Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  151/T

Business name: 
Obchodno - poľnohospodárske družstvo vo Vydranoch
  (from: 11/29/1993)
Registered seat: 
Vydrany 930 16
  (from: 11/29/1993)
Identification number (IČO): 
00 191 761
  (from: 07/03/1990)
Date of entry: 
07/03/1990
  (from: 07/03/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/03/1990)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba-rastlinná a živočíšna, pestovanie zeleniny a ich predaj
  (from: 11/29/1993)
nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 11/29/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/29/1993)
Dr. Tibor Miklós - predseda
Vydrany 37
Vydrany
  (from: 01/25/2017)
Ladislav Horváth - podpredseda
Zimná
Vydrany
  (from: 01/25/2017)
Ladislav Rácz - člen
Smetanov háj 287/15
Dunajská Streda
  (from: 01/25/2017)
Alexander Angyal - člen
Nový rad
Vydrany
  (from: 01/25/2017)
Silvester Karácsony - člen
44
Vydrany
  (from: 01/25/2017)
Ján Balaskó - člen
Letištná 58
Dunajská Streda
  (from: 01/25/2017)
František Patócs - člen
Poštová 315
Veľké Blahovo
  (from: 01/25/2017)
Ing. Ferenc Nagy - člen
Malá 17
Dunajská Streda
  (from: 01/25/2017)
Ľudovít Varga - člen
Neratovické nám. 2145/9
Dunajská Streda
  (from: 01/25/2017)
Juraj Boráros - člen
Gorkého 1717/66
Dunajská Streda
  (from: 01/25/2017)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti určený člen z predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 11/29/1993)
Registered capital: 
2 940 000 Sk
  (from: 11/29/1993)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 11/29/1993)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 29.6.1990 podľa Zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Dodatok k stanovám Poľnohospodárskeho družstva vo Vydranoch schválenej členskej schôdzi dňa 4.10.1991. Stary spis: Dr 472
  (from: 07/03/1990)
Družstvo sa pretransformovalo na družstvo podľa § 765 Zák.č. 513/91 Zb. a Zák.č. 42/92 Zb. Stanovy družstva boli prijaté členskou schôdou dňa 29.1.1993 podľa Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 472
  (from: 11/29/1993)
Uznesením KS v Bratislave zo dňa 04.10.1996 sp. zn. 3 K 50/96 bol na majetok dlžníka Obchodno-poľnohospodárske družstvo, sídlo Vydrany vyhlásený " k o n k u r z ". Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Eva Skáčanyiová, bytom Obchodná ul. 781/1, Dunajská Streda. Stary spis: Dr 472
  (from: 12/02/1996)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/04/1996
  (from: 12/02/1996)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person