Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  418/L

Business name: 
Agropodnik, akciová spoločnosť " v likvidácii "
  (from: 10/27/2003 until: 04/01/2005)
Agropodnik, akciová spoločnosť
  (from: 04/03/1995 until: 10/26/2003)
Agropodnik Žilina, akciová spoločnosť
  (from: 11/16/1992 until: 04/02/1995)
Registered seat: 
Žilinská X/454
Lietavská Lúčka 010 07
  (from: 11/16/1992 until: 04/01/2005)
Identification number (IČO): 
31 573 541
  (from: 11/16/1992)
Date of entry: 
11/16/1992
  (from: 11/16/1992)
Date of deletion: 
04/02/2005
  (from: 04/02/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/02/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/16/1992)
Objects of the company: 
výroba kávy
  (from: 11/16/1992 until: 04/02/1995)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 11/16/1992 until: 04/01/2005)
výroba organických hnojív
  (from: 11/16/1992 until: 04/01/2005)
veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami
  (from: 11/16/1992 until: 04/01/2005)
čistenie kanalizačných stok a žump
  (from: 11/16/1992 until: 04/01/2005)
výroba výrobkov z plastov
  (from: 11/16/1992 until: 04/01/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/16/1992 until: 04/01/2005)
veľkoobchod s kávou
  (from: 11/16/1992 until: 04/01/2005)
zámočníctvo
  (from: 11/16/1992 until: 04/01/2005)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 11/16/1992 until: 04/01/2005)
prenájom nehnuteľností
  (from: 11/16/1992 until: 04/01/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/16/1992 until: 04/01/2005)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 11/16/1992 until: 04/01/2005)
obchodná činnosť v plnom rozsahu, mimo koncesovaných živností
  (from: 04/03/1995 until: 04/01/2005)
činnosť na úseku ochrany a výživy rastlín
  (from: 10/15/1996 until: 04/01/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/27/2003 until: 04/01/2005)
Managing board
  (from: 04/03/1995 until: 10/26/2003)
Managing board
  (from: 11/16/1992 until: 04/02/1995)
Ing. Ivan Barta
Pod Sadom 13
Žilina - Závodie
  (from: 10/15/1996 until: 07/10/1997)
Milan Dolník
212
Kunerád
  (from: 11/16/1992 until: 10/14/1996)
Ing. Milan Dolník
212
Kunerad
Until: 02/21/2002
  (from: 10/15/1996 until: 04/29/2002)
Pavol Chovan
525
Turie
Until: 02/21/2002
  (from: 10/15/1996 until: 04/29/2002)
MVDr. Jozef Korňan
Hliny 1421/22
Považská Bystrica
  (from: 10/15/1996 until: 07/10/1997)
Ing. Vladimír Krchňák
Obrancov mieru 38/387
Rajec
Until: 02/21/2002
  (from: 10/15/1996 until: 04/29/2002)
Ing. Viliam Lúčanik
Prúty 18
Žilina - Závodie
  (from: 11/16/1992 until: 10/14/1996)
Ing. Daniel Mravec
19
Nededza
Until: 02/21/2002
  (from: 10/15/1996 until: 04/29/2002)
Ing. Ján Neubauer
Družstevná 324
Predmier
  (from: 11/16/1992 until: 10/14/1996)
Ing. Tobiáš Palutka
Tulská 6/3
Žilina
  (from: 04/03/1995 until: 10/14/1996)
Ing. Rudolf Paur
Brezová 30
Žilina - Rosinky
  (from: 11/16/1992 until: 10/14/1996)
Ing. Ján Trajčík
99
Horný Hričov
  (from: 11/16/1992 until: 10/14/1996)
Ing. Stanislav Červenec
1100
Štiavnik
  (from: 10/15/1996 until: 04/01/2005)
MVDr. Jozef Korňan
Moyzesova 708/6
Rajec
  (from: 07/11/1997 until: 04/01/2005)
Ing. Ivan Barta
Pod Sadom 13/729
Žilina - Závodie
  (from: 07/11/1997 until: 04/01/2005)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná likvidátor spoločnosti samostatne.
