tehelná 13
Bratislava
  (from: 07/24/1996 until: 08/03/1997)
Acting in the name of the company: 
Konanie v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/28/2017)
Konanie v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/18/1995 until: 04/27/2017)
Capital: 
3 291 518,68 EUR Paid up: 3 291 518,68 EUR
  (from: 04/29/2009)
99 172 000 Sk
  (from: 10/08/1996 until: 04/28/2009)
63 172 000 Sk
  (from: 07/18/1995 until: 10/07/1996)
Shares: 
Number of shares: 99172
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 07/15/2009)
Number of shares: 99172
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 04/29/2009 until: 07/14/2009)
Number of shares: 99172
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/31/2007 until: 04/28/2009)
Number of shares: 99172
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/08/1996 until: 05/30/2007)
Number of shares: 63172
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/24/1996 until: 10/07/1996)
Number of shares: 63172
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/18/1995 until: 07/23/1996)
Stockholder: 
OLTA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov
Družstevná 740/6
Bardejov 085 01
  (from: 08/04/2022)
OLTA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov
Družstevná 740/6
Bardejov 085 01
  (from: 08/22/2020 until: 08/03/2022)
OLTA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov
Priemyselná 8
Bardejov 085 01
  (from: 04/28/2017 until: 08/21/2020)
Supervisory board: 
Ing. Tamara Šatanková - člen
Pod Šibeňou horou 4092/79
Bardejov 085 01
From: 09/18/2002
  (from: 07/27/2013)
MUDr. Marián Petko
Družstevná 745/12
Bardejov 085 01
From: 08/12/2003
  (from: 01/27/2024)
Marián Senko
Lúčky 435
Lúčky 034 82
From: 09/11/2020
  (from: 10/14/2020)
Zuzana Bielená
Papiernická 1789/16
Ružomberok 034 01
From: 09/11/2020
  (from: 10/14/2020)
Ladislav Antol
385
Liptovské Sliače 034 84
From: 02/28/2005
  (from: 09/20/2005 until: 05/15/2008)
Ladislav Antol
385
Liptovské Sliače 034 84
From: 02/28/2005 Until: 02/28/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Anton Druska
361
Lúčky
  (from: 07/24/1996 until: 05/11/2015)
Anton Druska
361
Lúčky
Until: 04/21/2015
  (from: 05/12/2015 until: 05/11/2015)
Magdaléna Dvorská - člen
Nižnianska 347/55
Liptovské Sliače 034 84
From: 04/02/2012
  (from: 07/27/2013 until: 05/11/2016)
Magdaléna Dvorská - člen
Nižnianska 347/55
Liptovské Sliače 034 84
From: 04/02/2012 Until: 04/01/2016
  (from: 05/12/2016 until: 05/11/2016)
MUDr. Ján Endrek
Šafárikova 81
Rožňava
  (from: 07/18/1995 until: 07/23/1996)
Eva Geistová
Lúčky 12
Lúčky 034 82
From: 02/28/2008
  (from: 04/29/2009 until: 07/26/2013)
Eva Geistová - člen
Lúčky 12
Lúčky 034 82
From: 02/28/2008 Until: 04/01/2012
  (from: 07/27/2013 until: 07/26/2013)
Eva Gejstová
Lúčky 12
Lúčky 034 82
From: 02/28/2008
  (from: 05/16/2008 until: 04/28/2009)
Ing. Miloslav Janovský - člen
Košická 43/E
Bratislava
  (from: 01/11/1999 until: 08/04/1999)
Ing. Tamara Komorová - predseda
Pod Šibeňou horou 3417/71
Bardejov 085 01
From: 09/18/2002
  (from: 04/29/2009 until: 07/26/2013)
Ing. Tamara Komorová - predseda
Sázavského 15
Bardejov
From: 09/18/2002
  (from: 10/11/2002 until: 04/28/2009)
MUDr. Viktor Kouřil
Západný rad 3
Bratislava
  (from: 08/04/1997 until: 11/27/2001)
MUDr. Marián Kováčik
Hybešova 51
Bratislava
  (from: 07/24/1996 until: 08/03/1997)
Ing. Edmund Kozel
Jakubíkova 12
Bratislava
Until: 08/12/2003
  (from: 08/05/1999 until: 10/30/2003)
Mgr. Ľuboš Krno
nám. Ľ. Štúra 14
Banská Bystrica
  (from: 07/18/1995 until: 07/23/1996)
PhDr. Jozef Krško
Palkovičova 10
Bratislava
Until: 09/18/2002
  (from: 08/04/1997 until: 10/10/2002)
Ing. Zuzana Melichová
