Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10750/B

Business name: 
CREDITA SLOVAKIA, spol. s r.o.
  (from: 04/10/1996 until: 02/26/2013)
Registered seat: 
Bajkalská 41
Bratislava 821 09
  (from: 02/24/1999 until: 02/26/2013)
Identification number (IČO): 
35 687 690
  (from: 04/10/1996)
Date of entry: 
04/10/1996
  (from: 04/10/1996)
Date of deletion: 
02/27/2013
  (from: 02/27/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.8.2012 č.k. 5 K 374/1999-306, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.10.2012 v zmysle ktorého súd v konkurznej veci úpadcu CREDITA SLOVAKIA spol. s r.o., Bajkalská 41, Bratislava, IČO : 35 687 690 zrušil konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19.2.2002, č.k. 5K 374/1999-50, po splnení rozvrhového uznesenia v zmysle ust. § 44 ods. 1 písm. b/ ZKV. Rozvrhové uznesenie zo dňa 17.4.2012 č.k. 5 K 374/1999-286, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.5.2012 z ktorého vyplýva, že po jeho splnení nezostal spoločnosti žiadny majetok.
  (from: 02/27/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/10/1996)
Capital: 
800 000 Sk
  (from: 04/10/1996 until: 02/26/2013)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.1.2013 č. 34 Exre/368/2012-6, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.2.2013, ktorým súd v zmysle ust. § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka vymazal obchodnú spoločnosť CREDITA SLOVAKIA spol. s r.o., Bajkalská 41, Bratislava, IČO : 35 687 690 z obchodného registra.
  (from: 02/27/2013)
Date of updating data in databases:  01/14/2022
Date of extract :  01/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person