  (from: 10/27/2003 until: 04/01/2005)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/03/1995 until: 10/26/2003)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a výkonný riaditeľ spoločnosti na základe generálnej plnej moci. Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať predstavenstvo, výkonný riaditeľ spoločnosti a prokurista. Výkonný riaditeľ v rozsahu generálnej plnej moci. Prokurista zastupuje a podpisuje v rozsahu dovolenom všeobecnými právnymi predpismi.
  (from: 11/16/1992 until: 04/02/1995)
Procuration: 
Ing. Alžbeta Kosová
Družstevná 31
Žilina - Bánová
  (from: 11/16/1992 until: 04/02/1995)
Capital: 
24 794 000 Sk
  (from: 04/03/1995 until: 04/01/2005)
26 270 000 Sk
  (from: 11/16/1992 until: 04/02/1995)
Shares: 
Number of shares: 24794
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/03/1995 until: 04/01/2005)
Number of shares: 2627
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/16/1992 until: 04/02/1995)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Gajdošík
Bytča
  (from: 11/16/1992 until: 10/14/1996)
JUDr. Marián Kostolný
Predmier
  (from: 11/16/1992 until: 10/14/1996)
Ing. Milan Pavlech
Nešporová 19
Žilina
  (from: 10/15/1996 until: 07/10/1997)
Ing. Miroslav Pavlech
Nešporova 19
Žilina
  (from: 11/16/1992 until: 10/14/1996)
Ing. Miroslav Pavlech
Nešporová 19/2570
Žilina
Until: 12/27/2002
  (from: 07/11/1997 until: 03/26/2003)
Ing. Pavol Panák
231
Dolný Hričov
  (from: 10/15/1996 until: 04/01/2005)
Ing. Katarína Miškovičová
Gaštanová 10/3079
Žilina
  (from: 10/15/1996 until: 04/01/2005)
Ing. Helena Mikulová
Javorová 9
Žilina
From: 12/27/2002
  (from: 03/27/2003 until: 04/01/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/01/2003
  (from: 10/27/2003)
 Liquidators:
Ing. Ján Paček , CSc.
Hečkova 2524/35
Žilina
Until: 04/02/2005
  (from: 10/27/2003)
Other legal facts: 
Na základe podaného návrhu zo dňa 10.03.2005, rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2003 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie dňom 01.10.2003, tiež na základe predloženej účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie, súhlasu správcu dane a ďalších príloh k návrhu, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom Agropodnik, akciová spoločnosť "v likvidácii", so sídlom Žilinská X/454, 010 07 Lietavská Lúčka, IČO: 31 573 541 z obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 02.04.2005 v y m a z á v a.
  (from: 04/02/2005)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.6.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. § 172, 175 a prijatím stanov. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 25.8.1994 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 522 Na Valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.1996 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 522
  (from: 10/15/1996 until: 04/01/2005)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13. 6. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/11/1997 until: 04/01/2005)
Na valnom zhromaždení dňa 30.11.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/18/2001 until: 04/01/2005)
Na valnom zhromaždení dňa 27.12.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/27/2003 until: 04/01/2005)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 29.9.2003 bolo rozhodnuté o vstupe spoločnosti do likvidácie dňom 1.10.2003.
  (from: 10/27/2003 until: 04/01/2005)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.6.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. § 172, 175 a prijatím stanov. Výkonný riaditeľ spoločnosti: Ing. Tobiáš Palutka, bytom Žilina, Tulská Starý spis: Sa 522
  (from: 11/16/1992 until: 10/14/1996)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 25.8.1994 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 522
  (from: 04/03/1995 until: 10/14/1996)
Date of updating data in databases:  03/28/2023
Date of extract :  03/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person