Skliarovo 276
Detva 962 11
From: 04/02/2016
  (from: 05/12/2016 until: 08/21/2020)
Ján Melko
574
Lúčky
Until: 02/17/2004
  (from: 07/18/1995 until: 04/07/2004)
Ing. Anastázia Mičková
574
Lúčky
Until: 09/18/2002
  (from: 11/28/2001 until: 10/10/2002)
Elena Močáryová
572
Lúčky 034 82
From: 09/06/2004
  (from: 09/20/2005 until: 05/15/2008)
Elena Močáryová
572
Lúčky 034 82
From: 09/06/2004 Until: 02/28/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Pavol Nemeš
Pod Dielom 401/23
Liptovský Mikuláš 034 01
From: 04/02/2016
  (from: 05/12/2016 until: 10/13/2020)
Pavol Nemeš
Pod Dielom 401/23
Liptovský Mikuláš 034 01
From: 04/02/2016 Until: 09/10/2020
  (from: 10/14/2020 until: 10/13/2020)
Ing. Marián Oravec
337
Borinka
From: 09/18/2002
  (from: 10/11/2002 until: 09/19/2005)
Ing. Marián Oravec
337
Borinka
From: 09/18/2002 Until: 04/19/2005
  (from: 09/20/2005 until: 09/19/2005)
MUDr. Marián Petko
Bezručova 18
Bardejov
From: 08/12/2003
  (from: 10/31/2003 until: 07/26/2013)
Ing. Zuzana Remeselníková
Skliarovo 276
Detva 962 11
From: 04/02/2016
  (from: 08/22/2020 until: 10/13/2020)
Ing. Zuzana Remeselníková
Skliarovo 276
Detva 962 11
From: 04/02/2016 Until: 09/10/2020
  (from: 10/14/2020 until: 10/13/2020)
JUDr. Mária Rendošová
Palisády 32
Bratislava
  (from: 07/18/1995 until: 08/03/1997)
Mgr. Drahomíra Saláková - člen
Lúčky 328
Lúčky 034 82
From: 04/02/2012
  (from: 07/27/2013 until: 05/11/2016)
Mgr. Drahomíra Saláková - člen
Lúčky 328
Lúčky 034 82
From: 04/02/2012 Until: 04/01/2016
  (from: 05/12/2016 until: 05/11/2016)
MUDr. Ľubomír Sýkora
Minská 7/18
Martin - Priekopa
Until: 02/17/2004
  (from: 07/18/1995 until: 04/07/2004)
Eva Šavrmochová - člen
Partizánska 374
Lúčky
  (from: 01/11/1999 until: 11/27/2001)
Eva Šavrnochová
Lúčky 374
Lúčky 034 82
From: 02/28/2008
  (from: 05/16/2008 until: 07/26/2013)
Eva Šavrnochová - člen
Lúčky 374
Lúčky 034 82
From: 02/28/2008 Until: 04/01/2012
  (from: 07/27/2013 until: 07/26/2013)
MUDr. Jozef Vrábel
Podzámska 27
Hlohovec
  (from: 07/18/1995 until: 07/23/1996)
Ing. Vladimír Vrtiak , Csc.
Svetlá 5
Bratislava
Until: 09/18/2002
  (from: 07/24/1996 until: 10/10/2002)
Peter Zimerman
9.mája 25
Zvolen
From: 02/17/2004
  (from: 04/08/2004 until: 07/14/2004)
Peter Zimerman
9.mája 25
Zvolen
From: 02/17/2004 Until: 06/15/2004
  (from: 07/15/2004 until: 07/14/2004)
MUDr. Marián Petko - člen
Ťačevská 3463/43
Bardejov 085 01
From: 08/12/2003
  (from: 07/27/2013 until: 01/26/2024)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 9.3.1995 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s ust. §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a zák.č. 92/ 91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Starý spis: Sa 889
  (from: 07/18/1995)
Valné zhromaždenie spoločnosti prijalo dňa 9.2.1996 zmenu stanov
  (from: 07/24/1996)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 27.6.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/08/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 26. 6. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/04/1997)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 25.8.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/11/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 7.3.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/03/2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 20. 6. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/30/2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18. 9. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/11/2002)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/03/2003)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person