Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  138/P

Business name: 
AGROSTAV STROPKOV, stavebné družstvo v likvidácii
  (from: 09/17/2008 until: 07/08/2011)
AGROSTAV STROPKOV, stavebné družstvo
  (from: 02/15/1993 until: 09/16/2008)
Registered seat: 
Hlavná č.7
Stropkov 091 01
  (from: 02/15/1993 until: 07/08/2011)
Identification number (IČO): 
31 667 899
  (from: 02/15/1993)
Date of entry: 
01/28/1993
  (from: 02/15/1993)
Date of deletion: 
07/09/2011
  (from: 07/09/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/09/2011)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/15/1993)
Objects of the company: 
generálne dodávky stavebných a montážnych prác
  (from: 02/15/1993 until: 07/08/2011)
montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení, revízie elektrických zariadení
  (from: 02/15/1993 until: 07/08/2011)
výroba inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 02/15/1993 until: 07/08/2011)
projektovanie elektrických zariadení do 1000 V
  (from: 02/15/1993 until: 07/08/2011)
melioračné a rekultivačné práce
  (from: 02/15/1993 until: 07/08/2011)
výroba stolárskych, oceľových a betónových konštrukcií
  (from: 02/15/1993 until: 07/08/2011)
generálne opravy, rekonštrukcie a údržbárske práce
  (from: 02/15/1993 until: 07/08/2011)
vykonávanie inžinierskych stavieb, včítane technického vybavenia sídelných celkov priemyselných, bytových a občianskych stavieb - pozemné stavby
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
hydromelioračné stavby, zdravotno - vodohospodárske stavby
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
montáž, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení, revízie elektrických zariadení, výroba, inštalácia a opravy el. strojov a prístrojov
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
projektovanie elektrických zariadení, elektroinštalatérstvo do 1 000 V
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
výroba kovov, kovových výrobkov, všeobecná výroba strojov a prístrojov
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
výroba a spracovanie kameniva, zemín, keramika
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
opravy motorových a ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
drevárska výroba, výroba nábytku a ostatných výrobkov
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/15/1993 until: 07/08/2011)
Dr. Ján Havrilko - člen
9.mája 490/1
Svidník
  (from: 02/15/1993 until: 07/01/1998)
Dr. Ján Havrilko - podpredseda
8.mája 490/1
Svidník
  (from: 07/02/1998 until: 04/19/2004)
Dr. Ján Havrilko - podpredseda
8.mája 490/1
Svidník 089 01
From: 01/26/1993
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
Ing. Michal Jacečko - člen
Kalinčiaka 1052
Stropkov
  (from: 02/15/1993 until: 07/01/1998)
Michal Jancura - člen
č. 40
Lomné
  (from: 07/02/1998 until: 04/19/2004)
Michal Jancura - člen
40
Lomné 090 33
From: 03/27/1998
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
Helena Jurečková - člen
Hrnčiarska D3
Stropkov
  (from: 02/15/1993 until: 04/19/2004)
Helena Jurečková - člen
36
Tisinec 901 01
From: 01/26/1993
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
Ing. Dušan Kačmár - člen
Duklianska 642/7
Svidník
  (from: 07/02/1998 until: 04/19/2004)
Ing. Dušan Kačmár - člen
Duklianska 642/7
Svidník 089 01
From: 03/27/1998
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
Ing. Štefan Madzin - člen
Kalinčiakova 1056/21
Stropkov
  (from: 07/02/1998 until: 04/19/2004)
Ing. Štefan Madzin - člen
Kalinčiakova 1056/21
Stropkov 091 01
From: 03/27/1998
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
Ing. Domicián Molčányi - predseda
Karpatská 743/1
Svidník
  (from: 02/15/1993 until: 04/19/2004)
Ing. Domicián Molčányi - predseda
20
Ladomirová 090 03
From: 01/26/1993
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
Ing. Michal Pajkoš - člen
Hrnčiarska. 1606
Stropkov
  (from: 02/15/1993 until: 07/01/1998)
Ing. Milan Ruščák - podpredseda
Mládeže 495/2
Svidník
  (from: 02/15/1993 until: 07/01/1998)
Ján Toropila - člen
č.d. 90
Mestisko
  (from: 02/15/1993 until: 04/19/2004)
Ján Toropila - člen
90
Mestisko 090 41
From: 01/26/1993
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
Acting: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda spoločne s jedným z členov predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoji svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/15/1993 until: 07/08/2011)
Supervisory board: 
Ing. Ján Strelec - predseda
J. Kráľa 1003/3
Stropkov 091 01
From: 01/26/1993
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
Gizela Tokárová - člen
Matice Slovenskej 914/42
Stropkov 091 01
From: 03/27/1998
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
Miroslav Pavlenko - člen
26
Potôčky 091 01
From: 03/27/1998
  (from: 04/20/2004 until: 07/08/2011)
Registered capital: 
16 962,092545 EUR
  (from: 12/22/2009 until: 07/08/2011)
511 000 Sk
  (from: 02/15/1993 until: 12/21/2009)
Basic member contribution: 
3 000 Sk fyzická osoba
  (from: 02/15/1993 until: 12/21/2009)
99,581757 EUR fyzická osoba
  (from: 12/22/2009 until: 07/08/2011)
20 000 Sk právnická osoba
  (from: 02/15/1993 until: 12/21/2009)
663,878378 EUR právnická osoba
  (from: 12/22/2009 until: 07/08/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2008
  (from: 09/17/2008)
 Liquidators:
Ing. Domicián Molčanyi
20
Ladomirová 090 03
From: 09/01/2008 Until: 07/09/2011
  (from: 06/29/2017)
 Liquidators:
Ing. Domicián Molčányi
20
Ladomirová 090 03
From: 09/01/2008
  (from: 09/17/2008 until: 06/28/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva v likvidácii podpisuje likvidátor tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/17/2008)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 26.1.1993 podľa notárskej zápisnice N 1/93 Nz 1/93 v súlade s § 221 a nasl. ustanoveniami zák. 513/91 Zb. ako nástupnícka organizácia Agrostavu, SPP Stropkov. Stary spis: Dr 796
  (from: 02/15/1993 until: 07/08/2011)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 29.3.1994. Stary spis: Dr 796
  (from: 06/29/1994 until: 07/08/2011)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person